Rozhodnuto o 3,8 procent investic Úval

Referendum zvýšilo zájem voličů o volby. Účast v letošních krajských volbách dosáhla v Úvalech 50 %, zatímco v celém kraji účast dosáhla jen 35 %.

Vítězem krajských voleb v Úvalech jsou „Nezávislí a starostové“ (na jejichž kandidátce byl i starosta Úval Petr Borecký). Ve Středočeském kraji dosud vládnoucí koalice komunistů a ČSSD získala v Úvalech dohromady 14,35 % (celkově v kraji 23,97 %). Zdroj: Volby.cz

Počet získaných mandátů:
ANO 2011 … 16 zastupitelů
Starostové a nezávislí … 15 zastupitelů
Česká strana sociálně demokratická … 11 zastupitelů
Občanská demokratická strana … 10 zastupitelů
Komunistická strana Čech a Moravy … 8 zastupitelů
TOP 09 …  5 zastupitelů

Graf: Referendum přilákalo v Úvalech k volbám více voličů
Krajské volby 2016

Téměř všichni, kteří přišli volit do krajských voleb, volili i v referendu ke koupališti. Z celkového počtu 4785 zapsaných voličů přišlo k referendu 2404 voličů. Z 2400 odevzdaných hlasů bylo 97 neplatných hlasů, 12 voličů neoznačilo žádnou možnost, odpověď „NE“ zvolilo 488 voličů, odpověď „ANO“ zvolilo 1803, tzn. 75 % a zároveň 37,68 % ze všech oprávněných osob zapsaných v seznamu (všech voličů). Výsledek referenda je tedy závazný.

Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku?
ANO … 75 % hlasujících občanů

Citace reakce z facebooku MěÚ Úvaly:

Úvaláci jednoznačně rozhodli: Opravme koupaliště!
K prvnímu úvalskému referendu přišlo 50,24% oprávněných voličů, z nichž 75% odpovědělo ANO na otázku „Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku?“
Vzhledem k procentu účasti voličů a procentu odpovědí ANO, je referendum platné a pro představitele města závazné.
Začneme tedy v nejbližší době pracovat na obnově úvalského koupaliště. Nyní, kdy je po referendu, je čas odhodit emoce a začít konstruktivně spolupracovat na co nejlepším řešení rekonstrukce koupaliště pro město a jeho občany.
Věříme, že zástupci občanů, kteří prosazovali rychlou rekonstrukci koupaliště se spolu s námi přípravě tohoto projektu účastní.
Vedení města

redakční poznámka: Seznam projektů za 780 mil. Kč v „zásobníku města“ určených k realizaci v příštích čtyřech letech jsme na Uvaly.cz představili v příspěvku „O čem bude příští referendum v Úvalech„.

Written by