Mapy města

První uliční mapa města Úvaly určená pro širokou veřejnost je z roku 1929.

Vlastenecké nadšení ze vzniku samostatné republiky v Úvalech vyústilo mj. vydáním knihy rozsáhle popisující historii a současnost města Úvaly. Součástí knihy je vložená  uliční mapa města. Na formátu A3 je perokresba sestavená odborným učitelem Václavem Sommerem s žáky III. ročníku měšťanské školy Jos. Klégrem a Janem Mikem. Kresba má měřítko 1:6939.
Na mapě je zachycen bouřlivý rozvoj města vč. teprve plánovaných nových ulic. Počet domů v Úvalech narůstal na začátku 20. století o stovky procent. Mapa je i na dnešní poměry velmi podrobná vč. označení důležitých míst a podniků. Zmatené je pouze pojmenování vodních toků, když za Výmolu je vydáván Škvorecký potok. Na mapě samozřejmě najdete původní pojmenování ulic. Jejich přejmenovávání bylo iniciováno politickými změnami. /Rejstřík starých i nových názvů ulic na Uvaly.cz/


Mapa města z knihy Úvaly jindy a nyní, 1929

S rozvojem města a plánováním výstavby souvisí i vydání další uliční mapy až v roce 1993 v prosincovém Životě Úval. Mapa byla publikována mj. v souvislosti s návrhem prvního územního plánu města. Na jedné straně černobílého měsíčníku formátu A4 je opět ztvárněna jako perokresba.


Mapa města, zdroj: Život Úval 12/1993

Uliční mapa města byla s rozvojem služeb, nových prodejen a provozoven oblíbená. Další mapy město vydávalo v samostatné skládané podobě a později i s leteckým snímkem (ortofoto mapou). O konec tištěných uličních map se postaral internet a jeho dostupnost v mobilu.


tištěná mapa města Úvaly, přelom 20. a 21. století

Written by