Zachraňme úvalské … referendum!

7. a 8. října 2016 se v Úvalech koná referendum o osudu koupaliště. Úvalské koupaliště, které je tak trochu unikátní svojí polohou i velikostí bazénů je uzavřené již druhou sezónu. Oprava byla vyčíslena tak draze, že je ve hře i definitivní zrušení koupaliště. Vznikla občanská iniciativa „Zachraňme koupaliště Úvaly“…

Mezi organizátory patří Jana Kytlicová. Poprosil jsem ji o zodpovězení několika otázek.

Jak tě napadlo se postavit za zachování úvalského koupaliště?
Lukáši, vlastně všechno přišlo velmi spontánně. Úvalští zastupitelé odhlasovali na červnovém zasedání referendum jako nástroj k rozhodování o osudu koupaliště. Referendum jako takové, a tím zapojení občanů do rozhodování o rozvoji obce, je určitě na místě. Zde ale došlo k tomu, že zastupitelé odhlasovali „neférovou“ otázku k referendu a proti sobě tak postavili dvě nesourodé skutečnosti. Koupaliště nebo komunikace? Proč otázka nebyla postavena koupaliště nebo alternativa ke koupališti? I ta přeci bude něco stát. Úvalští starousedlíci z toho přirozeně odvodili, že referendum má posloužit jako záminka k uzavření koupaliště, na které jsou hrdí. Oni (a zejména Zdenka Havránková) byli pro mě tou hlavní motivací na začátku celé akce. Navíc, areál koupaliště se nachází v unikátní přírodní scenérii, tj. celou záležitost nelze posuzovat čistě jen z ekonomického hlediska. Jeho zakonzervování či zrušení je nevratná věc.

Ze zápisu jednání zastupitelstva města 23. 6. 2016: „Vedení města Úvaly se dlouhodobě zabývá problematikou úvalského koupaliště, které je v majetku města. Areál koupaliště není v současném stavu provozuschopný a minimální odhad nákladů na jeho rekonstrukci je cca 10 mil Kč. Město musí učinit rozhodnutí, jak s tímto areálem naložit. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí, které má dlouhodobý vliv na další investice ve městě, dospělo vedení města k názoru, že by bylo vhodné uspořádat v této věci referendum a zjistit tím priority občanů. Účelem vyhlášení referenda je získat objektivní informaci o tom, zda si občané přejí koupaliště zachovat a za jakou cenu.“

Koupaliště Úvaly

FOTO: „otevřené“koupaliště v únoru 2016

Zachráním úvalské koupaliště tím, že přijdu k volbám a kromě krajského lístku vhodím do urny zaškrtnuté „ANO“?
No, jestli koupaliště zachráníš nebo ne, to ukáže nejen výsledek referenda, ale i to jak se město postaví k výsledku referenda v případě, že většina občanů bude v referendu hlasovat za obnovu koupaliště. Tedy, zda vedení města učiní příslušné kroky k otevření koupaliště a připraví podmínky k jeho provozování. Jde o to, zda nejen MOHU, ale zda CHCI. Občané budou mít premiéru, půjdou vyjádřit dobrovolně svůj názor a budou moci sledovat, co z toho bude dál. U nás v republice tuto příležitost často nemáme a musíme se učit, jak s ní zacházet. Každý hlas má svou váhu. Ať už dopadne referendum tak či onak, mají Úvaláci možnost být u toho. Všimla jsem si, že vedle v Říčanech začali používat zapojování občanů do rozvoje obce formou referenda cíleně včetně jejich osvěty, tj. referendem řeší podle uceleného plánu více věcí. Nyní plánují hlasovat o rozsahu budoucího rozvoje města.

První úvalské referendum se pořádá v termínu voleb do krajského zastupitelstva 7. a 8. října 2016. Otázka, na kterou budou voliči v referendu odpovídat, zní: „Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“ 
Výsledkem referenda tedy bude, zda ANO = zachovat za těchto podmínek, nebo NE za těchto podmínek neobnovovat. Rozhodování tedy není o výši investice, nebo zda zrušit koupaliště definitivně nebo jak, kdy a za kolik opravit později… O dopadech uskutečnění a výsledku referenda se tak již vedou na internetu, na facebooku a v úvalských hospodách rozsáhlé debaty.

Koupaliště Úvaly
FOTO: to co zbylo z demolice starých objektů bylo prozatímně skladováno na hřišti, únor 2016
Koupaliště Úvaly

Sama máš koupání doma na zahradě. Má městské koupaliště v dnešní době ještě smysl?
Miluji plavání. Na zahradě v biotopu je to více otužování a relaxace než pořádné plavání. Bylo by krásné mít možnost si brzo ráno zaplavat v 50m bazénu a dát si do těla. A to koupaliště máme zde na dosah. Odpovědět, zda městské koupaliště obecně má smysl, neumím. Vnímala jsem ostatní, kteří v koupališti vidí možnost společenského setkávání napříč generacemi. Proč, když už tu koupaliště máme, tuto příležitost nepodpořit? Setkala jsem se s protiargumentem, že „to zaplatíme“, ale budou sem chodit „Pražáci“. Co by za to jiné obce daly, kdyby mohly posílit turistický ruch, povědomí o obci a pracovní příležitost pro místní podnikatele!

