Start komunistů v Úvalech

Politika propagovaná ve společenské sféře s podporou řetězce vlastních diskontních prodejen. Nejedná se o plán současného politického hnutí, ale o rozjezd jedné politické strany v roce 1920…

Po první světové válce, kdy byla za jedinou „dělnickou“ stranu považována Československá strana sociální demokracie, zažívala tato strana nebývalý nárůst sympatizantů. S velkým počtem členů rostla i různorodost názorů. Na republikové úrovni a stejně tak i v Úvalech došlo ke štěpení strany na „pravicovější“ křídlo a levicově extrémněji smýšlející straníky, kteří byli ze strany i vylučováni. A také v Úvalech vznikla i s podporou soc-dem odpadlíků v roce 1920 Komunistická strana Československa, která měla „více“ marxistický program.

Po „prohrané“ generální stávce se iniciátoři z řad komunistů stali nevítanými zaměstnanci. Někteří ze strany odcházeli, aby nebyli spojování s extrémními názory, nebo aby se nestali nežádoucími zaměstnanci a nezůstali v ekonomicky složité době bez práce a příjmů. Nezaměstnanost a obava o obživu rostla. V Úvalech zůstalo ve straně nakonec jen 8 členů.

Sympatie však komunisté také v Úvalech získávali přes nakupování a finance. Vznikl „Konsumní spolek Včela“, který působil v Praze a ve středních Čechách. V Úvalech měla Včela vlastní prodejnu postupně v domu u Kusých, u Střechů a nakonec v domě u Kamberů. K propagaci stačil jeden vzorový nákup potravin s účtenkou a spočítaným rozdílem cen, o kolik by byl nákup ve Včele levnější. Propagací nakupování u Včely mj. i s šířením novin „Rozsévačka“ se zabývala v Úvalech i v okolí paní Sušánková. K propagaci úspor, ale i komunistické „pravdy“, sloužily nejen členské schůze, ale i ženské besedy, dětské besídky,  kurzy pletení, družstevní dny a podobné nepolitické setkávání sousedů.

Pro růst popularity komunistů ve stále ekonomicky horší době tak byla prodejna Včely velmi významná. Oblíbili si ji nejen členové, ale i nečlenové komunistické strany.


Konkurencí pro místní obchodníky byl vznik prodejny s levnějšími potravinami „Včela“ s podporou Komunistické strany.

Ilustrační obrázek: obchod U Žáčků v pozdější době, Úvaly, Slovany
Záběr z pohlednice ze sbírky Miloslava Klicpery

Written by