Skauti praskají ve švech

Skauti praskají ve švech

Se stoletým výročím založení republiky slavily sto let také úvalské spolky. V závěru roku se uskutečnila výroční výstava skautského střediska Úvaly.  ... číst příspěvek »

Středočeské hlasování o 1,5 mil. Kč

Středočeské hlasování o 1,5 mil. Kč

Středočeský kraj spouští participativní rozpočet. Občanům dává možnost ovlivnit investice z Krajského rozpočtu za celkem 50 mil. Kč. ... číst příspěvek »

Od Panenství k Divokému západu

Od Panenství k Divokému západu

Nová kniha Od Panenství k Divokému západu s podtitulem Marie Majerová vychází 20. října 2019. Kniha psaná více než dva roky dozrála a byla ... číst příspěvek »

Šuple

Šuple

Na počátku byla myšlenka. Šárčina myšlenka. Myšlenka tak silná a upřímná, že bylo možné ji zhmotnit až do živého projektu, který ... číst příspěvek »

 

Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital

Tisková zpráva města – Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital na výstavbu 5 000 nových bytů v lokalitě Hostín…

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital na výstavbu 5 000 nových bytů v lokalitě Hostín

Nepříjemným překvapením byla pro vedení města Úvaly zpráva ČTK ze dne 28. 11. 2014, která informovala o tom, že britská investiční společnost Palmer Capital v Úvalech plánuje postavit 5 000 nových bytů.

Prvních 22 bytů údajně začne stavět ještě letos v lokalitě Hostín a projekt plánuje dokončit do 20 let. Překvapení bylo o to nepříjemnější, že se Úvaly o tomto záměru, který vyjádřil generální ředitel společnosti Guy Barker v rozhovoru pro ČTK, dozvěděly z médií a ne z přímého jednání města a uvedené společnosti.

Vedení města prohlašuje, že nebylo vedeno žádné jednání o takovémto rozsáhlém záměru. Ten je považován ze strany města za zcela nereálný, s takovýmto rozsahem výstavby bytů v Úvalech nepočítá stávající ani nově navrhovaný územní plán města a město ani neuvažuje o takovém rozsáhlém navyšování počtu obyvatel, jak bezprostředně na dotaz ČTK reagoval místostarosta města Vítězslav Pokorný.

Při realizaci výstavby v uvedeném rozsahu by došlo k značnému nárůstu počtu obyvatel Úval ve struktuře satelitního města, s čímž nepočítá ani strategický plán města a pro město je to nepřijatelné. Došlo by k nezvratné změně charakteru města, okolní krajiny a s tím spojeným dalším dopadům na život obyvatel nejen v Úvalech, ale i okolí (např. výrazný nárůst automobilové dopravy), na což není připravena ani infrastruktura.

Dosud je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro horizont 2014 – 2020, kde je počítáno s výstavbou 20 bytů v rodinných a řadových rodinných domcích a 68 bytů v 5 bytových domech. Město Úvaly bude zásadně trvat na dodržení již schválené územní studie, ze které vychází i návrh nového územního plánu.

Za vedení města
Petr Borecký, starosta
Alexis Kimbembe, místostarosta
Vítězslav Pokorný, místostarosta
www.mestouvaly.cz