5000 nových bytů v Úvalech

Jestli se hovořilo před volbami o hrozbě 5000 nových obyvatel Úval, byly obavy zbytečné. Soukromý investor na Hostíně prý postaví rovnou 5000 bytů!

Jde o výstavbu v lokalitě Hostín – za stavebninami Krutský, směrem na Škvorec a Přišimasy. Čtvrť bude rozdělovat dálniční výpadovka z Prahy a nenápadný Přišimaský potok, který v Úvalech v loňském roce nečekaně přispěl k mimořádně silné, asi padesátileté povodni. Za projektem „Hostín“ stojí jména Úvaly Development, s.r.o. / Hostín Development, s.r.o. patřící společnosti MEI, kterou vlastní investiční skupina Palmer Capital spravující investice přes miliardu eur. Kdo stojí za investiční společností Palmer Capital není jasné. Založená byla v roce 1992. Působí v zahraničí a prezentuje se sídly v Londýně a Mnichově, v ČR působí od roku 2012, kde vlastní nemovitosti ve 33 městech.

Investiční projekt v Úvalech je prezentován na webu www.mei.cz následovně:

rok investice: 2007 – 2012
Investice: 10 000 000 EUR
Web: www.bydleniuvaly.cz
Akvizice 690 000 m2 pozemků v Úvalech. Cílem projektu je vytvořit novou moderní městskou část.

Hostín MEIZměna územního plánu 1. fáze projektu byla vydána v dubnu roku 2009 a na 2. fázi v květnu 2010. Územní studie byla schválena zastupitelstvem města Úvaly v květnu 2009 a územní rozhodnutí pro 1 fázi projektu bylo vydáno v prosinci roku 2009.

 Článek ČTK, doplnění převzato z webu E15.cz: 

Palmer Capital v Úvalech postaví pět tisíc bytů, podle města je to moc

Britská investiční společnost Palmer Capital postaví v Úvalech u Prahy 5000 bytů. Prvních 22 bytů začne stavět ještě letos a projekt plánuje dokončit do 20 let. Ve městě žije celkem asi 8000 lidí /poznámka redakce … 6500/ a podle vedení města nebude po tolika nových bytech poptávka. „Původně bylo dohodnuto, že se udělá sídliště pro 3000 obyvatel,“ uvedl místostarosta Vítězslav Pokorný.

Hostín MEI„Právě startujeme výstavbu první fáze projektu Úvaly Hostín, jde o 22 bytů. Celý projekt počítá s 5000 novými byty,“ řekl generální ředitel společnosti Guy Barker s tím, že půjde o kombinaci bytových a rodinných domů.
Podle něj se výrazně zvýšila poptávka a lidé mají zájem hlavně o byty. „Ještě před rokem byla poptávka slabá a jen těžko bychom získávali bankovní financování. Naopak letos jsme už dostali tři kompletní nabídky na bankovní financování tohoto projektu,“ podotkl Barker.

Město víc obyvatel nechce
Podle místostarosty Úval Vítězslava Pokorného město nechce dál navyšovat počet obyvatel. „My jsme trošku pesimističtí v této záležitosti. Byli bychom rádi, aby se udělala alespoň první etapa, která by byla zhruba pro 1500 obyvatel a uvidíme, jak jim budou stačit síly na dokončení,“ uvedl s tím, že 5000 nových bytů je pro Úvaly příliš.

Kromě bydlení vyroste na 60 hektarech také supermarket, menší obchodní jednotky a další prostory pro občanskou vybavenost. Společnost staví takzvaně na zelené louce, dokončení celé lokality má rozvržené na 20 let. Palmer Capital do projektu v Úvalech vstoupila v roce 2012 díky akvizici nizozemské společnosti Middle Europe Investments (MEI).

Hostín MEITyto zprávy o spuštění výstavby a první etapě projektu zaplavují média pravidelně již asi 3 roky. Zastupitelé Úval díky tomu již přestali věřit, že investor bude mít dostatek peněz k realizaci a výstavbu uskuteční.
Kromě této již schválené výstavby na Hostíně zastupitelé pokračovali s prodejem pozemků k nové výstavbě. Úvaly tak čeká nová velká výstavba také mj. na pozemcích v Radlické čtvrti, jejichž prodej zastupitelé schválili před volbami. A ve schvalovaném územním plánu je i další zástavba pozemků pod Vinicí, kde má město několik posledních pozemků. Kromě Hostína tak přibude další tisíce nových obyvatel i díky dalším zastavovaným pozemkům.
Co investice na Hostíně přinese Úvalům? Připomeňme si slova tehdejšího starosty města MUDr. Jana Štastného (ODS), Život Úval 5/2008:

Chystá se výstavba v oblasti Hostína. Investor této výstavby, holandská společnost MEI, hodlá v Úvalech realizovat několikamiliardovou investici, a to způsobem na základě mnohými odborníky pozitivně hodnocené urbanistické studie. Při této příležitosti bych rád připomenul, že se výstavbou na Hostíně rozloha města zvýší pouze o jednu pětinu, že zastavěná plocha v oblasti Hostína bude činit pouhých 18 %, že rozsah veřejné zeleně v nově vybudovaných částech bude činit 31 % a plocha celkové zeleně 49 %.

