Světlo v ulicích

V zimním období není potřeba jen betlémského světla. V souvislosti s krátkým dnem a tmou v ulicích stojí za zmínku, že v Úvalech proběhly investice do veřejného osvětlení.Stačí zvednout hlavu například v ulici Štefánikova (mezi skautským areálem a poštou, rovnoběžná s ulicí Pražskou). V investicích do zanedbané infrastruktury „starých“ i „nových“ Úval bude město pokračovat i v roce 2015. Dluhů na základním vybavení města z dob socialismu zůstalo mnoho a bohužel některé další nedostatky vznikly v období porevoluční neuhlídané výstavby.

Za nové osvětlení patří městu poděkování.

Štefánikova Štefánikova

 

Written by