(ne)bezpečná komise

Máme v Úvalech méně bezpečné lokality? Zhoršuje se situace ve městě? Je potřeba vytvářet volnočasové aktivity pro mládež? …

 

Komise pro prevenci kriminality slouží pětičlenné Radě města Úvaly jako iniciativní a poradní orgán. U iniciativy prevence kriminality stál od samého počátku MUDr. Šťastný. Aktivita byla od počátku prezentovaná na webu www.bezpecneuvaly.cz /založeno 2003, pro srovnání první oficiální stránky Městského úřadu vznikly v roce 2005/. Tehdy byly uváděny následující důvody, proč jsou Úvaly rizikové z hlediska kriminality: minimální vzdálenost od Prahy, rychlá a snadná dostupnost z centra Prahy, rychlá a snadná možnost úniku, poloha na hlavní železniční ose, noclehárna pro Prahu, členitost města, „mrtvé zóny“, prázdné objekty, nepřítomnost policie, uzavřenost místních občanů, lhostejnost nových občanů k dění ve městě, upřednostňování nevhodných či dokonce rizikových podnikatelských aktivit některými místními podnikateli, neexistence aktivit podporujících prevenci kriminality. Po konání konference o prevenci kriminality v Úvalech v květnu 2004 /“…v oblasti Úvalska se již odehrává 47 % trestných činů v okrese Praha – východ…“/ vznikl „Výbor pro prevenci kriminality“, později komise rady města.

Od poloviny roku 2016 je web bezpecneuvaly.cz zcela v novém kabátě…
Mapa přestupků a trestných činů v Úvalech
Hledá se pachatel 

S převzetím řízení města koalicí v čele s ODS se prevence kriminality dostává i do programového prohlášení zastupitelů města. V programu z roku 2007 nechybí například:

  • Spolupráce s místní Policií ČR v oblasti primární i sekundární prevence kriminality.
  • Pasportizace rizikových lokalit obecně, včetně fotodokumentace.
  • Pevná telefonní linka se záznamníkem – možnost pro občany, jak upozorňovat na kriminogenní rizika nebo chování.
  • Příprava a realizace vzdělávacích programů v oblasti prevence kriminality pro mládež i pro rodiče.
  • Kamerový systém ke sledování rizikových lokalit

Jak je to s bezpečností a s preventivními opatřeními v Úvalech po téměř 10 letech se zeptáme nového předsedy komise pro prevenci kriminality Petra Voseckého.

Ze statistik vyplývá, že je v Úvalech bezpečno. Souhlasíš s tím?
Nejlépe na tom Úvaly byly statisticky v roce 2014. V letošním roce se významně zlepšila statistika ohledně RD. Přesto, se dá už teď říct, že Úvaly jsou na tom za poslední roky lépe. Městská policie je vidět! V odlehlejších lokalitách města je to velmi vítaná změna.

Foto: nebezpečných míst v Úvalech ubývá. Chatrč na fotografii je zřejmě útočištěm „čichačů“.
img_20160226_103718

V módě je vytváření tzv. pocitové mapy bezpečí. V mapě vytvořené sousední částí Praha 21  (Újezd n. L.) jsou vyznačené i místa v úvalské Králičině.
V králičině podle mapy najdete místa (barevné vrstvy na mapě), kde se lidé cítí dobře, relaxují  a sportují i místa, kde je zanedbané prostředí a dopravní nebezpečí…
http://pocitovamapa.nszm.cz/praha21-2016/nahled
Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Obce výsledky využívají nejčastěji jako podpůrné podklady pro plánování a jako informace pro městskou policii.

Foto: přednáška pořádaná ve spolupráci s BESIPem
dscn3173

Převzal jsi před několika měsíci vedení komise po odstoupení MUDr. Šťastného. Komise je známá organizováním červnové akce pro děti „Bezpečná sobota“. Prozradíš nám, čím se mimo této akce v komisi zabýváte, co je vaším cílem?
Zorganizovali jsme na den seniorů přednášku ve spolupráci s Besipem na téma chodci v dopravě, tedy o viditelnosti chodců na silnici.
Jednohlasně jsme doporučili radě města vytvořit asistenty prevence kriminality  – dohled nad přechody a uvolnit na ně finanční prostředky mimo rozpočet Městské policie.
Připravujeme další přednášky, například o drogách. Máme v plánu zapojit do činnosti komise aktivní občany a spolky v Úvalech. V „šuplíku“ máme projekt s pracovním názvem „Úvalské doupě“. Rádi bychom získaly prostor na klub pro úvalské tenagery.
Nyní na  9. prosince je naplánovaná přednáška „Vidět a být viděn“ pořádaná ve spolupráci s Besipem v domě volnočasových aktivit v Riegerově ulici č. 65.

Foto: město kamerový systém nemá, některá místa jsou však již střežená
kamerový systém v Úvalech(?)

V Úvalech má svou služebnu státní policie, dva roky již funguje také Městská policie Úvaly. Nádraží již nevypadá jako riziková lokalita, výkup kovů je zatížen bezhotovostními platbami a aktuálně nízkými cenami. Podle sousedské operativnosti například na facebooku to asi není nejhorší ani se zmíněnou „uzavřeností“ Úvaláků. A z původních cílů chybí „jen“ kamerový systém. Co nyní v komisi řešíte?
Kamerový systém Úvaly potřebují. Nicméně jeho vybudování závisí na mnoha faktorech: 24 hodinová služba MP, budování optické sítě v centru města, finanční prostředky, nové prostory pro MP…
Probíhá jednání o vypracování studie, která bude řešit možnosti kamerového systému pro Úvaly.
Dobrou zprávou je, že starosta města Petr Borecký dohodl, že ke kamerám na nádraží bude mít přístup Městská policie. Tím se zvětší bezpečnost lidí a také bude sledován železniční přejezd.Sestaven je návrh plánu pro příští rok. Rád bych spolupracoval s Městským domem dětí a mládeže a se školu. Celoročně podle aktuálních potřeb.

Jakou výši finančních prostředků máte na vaši činnost k dispozici?
Loňská „Bezpečná sobota“  proběhla přes začnou kumulaci podobných akcí ve městě velmi úspěšně. Zejména si cením dětské soutěže, kterou pořádal Městský dům dětí a mládeže.
Letos jsme na komisi požádali radu města o finanční podporu mimo běžný rozpočet. Město náš požadavek akceptovalo,  stejně jako doporučení komise na finanční podporu preventivních přednášek ve škole. Za to radě města děkuji. Na příští rok 2017 máme na bezpečnou sobotu slíbeno celkem 50.000,- Kč. Jednám s různými sponzory, na novou koncepci práce komise a na bezpečnou sobotu bude potřeba hodně podpory a ne jen finanční.

Jak se Úvaly mění? Posouváme se k lepšímu? Co bude komise řešit za 10 let?
Úvaly se bohužel postupně budou rozrůstat. To jako posun k lepšímu nevidím. Trend rozrůstání je již naplánován a tak považuji za nezbytné ve stejné míře budovat činnosti a věci nezbytné pro tento plán. Je to výzva pro radu města, ta se bude muset spolu s Městskou policií s touto situací vypořádat. Tady vidím pro všechny komise rady města příležitost, jak uplatnit svůj poradní hlas.
Ptáš se, jak vidím situaci ve městě? První Referendum v Úvalech jasně ukázalo, že pokud lidem o něco jde, tak se ozvou. Rád bych viděl větší zapojení občanů do řízení města, to jsem si dal za cíl v oblasti prevence kriminality. Doufám, že se mi to podaří.

Děkuji za rozhovor.

kamerový systém v Úvalech(?)

Written by