Železnice v Úvalech za 1,5 mld. Kč

Přestavba nádraží v Úvalech pokračuje. Město je dopravně rozdělené a tak se už čeká na červenec, kdy bude nádraží v Úvalech fungovat v plné kráse…

Uplynulo již asi 15 let co se v Úvalech začalo mluvit o modernizaci železničního koridoru. Přes nedostatky při povolování stavby a úspěšné protahování ze strany jednoho aktivisty se Úvaly dočkaly zahájení modernizace až v roce 2014. Úsek přes Úvaly se na tomto koridoru staví jako poslední. Úvaláci se těšili, že státní dráhy a státní Správa železničních a dopravních cest (SŽDC) má již po letitých zkušenostech vše odladěné.

Ještě není stavba hotová a v nádražním podchodu se už ozývají hanlivá slova na adresu projektantů. Ostrovní nástupiště se mírně zúžilo a s ním se zúžilo i schodiště, které je jediným přístupem na něj. Původně z podchodu vedla schodiště na obě strany a obě schodiště byla širší. Dnes lidé čekají frontu, aby mohli odejít z nástupiště. Známe to z Hlavního nádraží v Praze, kde lidé přebíhají k jinému schodišti. V Úvalech jinou volbu nemají. Druhé vyústění z podchodu padlo za oběť výtahu. Někdy nejde ani stihnout vlak, když se v protisměru ze schodů valí proud lidí vystupujících z vlaku.

nádraží Úvaly

Nedostatky stavby současný starosta aktivně zachraňoval již v minulém roce, když se zavíral podchod na náměstí. To se ukázalo, že se dráhy a SŽDC příliš neohlíží na přesuny lidí mezi náměstím, školou, lékařem, od autobusů …  z jedné strany rozpůlených Úval na druhou stranu. Dodatečně byla vybudována pěšinka podél kolejí od náměstí k nádražnímu podchodu, která provizorně končí dřevěným schodištěm. Bezbariérový přístup není, ale je to rychlý způsob, jak se dostat na druhou stranu města nebo na vlak do práce a do školy směrem na Český Brod a Kolín. Zda tento výkvět architektury státní dráhy a SŽDC ponechají Úvalům na trvalo prý není jisté. Určitě ale jde o perfektní nápad a dobré vylepšení přístupu na nádraží investorem.

Provizorní schodiště místo bezbariérového přístupu od náměstí do nádražního podchodu
nádraží Úvaly - schodiště

Pokud toto řešení nezůstane, tak se přes trať od náměstí bude chodit opět pouze podchodem u závor. Starý mokrý a tmavý podchod, který se dokonce dostal i do videoklipu kapely Divokej Bill, bude nahrazen novým. Již se betonuje. Má být krásnější, suchý, osvětlený,… ale ne bezbariérový. S kolem se v něm asi nevytočíte a pokud se po příkrých schodech vydáte s kočárkem, tak asi nikdo další neprojde. Podchod je opět úzký, lomený,… Těžko říci jestli jím projde 6500 lidí procházející denně nádražím. A těžko odhadnout, proč dráhy šetřily na tomto tunelu vedoucím na náměstí města, které má brzo obývat 13 tis. lidí. Jaký je rozpočet celé stavby náročného úseku Běchovice – Úvaly nevíme, ale jen dotace z EU představuje 1 571 967 105 Kč … ano, 1,5 mld. Kč.

Starý podchod u závor
podchod u závor

Nový podchod u závor ze strany od náměstí.
Na druhé straně budou dvě schodiště – do ulice a rovnou na první nástupiště
podchod u závor

Překonat trať půjde tedy nejlépe vrchem jako dříve. Lidé počkají na interval otevřených závor, postaví se před auta a v jednom jízdním pruhu přeběhnou lidé od náměstí a opačným směrem tak, aby je nic nepřejelo. Při rekonstrukci přejezdu se totiž (zatím) nepočítá s výstavbou přechodu pro chodce navazujícího na chodníky na obou stranách hlavní komunikace. Zapomeňte v Úvalech také na cyklopruhy pro bezpečné překonání železnice. Ale špatnými zprávami není dobré příspěvek končit.

Již historie – kousek ostrůvku pro naskakování do vlaku na Kolín
Nádraží Úvaly

Na straně k nádražní budově vzniká nové nástupiště. Skončí tak nebezpečné přecházení kolejí k vlaku i překonávání výškového rozdílu při „vyskakování“ do vlaku. Nástupiště v Úvalech směrem na Kolín se posune blíže k železničnímu přejezdu (k závorám) a staví se také zcela nové nástupiště na druhou stranu, kde stávaly vlaky na Beroun. Pozorný cestující si jistě všimnul, že betonové prefabrikáty jsou usazovány poměrně vysoko. Výškový rozdíl mezi chodníkem u nádražní budovy a nástupištěm je odhadem 50 cm. Proč se příchod k vlaku neudělal bezbariérově? Proč se koleje neusadily níže? Stejnou otázku jsme položili jednomu pracovníkovi přímo na stavbě. Měl v tom jasno… „koleje (Praha / Kolín) nemohou být jinak vysoko, troleje nejde pověsit níže, (starý) podchod je možná vysoko a máme to takhle v plánech…“. Od nádražní budovy tak na nástupiště budou vést schody. Bezpečné zejména pro ty, kteří na poslední chvíli dobíhají vlaky. Nehrozí totiž pád do kolejiště, ale ještě na schodech na nástupiště. A bezbariérové nájezdové rampy budou od staré nádražní budovy i na konci nástupiště.

Stavba „nultého“ nástupiště pro vlaky na Beroun.
Prostor za nástupištěm je projektován jako parkoviště.
Nádraží Úvaly

Stavba „prvního“ nástupiště směrem na Kolín
Nádraží Úvaly

 

Written by