100 Kč na obyvatele

Z listopadového jednání zastupitelstva, mj. o participativním porcování medvěda v příštím roce.

Popelnice podraží
Starosta města Úvaly na jednání zastupitelstva informoval, že se Rada města zabývala problematikou odpadového hospodářství. Z roku 2024 na 2030 totiž Vláda prodloužila možnost skládkování. Poplatky za skládkování však vzrostou téměř na čtyřnásobek. Město Úvaly již s okolními obcemi jedná o společném postupu likvidace odpadů a nalezení cenově výhodnějšího řešení. Zdražení svozu odpadu se v budoucnu tak, jako tak, nevyhneme.

Klíčovým opatřením připravovaného a stále odkládaného nového zákona má být v České republice postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun až na 1850 korun za tunu v roce 2030.
Příjemcem skládkovacího poplatku nebudou však již pouze obce, na jejichž katastru skládka stojí, ale také Státní fond životního prostředí. Finanční motivací pro rozpočty obcí na svoz odpadu má být slevy podle dosažené míry třídění odpadu. Pokud budou obce schopny vytřídit postupně od 35 % (rok 2019) do 75 % (rok 2027) svého komunálního odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit nižší částky: do roku 2025 až 500 korun, později až 800 korun v roce 2029.

Začarovaný kruh městských nájmů
Město podle slov starosty pronajímá některé byty za nízké nájemné, např. byt 3+1 za 3,5 tis. Kč měsíčně. Noví nájemníci, kteří mají smlouvy na dobu určitou na jeden rok, mají nájemné tržní.
Odhadované náklady rekonstrukce bytového fondu města Úvaly vedení města odhaduje na 30-35 mil. Kč podle rozsahu prací. Rychleji zvýšit nájmy z bytů lze v případě rekonstrukce. Bez zvýšení nájemného nelze zahájit stavební práce. Rekonstrukce se z finančních důvodů bude muset rozložit na období delší než 2 roky.

Obyvatelé mohou utratit 600 tis. Kč
Od roku 2021 bude část rozpočtu města Úvaly připravován jako participativní. Vedení města totiž počítá s tím, že se vše připraví tak, aby od léta 2020 mohli občané hlasovat o části rozpočtu města. Celkové roční výdaje města Úvaly se podle rozpočtu  pohybují v řádu 205 mil. Kč. V návrhu finanční komise se pro participativní rozhodování počítá s částkou 600 tis. Kč, o které budou obyvatelé rozhodovat hlasováním  (0,29 % ročního rozpočtu města). Návrh vychází z částky přibližně 100 Kč / obyvatele města. Jednotlivé projekty zařazené do hlasování by neměly přesáhnout 50 % celkového „participativního“ rozpočtu, tzn. 300 tis. Kč max. na jeden projekt. Vedení města návrh podpořilo a zastupitelé odsouhlasili.

Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse a rozhodování a typ participativní demokracie, ve kterém se jednotlivci rozhodují, jak přidělit část obecního nebo veřejného rozpočtu. Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich upřednostňovat, a dává jim možnost rozhodovat o tom, jak jsou peníze vynakládány. Když je participativní rozpočtování bráno vážně a je založeno na vzájemné důvěře, mohou z něho mít prospěch jak místní samospráva, tak občané.
Od svého vzniku v Porto Alegre se participativní rozpočtování rozšířilo do stovky latinskoamerických měst a desítek měst v Evropě (ve Francii, Itálii, Německu a Španělsku,..), Asii, Africe a Severní Americe. Odhaduje se, že více než 1500 obcí zahájilo participativní rozpočtování. V některých městech bylo participativní rozpočtování použito pro školy, univerzity a rozpočty pro sociální bydlení.
Mezi prvními v Česku bylo participativního rozpočtování použito v obcích Nelahozeves, Příbor, Pržno a Třanovice v letech 2012-2014. Participativní rozpočtování v Česku podporuje několik organizací, jako je například Agora Central Europe a Alternativa zdola.
zdroj: wikiedia 

Zafixování úroků
Zastupitelstvo opět jednalo o fixaci úrokové sazby u Komerční banky a schválilo mandát pro starostu ke sjednání fixace úvěru. Na doporučení finančního výboru byla při schválení snížena horní hranice akceptovatelné úrokové sazby a stanoven druh úrokové sazby k fixaci.

Vzdor územnímu plánu
Z jednání zastupitelstva byl stažen bod týkající se dodatku plánovací smlouvy s JARO real. V souvislosti s tímto developerem však byli zastupitelé seznámeni s podnětem pana Brajera. Ten poukazoval na to, že tento developer se souhlasem města rozparceloval a prodal pro výstavbu pozemek, přestože podle územního plánu pro výstavbu určený nebyl. Komerčním využitím pozemku tak mohl developer vlastně na úkor města získat několik milionů korun. Jinak vždy velmi dobře informovaný starosta města k tomu podrobnosti na jednání nesdělil a odkázal na pracovníky úřadu. Více informací tak k této kauze bude k dispozici na prosincovém jednání zastupitelstva.

Parkování na divoko za 5,8 mil. Kč
Zastupitelé odsouhlasili koupi pozemků Českých drah, kde se nyní parkuje na divoko. Pozemek pro budoucí odstavné parkoviště bude město stát 5,8 mil. Kč. Finanční prostředky město sice aktuálně nemá, počítá však s tím, že se pokladna města do konce roku může naplnit proplacením některých dotací z právě realizovaných akcí.

Zajímavá archeologická lokalita
Na jednání zastupitelstva se bohatě diskutovalo o vznikajícím „Parku Vinice“ (při cestě od rozhledny směrem ke hřbitovu). Uložené bahno z vyčištěných úvalských rybníků postupně protéká do útrob bývalé černé skládky a na povrchu se objevují mj. střepy. Komplikuje se tak završení další dotační akce města Úvaly s prolézačkami pro děti za 1,3 mil. Kč.


Na bývalé černé skládce Vinice odtékající bahno z úvalských rybníků postupně odkrývá odpadky a tisíce velkých i malých střepů.
 
Bývalý lom na kámen byl za socialismu zcela zavezen skládkou a nedávno „rekultivován“ bahnem. Pole pod haldou skládky od hřbitova až po úvalské náměstí je určeno k výstavbě rodinných domů.
Fotografie pořízeny v březnu 2019

Záznam z jednání zastupitelstva města 7. 11. 2019 najdete na Youtube kanálu města Úvaly.

Written by