I když na samotnou výstavbu existují rozličné názory, pro město se stává především jakousi „vhozenou rukavicí” nebo snad šancí zkrátit řešení palčivých problémů naší infrastruktury a další generace našeho města zatížit mnohem menším dluhem. Na základě mnohých a opakovaných jednání s investorem, která byla veřejná z důvodu všeobecné informovanosti, byly dohodnuty následující částky a projekty, které investor Úvalům poskytne:

Hostín MEI1) Finanční příspěvek v celkové výši 80 mil. Kč, který se díky fondům EU může znásobit až do výše 400 mil. Kč.
2) Mateřská škola v hodnotě 29 mil. Kč.
3) Integrovaná základní a mateřská škola v hodnotě 43 mil. Kč.
4) Revitalizace zeleně v údolí Škvoreckého potoka v hodnotě 10 mil. Kč.
5) Parková úprava v okolí Přišimaského potoka v hodnotě 18 mil. Kč.
6) Technická infrastruktura, kterou bude město pronajímat a přijímat zisk z pronájmu v hodnotě 186 mil. Kč.
V optimálním případě se tedy může jednat až o částku 686 mil. Kč. Dále dojde, po dokončení výstavby, k navýšení rozpočtu města v rozmezí 30 – 40 mil. Kč ročně, tato částka je uvedena v cenových relacích roku 2008.

Výběr ze společného prospektu Hostín development, s.r.o. (MEI), Headhand architekti, s.r.o. a prodejce TopQReal, s.r.o.:

Hostín MEIHlavním veřejným prostorem a zároveň páteří celé čtvrti bude prostorná ulice („Dlouhá třída“), v rámci které je pamatováno na řadu prostorů pro komerční využití (příležitost pro zřízení malého obchodu nebo živnostenské provozovny), jež budou vybudovány v druhé fázi výstavby. V současné době se v docházkové vzdálenosti, především okolo ulice Pražské a náměstí Arnošta z Pardubic, nalézají veškeré základní služby (supermarket, banka, lékárna, domácí potřeby, restaurace, lékař) a úřady.

Postupně s výstavbou čtvrti a nárůstem obyvatel bude investor budovat a rozšiřovat kapacity současné základní devítileté školy situované na náměstí Arnošta z Pardubic o pobočku zahrnující 1. až 5. stupeň a současných dvou mateřských škol situovaných v ulici Pražská a Kollárova o 3 nové třídy.
V rámci města jsou dosažitelná místa pro odpočinek (rybníky, les) a sportoviště. Další bude investor realizovat postupně s výstavbou čtvrti.

Příměstská autobusová linka systému Pražské integrované dopravy číslo 423 bude mít u první etapy zřízenou oboustrannou zastávku. Jízdní doba na náměstí Arnošta z Pardubic (centrum obce /my si tu říkáme město :-)/, škola) je 4 minuty a k železniční stanici 5 minut s intervalem ve špičce pracovního dne cca 30 minut. V rámci celé čtvrti se plánuje /investor nebo město?/ v dalších fázích minibusová trasa „city shuttle“, která propojí jednotlivé čtvrti Úval.

Uličky a průchody umožnují jednoduchou prostupnost pěším a cyklistům celým územím, ale pro automobilovou dopravu s výrazně sníženou rychlostí jsou ulice převážně řešeny jako zaslepené.

Grafika je ze společného prospektu Hostín development, s.r.o. (MEI), Headhand architekti, s.r.o. a prodejce TopQReal, s.r.o.

Plánek nové čtvrti Úval
Malý rybníček nad kravínem (v zeleně označené ploše) je nová retenční nádrž, která má Úvaly ochránit od dešťové vody z hustě zastavěné nové čtvrti Úval. Mj. v červnu 2013 byl sběrný dvůr včetně deponie nebezpečného odpadu (v sousedství druhého malého rybníčku hned pod plánovanou novou nádrží) vyplaven mohutnou povodní po týdenních deštích.

Hostín MEI

Ilustrační vizualizace:

Hostín MEI  Hostín MEI

Lávka přes dálnici a holandská romantika zřejmě s Přišimaským potokem…
Hostín MEI  Hostín MEI
Hostín MEI  Hostín MEI
Hostín MEI  Hostín MEI
Hostín MEI  Hostín MEI
Hostín MEI

 

Written by