Nekonečný příběh Života Úval

Podnadpis článku měl znít „první rok se čtvrtým polistopadovým šéfredaktorem“. Ano, je to již rok, kdy pana Vítězslava Pokorného vystřídal na pozici šéfredaktora měsíčníku Život Úval pan Josef Štěpánovský. Ohlédneme se, jak se noviny města v polistopadovém období  mění…

V  článku „Propaganda moci“ jsme ocitovali s jakým předsevzetím Život Úval vznikal. Pluralita názorů za vlády komunistů neexistovala. To se obecně v naší zemi změnilo až s listopadem 1989.  Polistopadovým vedením měsíčníku Život Úval se ujala paní PhDr. Lenka Mandová. /Minulost a budoucnost Života Úval“ je rozhovor z roku 2014./
Od roku 2001 se vedení ujal Ing. Vladislav  Procházka /20 let v redakční radě“ je rozhovor z roku 2014/ a v té době se Život Úval dostal již na internet. Díky absenci internetových stránek města byl vystavován na Uvaly.cz. Zveřejňování ukončilo až nové vedení města po volbách 2006, kdy se vlády ujala ODS.

Poté co poprvé od sametového listopadu ztratili v Úvalech vládu „nezávislí“ to začalo bublat kolem samotného zveřejňování informací. Dohadovalo se jaké informace mají být zveřejňovány. Jak je patrné z tehdejší komunikace, redakční rada se dostává pod politický tlak. Sdružení Otevřené Úvaly tehdy dokonce začalo vlastními silami vydávat tehdy velmi populární noviny „Otevřené Úvaly“ (od r. 2007 do roku 2010 vyšlo asi 11 čísel).  Bylo to období, kdy se rozhodovalo o radikální změně územního plánu a nárůstu původně ani ne pětitisícového města na 12 tis. obyvatel, kterému zástupci Otevřených Úval (v opozici ač vítězové voleb) nebyli schopni zabránit.

Po internetové pauze ze strany MěÚ byl na web Život Úval zpětně naskenován z archivu Městské knihovny. Nová čísla jsou již vystavována v PDF průběžně a jsou on-line dostupná na www.mestouvaly.cz.

Vývoj politických preferencí byl zcela odlišný od přání bývalých politických hybatelů Života Úval z dob vlády ODS. Mediálně původně utlačované Otevřené Úvaly s přehledem vyhrají volby v roce 2014 a získají i většinu v Radě města.
Vítězslav Pokorný /ČSSD/, který převzal šéfredaktorství v prosinci 2010, předává žezlo poté, co se stal místostarostou města po volbách 2014. /Rozhovor „Úvaly mě velice přirostly k srdci“ je z března 2015./

V prosinci 2014 je ve výběrovém řízení novým šéfredaktorem těsnou většinou jednoho hlasu před Markem Mahdalem /Otevřené Úvaly/ vybrán Josef Štěpánovský /ODS/.

Kdo má možnost ovlivnit tok informací v našem městě?
Aktuální složení redakční rady měsíčníku MěÚ Život Úval:
předseda (šéfredaktor): Josef Štěpánovský
místopředseda (zástupce šéfredaktora): Mgr. Vorlíčková Romana
členové redakční rady: Mgr. Mahdal Marek DiS., Ing. Netušil Radek, Ing. Jankovský Petr, Mgr. Bednář Milan, Poledník Jan

Zda se měsíčník Život Úval mění a jestli k lepšímu, necháme na čtenářích. Zajímavé je, jak se opakuje nedávná historie a Život Úval opět jitří politické vztahy ve městě.

zu-201407-hrnekJeště z doby minulého šéfredaktora je u článku „V Úvalech vzniká nový spolek Pro Úvaly“ úsměvný hrnek „Každý má právo na MÚJ VLASTNÍ názor“, který budoucí volební  výsledek spolku nezávislých nepřekazil /obrázek vložený při grafickém zpracování neměl mít souvislost s článkem/.
Někdy jsou také zařazovány příspěvky zastupitelů (spolku Pro Úvaly, tedy „opozičních“) do rubriky „názory čtenářů“ místo jinak obvyklého umisťování do rubriky „zprávy z města“.
Vánočně laděnému vydání 12/2015 se však zcela vymykají verše se jmelím jak vystřižené z padesátých let: „Každý jistě cítí v nás, když přichází vánoční čas, proto zlaté písně pějme, klevety si nepěstujme.“ umístěné u článku „Měří se v Úvalech dvojím metrem?“ předsedy spolku PRO Úvaly Jana Černého. Opět v rubrice názory čtenářů. Zda je jejich autorem sám nový šéfredaktor, který otiskoval své básně v Životě Úval již v minulosti, se nepodařilo ověřit.

Není divu, že „prezidentské“ jitření politických vztahů se pak odráží i v jednáních zastupitelstva, i když ne všichni účastníci si jsou možná vědomi, kde a kdo opozici (v minulosti i dnes) pomohl nastartovat…

zu-201512-jmeli

 

Written by