Koupaliště Úvaly
FOTO: prvky minigolfu byly po 2 letech opuštění demontovány, foto listopad 2015

K fungování samosprávy města ve svém volném čase přispíváš jako člen finančního výboru. To máš ještě tolik volna, že se věnuješ dost hlasité kampani za záchranu koupaliště?
Asi jsem k tomu dozrála :-). Vážně, moje zapojení do finančního výboru a nyní do občanské aktivity „Zachraňme koupaliště“ vyplynulo přirozeně z komunikace s lidmi v Úvalech. Nejsem člověk politický, ale mám nějaké znalosti ze světa financí a začínám se intenzivněji zajímat o úlohu a možnosti občanské aktivity, a zda bych i já mohla nějakou měrou přispět. Dokonce jsem nedávno v rádiu slyšela, že je to nyní u nás trend. Času nemáme nikdo dost, ale pokud to má smysl, pak Ti to víc dává, než bere. Uvidíme. Je to ještě moc brzy na to, hodnotit „vynaložený čas“.

Na webu Zachraňme koupaliště Úvaly www.uvalskekoupaliste.cz mj. vychází krátké rozhovory s návštěvníky úvalského koupaliště. Své dojmy z koupaliště prozradil Jiří Schmitzer, Martha Isssová, Eliška Zradičková, Ondřej Novák, Simona Mašatová,…).
Aktuálně běží fotografická soutěž…
Zachraňme koupaliště

Kampani na záchranu úvalského koupaliště se účastní také někteří politicky aktivní lidé (členové spolku Pro Úvaly a Otevřené Úvaly). Takže musím parafrázovat v Úvalech oblíbené: s kým a proti komu vlastně jste?
Vidíš, to je na celé naší aktivitě to nejtěžší. Přesvědčit lidi z týmu Zachraňme koupaliště a lidi z Úval, že to neděláme z politických důvodů, ale pro koupaliště. Někdo nám to věří, někdo ne. Těch, co jsou opatrní či nevěří je hodně. V politickém světě se chtít profilovat nepoliticky je těžké, až skoro nemožné.

Koupaliště Úvaly
FOTO: Zdá se to neuvěřitelné, ale někteří Úvaláci ani neví, kde je ve městě bazén s unikátními rozměry 75 x 25 m. O to větší důvod přijít se v sobotu 24. 9. 2016 podívat na „Rozmarný“ odpoledne, kde vystoupí úvalští muzikanti, umělci a kromě hromady zábavy zde budou soutěže pro děti, módní přehlídka plavek,…  

Kdo a jak se vlastně tedy „záchrany“ koupaliště účastní?
Jádro aktivity bylo na začátku vytvořeno z lidí ze spolku PRO Úvaly. Chtěli jsme zapojit i další spolky a organizace z Úval. Ale to se na začátku nepodařilo a celá aktivita běží jako aktivita jednotlivých občanů. Vše děláme dobrovolně a učíme se za pochodu.  Finance zatím řešíme formou vlastních peněz či sponzoringu. Chystáme v areálu koupaliště happening s názvem Babí léto na koupališti aneb rozmarný odpoledne. Bude to odpoledne plné soutěží,  skvělé hudby a překvapení pro děti i dospělé. Vše připraví Úvaláci pro Úvaláky. Naším cílem je přesvědčit občany, aby přišli k referendu o koupališti. Každý ať se rozhodne sám za sebe.

Jak se vyhodnocuje referendum? Při účasti větší než 35 % oprávněných voličů je výsledek referenda závazný, pokud pro jednu ze dvou možností hlasuje více než 25 % všech oprávněných voličů. (Posledních krajských voleb se v Úvalech zúčastnilo 38,18 % oprávněných voličů.) Pokud například přijde k referendu „alespoň“ 35 % voličů, musí se pro jednu z voleb, aby referendum mělo závazný výsledek, přiklonit 71,43 % odevzdaných hlasů. Tzn. pro jednu z voleb musí v Úvalech hlasovat nejméně 1200 obyvatel. Pouze taková volba občanů by byla pro vedení města závazná.

Koupaliště Úvaly
FOTO: jednou z variant má být zakonzervování bazénu…, únor 2016

Koupališti nyní hodně lidí obětuje dost času, aby i ostatní v Úvalech projevili zájem o jejich veřejně spravované peníze a spoluúčast na podobě města, kde žijeme. Při jakém výsledku referenda budeš mít pocit, že to za to stálo?
Dobrý pocit budu mít, pokud se k referendu vydá hodně lidí, výtečný pocit, pokud jich bude více než 35 %. To je hlavní smysl akce. Bonusem navíc by bylo, pokud by v referendu rozhodli občané o zachování koupaliště.

Děkuji za rozhovor.
Zapomněl jsem se tě na něco zeptat?
Co mám udělat pro Vaši aktivitu Zachraňme koupaliště?
Pošli fotku do fotosoutěže na téma koupaliště a přijď v sobotu 24. září ve 13 hodin na akci Babí léto na úvalském koupališti aneb“ rozmarný“ odpoledne, vezmi s sebou rodinu, děti, přátele a přijďte se pobavit a zasoutěžit si na sklonku letošního rozmarného léta. Setkáte se tam se spoustou úžasných lidí, kteří se na akci aktivně podílí. Popřemýšlejte o osudu koupaliště, protože jiná šance k hlasování než u referenda už nebude.

Zachraňme koupaliště

 

 

Written by