Nový obchoďák na Velikonoce

/článek doplněn 4. 7. 2015 o komentář starosty města/
Nedávno jsme psali článek o stavu supermarketů a obchodů v Úvalech. Mnozí možná zajásali, že zájem postavit druhý obchoďák má Palmer Capital na centrálním místě sídliště Hostín. Ale možná bude o 100 metrů vedle a dříve ještě jeden obchoďák…

Na komisi pro výstavbu se 15. dubna sešli mj. zástupci dvou developerských firem. Oba se zájmem stavět na stejném místě jinou stavbu. Jedná se pozemek na levém rohu Škvorecké ulice a silnice na Přišimasy (dlouho zde byl skladován stavební materiál než blízké stavebniny rozrostly na pole na druhou stranu).

Foto: nová skladba Škvorecké ulice – rodinné domy, řadovky, hala a před ní bude nově obchoďák
Škvorecká ulice

Tato část města je poslepovaná tak, jak je v Úvalech zvykem. Ke starší zástavbě rodinných domů se zahradou se povolila bytová výstavba řadovek („Slunečné terasy“). Tuto výstavbu však /redakční oprava/ předběhla stavba haly s nerušícím provozem. Další pozemek uzavírající levou stranu Škvorecké ulice má být také zastavěn. Čím? O tom se jednalo na komisi pro výstavbu.

V zápisu komise je tato výstavba označena jako „Krutský s.r.o. – výstavba obchodně bytového centra …. využití pozemku ve vlastnictví pana Krutského“.
Vlastníkem rohového pozemku ulice Škvorecká a silnice na Přišimasy (3580 m2) je společnost APEP spol. s r.o., kterou vlastní Josef Krutský starší. Společnost ještě vlastní zemědělské pozemky pod Vinicí, které v právě projednávané změně územního plánu mají být nově určeny pro výstavbu pro bydlení.

Jaroslav Bříza ze společnosti BEMETT, a.s. členům komise představil návrh bytového domu. V přízemí drobné provozovny a tři patra bytů s 36 byty. K výstavbě je nutná změna územního plánu z nerušící výroby na bydlení. V diskuzi mj. zaznělo … podle Michala Bredy město nechce rozšiřovat nárůst počtu obyvatel, podle Ivana Černého je bytová výstavba vedle haly nevhodná. Všech 8 přítomných hlasuje proti tomuto záměru.

Zápis z jednání komise si můžete přečíst na webu MěÚ.

Následuje prezentace druhého záměru na stejném pozemku. Mgr. Jindřich Kukačka ze společnosti KPD Group Property development představuje výstavbu obchodního centra na ploše 1171 m2 ), dalších 1582 m2 jsou zpevněné plochy a 827 m2 „zeleně“ s 44 parkovacími místy. Zásobování díky společnému vjedu se zákazníky má být řešeno menšími auty, nikoli kamiony. K výtce starosty pana Boreckého, že zde nechceme řetězcovou architekturu pan Kukačka dodává, že stavba může být doplněna např. o dřevěnou pergolu.

Další diskuze byla o tom, že město nezabrání, aby zde nebyl místo obchodu v budoucnu např. sklad. /redakční poznámka: Město nemá a zatím ani nepřipravuje regulační plán. Ve volebním programu některých uskupení na období 2014-2018 se však objevil./ Další diskuze se vedla o likvidaci dešťových vod a použití zatravňovacích tvárnic – p. Kukačka zmínil, že jejich údržba je drahá. /redakční poznámka: diskuse, zda je levnější řešení povodní se nevedla/ Pan Ivan Černý je přesvědčen, že velká část obyvatel sem bude chodit nakupovat pěšky.

Stavba ocelové haly potrvá 4 měsíce, podle pana Kukačky bude firma majitelem stavby a pronajímatelem. Životnost stavby může být prý 15 let. Pokud bude stavební povolení v září 2015, má být obchod otevřen v dubnu 2016.
Všech 7 přítomných členů komise souhlasí s výstavbou obchodního centra.

Komentář starosty města k článku z facebooku: /vloženo 4. 7. 2015/

Ve zprávě serveru Uvaly.cz je několik nepřesností, které bych rád opravil:
1) Komise pro výstavbu vyslovila souhlas se záměrem obchodního domu, ale to je všechno. Neodsouhlasila jeho podobu, nebyl odsouhlasen způsob likvidace dešťových vod, nebylo odsouhlaseno řešení dopravy a zatížení okolí touto dopravou. To všechno komise chce, aby předkladatel návrhu vyřešil, než dá komise projektu zelenou. Navíc se k tomu bude vyjadřovat komise pro dopravu a životní prostředí.
2) Vzhledem k výše uvedenému si neumím představit (i s ohledem na správní lhůty), že by projekt získal stavební povolení už v září a byl hotov už v dubnu 2016
3) Až budeme znát podobu obchodního centra (pořád ji neznáme!), byli bychom rádi, aby se také vyjádřili obyvatelé v okolí plánované stavby (nemám na mysli jen přímé sousedy, ti jsou účastníky řízení ze zákona).
4) Je potřeba si uvědomit, že území je určeno územním plánem k zástavbě už minimálně od roku 2004, kdy vznikl současný platný územní plán. Pokud jde o regulační plán, nelze jej zpracovat dříve, než bude vydán nový územní plán (resp. teoreticky by to šlo, ale než by se nový regulační plán schválil, tak přestane platit současný územní plán). V současné době regulujeme zástavbu v Úvalech mimo jiné prostřednictvím právě komisí, kde mají své zastoupení občané našeho města, takže se rozhodně nejedná o živelnou výstavbu, jak bylo v Úvalech svého času zvykem.
5) Co má z výstavby město? Přímo inkaso tzv. developerského poplatku (cca 300 000 Kč), nepřímo rozšíření nákupních možností pro občany Úval. Jinak nic – pouze problémy s řešením dopravy v daném území, což však stejně budeme chtít po developerovi.

Ještě jedno upozornění všem, co se podivují, že je na Škvorecké hustá doprava: tato ulice vždy byla silnicí II/101, což je v podstatě spojka mezi D1, I/12 a D11. Navíc územní plán změněný v roce 2008 tak, že zde povoluje výstavbu satelitu pro až 3 500 obyvatel (včetně navazující obchodní a společenské infrastruktury), dopravu jen zahustí. To si musí uvědomit všichni, kteří se k této ulici stěhují. Tyto informace jsou veřejně dostupné, proto by se nikdo neměl divit, když si od developera kupuje domek v zeleni se zpěvem ptactva a realita je krutě odlišná … Město se sice bude snažit negativní vliv hluku omezit (např. položení tichého asfaltu, výsadba zeleně atd.), ale nemůže mu zamezit …

Hezký víkend všem!
Petr Borecký

Written by