Život Úval 4/2015

Vyšlo dubnové číslo měsíčníku Život Úval. Přehled článků …
S komentářem k „výzvě“.

Slovo starosty
Výzva Podpořte svého úvalského obchodníka a živnostníka!
Zasedání úvalských zastupitelů dne 19. 2. 2015 a 27. 2. 2015

V uvedeném příspěvku pan Mgr. Marek Mahdal, DiS. /Otevřené Úvaly/ popisuje únorové jednání zastupitelstva o projednání „výzvy“ :
… Zastupitele diskutovali o výzvě pana Lukáše Rubeše nově zvoleným zastupitelům. Pan Lukáš Rubeš vysvětlil, proč tuto výzvu vůči nově zvoleným zastupitelům předložil. Po vyhrocené diskusi napřič zastupiteli nebyl žádný z bodů schválen. Pan Rubeš byl vyzýván, aby vypustil u většiny bodů lhůtu 10 dni, a potom budou body výzvy odhlasovány, protože se v podstatě všechny body výzvy v současné době již plní.
Předložený návrh k hlasování může každý ze zastupitelů pozměňovacím návrhem upravit a mohl být odsouhlasený upravený. Občan tuto možnost při projednávání nemá. Nikdo ze zastupitelů pozměňovací návrh k těmto návrhům nepodal, byť s libovolným natažením lhůt Lukáš Rubeš na jednání otevřeně souhlasil.
Celý čtyřměsíční příběh výzvy je stručně popsán v přehledném příspěvku na Uvaly.cz.

Reakce vedení města Úvaly na článek „S Gottwaldem na věčné časy! Čestné občanství mu v Úvalech u Prahy ponechali“, zveřejněný dne 9. 3. 2015 v elektronické verzi deníku Blesk
Jarní úklid
Ukliďme Pošembeří 2015
Přehled činností ekonomického odboru
Jak pokračuje modernizace koridoru v Úvalech?
Česká pošta – reklamace
Rybník Lhoták má narozeniny
Umění v úvalských ulicích
Velikonoční tradice a symboly
Velikonoční zamyšlení z pohledu víry
Poselství Velikonoc
Kdo jsou Salesiáni
Občan Borecký versus starosta Borecký
Nabídka cestovních průvodců v naší knihovně
Úvalský country bál – pohledem organizátora
Kultura mezi uzávěrkami (akce KuK)
Černý kontinent – pořad Frankofonní Afrika – fotografka Dana Kyndrová (27. 2.)
Co plavec nepřekonal – beseda s Janem Novákem o překonání LaManche a Bajkalu (6. 3.)
PAMATUJ! – 3. ročník happeningu
Oldřich Hamera – významný úvalský rodák
FAMO uvádí aneb Večer se studentskými fi lmy Filmové akademie Miroslava Ondříčka
Medvědi slaví dvacet let
Akce MDDM Úvaly
Pejsci v naší školce
Karneval ve školce
Polytechnická výchova v MŠ
Den Země na Základní škole v Úvalech
Nové třídy
Naše babička říkávala
Happening PAMATUJ!
Zápis do 1. ročníku ZŠ Úvaly
Zajímavé profese v Úvalech
Hořkosladká kvalifikace na republikovém finále
Sport Úvaly a úspěchy na národním poháru dorostu v karate
Jan Tesař – vycházející hvězda české atletiky
Závod pro zdraví
Únorový šachový turnaj měl jasného krále

… ke stažení na www.mestouvaly.cz

 

Written by