Nápad k nezaplacení

Už jsme psali o lavičce u rybníka, parkování, posledně o zábradlí pro bezpečí dětí…. V předsilvestrovském čase přidáme zcela vážně 🙂 míněný příspěvek o iniciativě obyvatel ulice Kollárova.Ulice Kollárova je rovnoběžná s ulicí Pražskou (pod ní, na stranu ke státovce). Začíná pod městským úřadem a končí v poli na začátku Úval směrem na Prahu. Kromě vytíženého úseku před školkou je ulice téměř celá prašná, nebo chcete-li blátivá – podle počasí.

V části, kde je pozemek ulice soukromý a občané mají výhled na zkultivování ulice na příští století, vznikla další úvalská atrakce. Aby lidé nedýchali prach po projíždějících autech, neprášilo se tolik do oken, na sušící se prádlo,… vznikly dva zpomalovací prahy. Můžete si představit, že se jeden ze sousedů naštval, vzal krumpáč a přes ulici vznikl hrbol a kus dál druhý.

Dopravní profi-stavba šetřící mytí oken byla sousedkami přijata pozitivně. Dokonce tak, že o pár metrů dále vznikl za pár měsíců další zpomalovací práh ze štěrku, který nepotřebuje tak častou údržbu krumpáčem a lopatou.

Gratulujeme obyvatelům ulice Kollárova k rychlému omezení prašnosti a přejeme jim do Nového roku 2015 změnu v řešení stavu ulice!

Fotografie:

První dva hliněné zpomalovací prahy potřebují v průběhu roku vždy upravit, jinak ale fungují perfektně!
Kollárova

Vyzkoušený trik ještě jednou s inovací použitého materiálu…
Kollárova

Stavitelé dopravních staveb by se mohli učit…
Kollárova

Written by