Otevře se letos koupaliště?

Město Úvaly uspořádalo výběrové řízení na nového provozovatele koupaliště. Koupaliště nabídlo k pronájmu na 30 let… mestouvaly.cz. 1. 12. 2014: Koncesní řízení – Provozování městského koupaliště v Úvalech Město Úvaly zahájilo koncesní řízení na akci „Provozování městského koupaliště v Úvalech“. Koncesní dokumentace a informace jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek, ev. č. zakázky: 402569 a dále na profilu města Úvaly. Jedná se o provozování koupaliště včetně provedení investic do stávajícího zařízení koupaliště. Kdo by nezajásal, když se řekne, že úvalské koupaliště projde zásadní rekonstrukcí? Ohromný pozemek, dva velké bazény (50 x 25 m plavecký a 25 x 25 m neplavecký a dětské brouzdaliště), minigolf, hřiště a dostatek prostoru pro další sportoviště,… Je dobré připomenout, že úvalské koupaliště bylo v minulosti častým tématem jednání rady města a zastupitelů. Na konci devadesátých let koupaliště prošlo zásadní rekonstrukcí – betonování prasklé vany, rozvody,… Stavbu prováděla na základě projektu firmy VRV stavební firma Vodní stavby Praha. Investice města za několik milionů korun se zásadně prodražila i díky nekvalitně provedené práci. Navíc, stavební firma se dostala do likvidace a město honilo reklamace…

ŽÚ 2001: …Nutno konstatovat, že firma, která provedla „rekonstrukci“ koupaliště (a.s. Vodní stavby, Praha – v likvidaci), se s odvedenou a draze zaplacenou prací nikde chlubit nemůže. Jen díky obětavé iniciativě Ing. Růžičky (VRV Praha) a intenzivní obětavé práci pracovníků veřejně prospěšných služeb Úvaly se podařilo uvést koupaliště do slušného provozuschopného stavu. Po náročné identifikaci zdroje ztrát vody v bazénu bylo přikročeno k náročnému odhalení proražených potrubí…

O modernizaci před předáním dnes končícímu nájemci hovořila i bývalá místostarostka Jana Horová… (rozhovor pro Uvaly.cz)

 „… lidé rychle zapomněli, v jakém stavu bylo koupaliště před předáním současnému nájemci. … Když jsem ho předávala, bylo bez funkční elektřiny, bez vodovodu, bez 2 čerpadel ze 3 nutných, bez odpovídajících WC, bez jakýchkoliv sportovišť, jediné občerstvení mělo propadlou střechu díky sesuvu hlíny ze svahu. O věcech jako je odchlórovací jímka a podobně ani nemluvě. …“ Fotografie z této rekonstrukce jsou dostupné na http://www.koupaliste-uvaly.cz/galerie.htm: fotografie z posledních oprav jsou téměř stejné jako fotografie k dokumentaci výběrového řízení z roku 2014… koupaliště Úvaly koupaliště Úvaly K sesouvání svahu  docházelo již v době první velké opravy i při poslední rekonstrukci… koupaliště Úvaly

Již po rekonstrukci objevené problémy s rozvody vody a postupem času stárnoucí technologie se projevují rostoucím únikem vody. Město řeší, zda prověří hospodaření koupaliště za dobu platnosti smluvního vztahu a zaměří se na náklady na vodu a ostatní platby. Rada města v září 2011 ukládá vedoucímu odboru správy majetku (Bc. Jungwirth) vyhodnotit priority nutných rekonstrukcí v areálu koupaliště a pracovat na přípravě projektu (dotace), a navrhnout příslušné částky do rozpočtu roku 2013. Přeskočíme v čase… Provozovatel koupaliště pan Polák v roce 2013 několikrát upozorňuje na únik vody a na nutnou opravu rozvodného systému bazénu. Nájemce odstupuje od dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor Městského koupaliště v Úvalech (symbolické nájemné ve výši 5000,- Kč ročně, doba pronájmu do 31.12.2020) a od Smlouvy o půjčce (přísně účelově vázaná půjčka 500 tis. Kč splatná do 30.9.2013). V lednu 2014 po opakovaném projednávání koupaliště a dluhů za nájemné a provoz zastupitelé schválili úhradu části vodného ve výši 125.522,- Kč na koupališti v sezóně 2013 z důvodu prokazatelného úniku vody z bazénů (spotřeba celkem 242.187,- Kč). Firma Bazény a Wellnes s výběrovém řízením na nového provozovatele koupaliště provede návrh na provizorní zamezení úniku vody (v sezóně 2014). Definitivní opravy budou požadovány po novém provozovateli. Město se i přes původní ukončení smluvního vztahu dohodlo s panem Polákem na zajištění sezóny 2014 a předání koupaliště do 15.9.2014. Město tak má více času připravit výběrové řízení na nového provozovatele. A nový provozovatel má mít dostatek času realizovat své investice a opravy většího rozsahu pro sezónu 2015. Nový nájemce měl být vybrán v červnu 2014. Ale výběrové řízení je vyhlášeno až 21. listopadu … https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240931vyvěšeno výběrové řízení. Ve smluvní dokumentaci připravené již dříve angažovanou firmou VRV je navrhován komplikovaný finanční závazek s minimální investicí 15 mil. Kč během následujících 30 let.

