Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Střepy naší historie v lese

Nedávno vzniklý školní časopis Základní školy Úvaly nám přinesl zajímavou informaci k historii bezprostředně se dotýkající také Úval. S naším městem totiž dříve bezprostředně sousedila dnes již zaniklá obec Lhota a také zaniklá ves Hol (obě lokality jsou ukryty ve stínu stromů Klánovického lesa), na druhé straně dnešních Úval pak Hostín a Křimín. Díky poctivosti mladého nálezce se historie vesnice Hol obohatila o další předmět. Les skrýval střepy džbánu, který tam ležel již 400 let. Nález byl předán do rukou výzkumníků Univerzity Karlovy, kteří se této lokalitě dlouhodobě věnují.

hol4-2016

Nález popisuje poctivý nálezce Tadeáš Kocvera:

Unikátní nález v Klánovickém lese
Víte, že v Klánovickém lese se nachází skvost české archeologie?  Jsou to zaniklé osady jménem Hol a Lhota a rybník Žák. Podle archeologů tyto vesnice existovaly už v první polovině 14. století. Po jejich zániku tu (pravděpodobně) přebývali lapkové, kteří okrádali obchodníky, co jeli po blízkých cestách na Moravu. Jeden z loupežníků se jmenoval Petrovský, což inspirovalo Václava Říhu k napsání pohádky Zvířátka a Petrovští.
V květnu se v Klánovickém lese otevírá nová naučná stezka: Po stopách středověké vesnice Hol. K této stezce se dostanete z Úval po červené turistické značce. Dozvíte se na ní, jak byly ve vesnici rozmístěné budovy a jaké měly půdorysy. My jsme našli poblíž lokality kus džbánu, a protože nás zajímalo, jak je starý, nález jsme ohlásili archeologovi, který se Holem přímo zabýval. Archeolog za námi přijel a po podrobném zkoumání místa nálezu i střepů odhadl, že džbán pochází z první poloviny 17. století, tedy až z doby po zániku této středověké osady. Podle něj možná někdo džbán přinesl ke studni s úmyslem nabrat si vodu a omylem ho upustil. Možná to byl právě Petrovský, který žil právě v 17. století.
Pokud by tu archeologové našli další keramiku z té doby, mohlo by to znamenat, že tato osada nebyla od poloviny 15. století tak opuštěná, jak se domnívali.

 

Tadeáš u dokumentace nálezu:
hol3-2016 hol2-2016

Máte podobný zajímavý nález z Úval nebo okolí?

K historii vesnice Hol se ještě vrátíme. S unikátní lokalitou se můžete seznámit prostřednictvím v květnu 2016 otevřené naučné stezky …  www.hol.ujezdskystrom.info