Přijímačky na střední školu opět jinak

Tématem ve školství jsou jednotné maturitní zkoušky. Dříve však budoucí středoškoláky čeká jiná novinka, kterou nám představí ředitel Gymnázia v Českém Brodě Mgr. Ivo Kocum.

Kolik studentů ve školním roce přijímáte a jaký je o studium na Gymnáziu v Českém Brodě zájem?
Naše českobrodské gymnázium připravuje své studenty ve čtyřletém a osmiletém studijním programu. Pro každý typ studia otevíráme vždy po jedné třídě, zpravidla s 30 žáky. Těší nás, že zájem o studium u nás narůstá.
V dubnu loňského roku přistoupilo ke zkouškám na naše osmileté gymnázium rekordních více než 100 uchazečů. V roce letošním dokonce očekáváme nárůst tohoto počtu a předpokládáme, že opět velice úspěšní budou žáci z Úvalska.

Gymnázium Český Brod, Majáles 2016
Českobrodský Majáles 2016 a studentská kapela EŠUS na fotografii Jakuba Červenky www.facebook.com/majalesvbrode

Na veřejnost pronikla informace, že v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se na jaře 2017 bude konat jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky, jejímž zadavatelem bude CERMAT. Mění se něco v procesu přijímání na střední školu?
Všechna gymnázia Středočeského kraje v uplynulých dvou letech pokusně takový model přijímacího řízení ověřovala. Nadcházející přijímací řízení má ve svém konceptu některé novinky, které bychom určitě měli zmínit, protože budou mít pro všechny zájemce o studium podstatné důsledky.
Jaké jsou tedy termíny a novinky, které se dotknou každého ze zájemců.
Přijímací řízení se řídí novelou školského zákona (zák. 561/ 2004 Sb.) a novelou prošla i Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Do 31. ledna 2017 musí ředitelé středních škol zveřejnit dokument „VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A JEHO KRITÉRIÍ „. Od okamžiku, kdy tento dokument vydáme, se již v organizaci a kritériích přijímacího řízení změnit nesmí vůbec nic. Každý z uchazečů může podat přihlášku na dvě různé školy a musí to stihnout do 1. března 2017. Na přihlášce musí být zřejmé, kterou školu si žák vybírá pro vykonání zkoušky v prvním a kterou ve druhém termínu prvního kola přijímacího řízení. Zkoušky pak musí vykonat na obou vybraných školách.

Termíny přijímacích zkoušek – studium čtyřleté:
První kolo – první termín … středa 12. 4. 2017
První kolo – druhý termín … středa 19. 4. 2017

Termíny přijímacích zkoušek – studium osmileté:
První kolo – první termín … úterý 18. 4. 2017
První kolo – druhý termín … čtvrtek 20. 4. 2017

Oba testy (ČJL i MAT) jsou písemné = metodou tužka – papír. Žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě. Vše proběhne v jeden den v časech, které budou jednotné pro celou ČR. Výsledky zkoušek budou zpracovány centrálně. Každá škola je obdrží od CERMATu  v pátek 28. dubna 2017. V tento den budou do 12 hodin škole zpřístupněny lepší výsledky z jednotných testů z prvního a druhého termínu.

To je zcela nový přístup v hodnocení výsledku studenta při přijímačkách na střední školu.
V celkovém hodnocení uchazeče v přijímacím řízení se zohledňují jenom tyto lepší výsledky. To je absolutní novinkou. Školám bude samozřejmě zpracování výsledků nějakou dobu trvat. Je proto vysoce pravděpodobné, že budete znát výsledek přijímacích zkoušek až v podvečer 28. dubna. Přibývá ještě jedna důležitá novinka. Školský zákon stanovuje řediteli školy, aby zveřejnil pouze seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům musí, dle správního řádu, škola zaslat rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě.

Kde a kdy se mohou zájemci dozvědět všechny informace a novinky týkající přijímacího řízení a studia na gymnáziu?
Rádi bychom vám na druhém dni otevřených dveří ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 16.30 hod. představili naše gymnázium a sdělili nejčerstvější informace k nadcházejícímu přijímacímu řízení pro příští školní rok. Rádi vám zodpovíme i případné dotazy.
Přijďte do budovy naší školy. Těšíme se na vás.

Děkuji za rozhovor.

Gymnázium Český Brod, Majáles 2016
Studium na Gymnáziu v Českém Brodě si studenti dovedou užít. Fotografie Jakuba Červenky www.facebook.com/majalesvbrode

 

Written by