Život Úval 2/2016

Vyšlo nové číslo měsíčníku Život Úval. Přehled článků …

Slovo starosty
Jak se daří plnit programové prohlášení rady města
Město Úvaly podalo žádost o dotaci na II. etapu výstavby splaškové kanalizace
Občané – zákazníci Městského úřadu v Úvalech budou mít možnost ohodnotit práci našich úředníků
Regulovat parkování v ulicích okolo úvalského nádraží? Ano či ne?
Solit, nebo nesolit?
Tříkrálové setkání starostů Úval
Město Úvaly pořídí dopravní generel
Jak zatočit s odpady aneb Pojďme hledat cesty k ekologicky odpovědnému chování – Díl I. Obaly a obaly – „Zobali ptáci zobali….“
Železniční koridor
Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly za rok 2015
Distribuce nových smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
Proč voda v Úvalech chutná jinak…?
Úvalští cestují do světa – svět přichází k nám
Předci to uměli rozbalit aneb ředci to uměli rozbalit aneb Se středověkou písní napříč e středověkou písní napříč Evropou
Písně beze slov
Milí čtenáři a příznivci úvalské knihovny
První výtvarná výstava v MDDM v roce 2016
Sněhové radovánky 3. A
Johanka z Arku
Tři králové v naší základní škole – K+M+B 2016
České Vánoce
Děti dětem
Před přijímacími zkouškami Gymnázium Čelákovice
Poděkování vedení domova důchodců
Kam jsme se podívali v roce 2015
Vánoční výlet kroužku mladých hasičů
Vánoční čas ve skautských klubovnách
y Úvalská sokolovna se v sobotu
Házená v rozpuku

… ke stažení na www.mestouvaly.cz

Written by