Fotografie z roku 2004 (po rekonstrukci): koupaliště Úvaly koupaliště Úvaly koupaliště Úvaly koupaliště Úvaly

Město stanovilo ve výběrovém řízení „Výši předplaceného nájemného – pachtovného“ v rozmezí minimálních 15 000 000,- až 50 000 000,-Kč. Předplacené nájemné se ve třicetiletém období pronájmu rozpouští proti investicím dle objednané technické studie. Podle koncesní (nájemní) smlouvy lze technický rozsah investic na základě návrhu provozovatele a schválení města oproti studii zhodnocení upravit. (!) Studie firmy Bazény a Wellness hovoří o potřebě oprav za 29 mil. Kč. největší položkou je …

  • objekt úpravny vody … 5,5 mil. Kč
  • oprava prasklin bazénů …3,1 nebo 3,6 mil. Kč (Cena se liší podle toho, zda bude oprava bude řešena sanováním stěn bazénu novým povrchem například alifatická polyurea nebo se zmenší objem bazénů novou železobetonovou konstrukci pod kterou budou vedeny nové potrubní rozvody. Zde doplníme, že může existovat také řešení s vyvložkováním bazénu fólií – zde je cena řádově na úrovni 0,5 mil. Kč!)
  • objekt sprch … 4,9 mil. Kč
  • bazénové technologie – úpravna vody 4,5 mil. Kč
  • bazénová technologie – rozvody bazénů 6 mil. Kč, vč. prostupů, armatur a zazimování
  • déle se plánuje opravit dětské bazény, záchody, provozní objekt, vstupní objekt, kiosek, vypouštěcí šachta, dětské skluzavky, stanoviště plavčíka /“…Stávající konstrukci doporučujeme zbourat a nahradit pevným podkladem s typovou sedačkou pro plavčíky. Sedačku doporučujeme doplnit o záchranné pomůcky (záchranný kruh nebo podkova) a slunečník pro ochranu dozorujícího plavčíka … 100 000 Kč“/, dětské hřiště, oplocení, minigolf, bar,… tedy vlastně úplně všechno.

koupaliště ÚvalyAle… jak se v materiálu dočteme „Naše posouzení a vyhodnocení prozatím s instalací vodních atrakcí nepočítá a snažíme se zachovat stávající ráz koupaliště.“ Tzn. návštěvníci nově zrekonstruovaného koupaliště podle této studie nemohou počítat, že za 29,6 mil. bude koupaliště zastřešené, dohřívané nebo dokonce s tobogány! A konečně, než se kopne je potřeba vynaložit … „za projektové zpracování koupaliště jako celku … cca 700 – 900 tis. Kč“. Pro ucelenost výběrového – koncesního řízení dodejme, že v inventárním soupisu majetku je mj. i rodinný dům sousedící s areálem. Požadované nájemné na 30 let vychází na minimální výdaje (investice) 500 tis. ročně. Kolik zájemců – nájemců se přihlásilo? Pokud se nenajde nikdo, může celá anabáze znamenat pouze vyhození několika set tisíc Kč za podklad pro definitivní uzavření a zrušení koupaliště v Úvalech. Teoreticky by se mohl najít někdo, kdo umí sehnat dotaci min. 15 mil. Kč na 30 let (pak taková časová podmínka dává smysl). Tím by uchazeč splnil podmínky výběrového řízení (neříká se nic o tom z jakých zdrojů peníze mají pocházet) a bude inkasovat roční tržby z provozu koupaliště. Ale možná se přihlásí někdo mladší 40 let (ano, jde přece do nájmu na 30 let) s volnými 15 – 50 miliony korun… Za organizaci výběrového řízení město Úvaly zaplatilo na základě smlouvy uzavřené za předchozího starosty MUDr. Šťastného již zmíněné firmě VRV (Vodohospodářská výstavba a rozvoj, a.s.) 209 330 Kč.

Je koupaliště politickým tématem tohoto volebního období? Před volbami se objevila na stránkách sdružení Otevřené Úvaly malá anketa týkající se návštěvnosti koupaliště. Spolek Pro Úvaly udělal anketu na toto téma mezi zastupiteli do Úvalských novin. V programu ČSSD na období 2014 – 2018 jsme koupaliště našli mezi prioritami: „hledáme provozovatele a investora opravy koupaliště; prosazujeme provedení geotermálního vrtu“. Koupaliště se dostalo i do koaliční smlouvy 2014-2018 mezi „projekty realizované v případě zajištění mimořádných financí /tzn. mimo priority I., II., III./: Rekonstrukce úvalského koupaliště“.

Úvaláky a návštěvníky Úval bude zajímat, zda bude koupaliště v roce 2015  provozu. Výběrové řízení se uzavřelo ve středu 28. 1. 2015. /aktualizováno: Podle dostupných informací se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil./

Fotografie koupaliště v Úvalech z července 2014: koupaliště Úvaly

Written by