Návrh územního plánu lze ještě změnit

Ze stávajícího územního plánu Úval lze vyřadit zastavitelné plochy a tím zpomalit překotnou výstavbu. Navzdory tomu někteří Úvalští radní tvrdí, že když je jednou zastavitelná plocha v územním plánu, nelze to změnit, aniž by město muselo platit náhrady dotčeným majitelům pozemků. Podle § 102 odst. 3 stavebního zákona ale nyní platí, že náhrady se neplatí vlastníkům pozemků, které mají zastavitelnost v územním plánu déle než 5 let a na kterých se nezačalo stavět (nebylo pro ně vydáno územní rozhodnutí). Takové plochy lze z územního plánu vypustit! Tato nová úprava stavebního zákona platí od 1. 1. 2013.

Stávající úvalský územní plán byl změněn v roce 2006, takže 5 let určitě uplynulo a některé plochy zrušit lze. Mnohé obce a města to dělají, namátkou třeba Havlíčkův Brod nebo Škvorec. Zeptal jsem se na tuto problematiku i vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje Ing. arch. Martiny Bredové. Ta mi řekla, že zrušení zastavitelnosti velké části pozemků v Úvalech dokonce žádá i Krajský úřad jako dotčený orgán z důvodu ochrany zemědělské půdy.

Nad územním plánem, jako základním dokumentem pro rozvoj Úval, by měla proběhnout široká debata se zapojením Úvalských občanů. To proto, že rozšiřování Úval (a tím vznikající nedostatek zázemí jako jsou školské, pečovatelské nebo zdravotnické služby, obchody, kulturní vyžití nebo dopravní spoje) se dotýká prakticky všech Úvaláků. Návrh územního plánu lze ještě změnit a to je skvělá zpráva, navzdory tomu, že nám koaliční zastupitelé tvrdí opak.

Jan Černý, předseda spolku Pro Úvaly

 

poznámka redakce – další informace na Uvaly.cz v rubrice bydlení:
Výhled bydlení, územní plán … http://www.uvaly.cz/bydleni/vyhled-bydleni-uzemni-plan
Úvalské čtvrti … http://www.uvaly.cz/bydleni/uvalske-ctvrti-vystavba
Nové bydlení v Úvalech … http://www.uvaly.cz/bydleni/nove-bydleni-v-uvalech

 

Written by