Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital

Tisková zpráva města – Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital na výstavbu 5 000 nových bytů v lokalitě Hostín…

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital na výstavbu 5 000 nových bytů v lokalitě Hostín

Nepříjemným překvapením byla pro vedení města Úvaly zpráva ČTK ze dne 28. 11. 2014, která informovala o tom, že britská investiční společnost Palmer Capital v Úvalech plánuje postavit 5 000 nových bytů.

Prvních 22 bytů údajně začne stavět ještě letos v lokalitě Hostín a projekt plánuje dokončit do 20 let. Překvapení bylo o to nepříjemnější, že se Úvaly o tomto záměru, který vyjádřil generální ředitel společnosti Guy Barker v rozhovoru pro ČTK, dozvěděly z médií a ne z přímého jednání města a uvedené společnosti.

Vedení města prohlašuje, že nebylo vedeno žádné jednání o takovémto rozsáhlém záměru. Ten je považován ze strany města za zcela nereálný, s takovýmto rozsahem výstavby bytů v Úvalech nepočítá stávající ani nově navrhovaný územní plán města a město ani neuvažuje o takovém rozsáhlém navyšování počtu obyvatel, jak bezprostředně na dotaz ČTK reagoval místostarosta města Vítězslav Pokorný.

Při realizaci výstavby v uvedeném rozsahu by došlo k značnému nárůstu počtu obyvatel Úval ve struktuře satelitního města, s čímž nepočítá ani strategický plán města a pro město je to nepřijatelné. Došlo by k nezvratné změně charakteru města, okolní krajiny a s tím spojeným dalším dopadům na život obyvatel nejen v Úvalech, ale i okolí (např. výrazný nárůst automobilové dopravy), na což není připravena ani infrastruktura.

Dosud je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro horizont 2014 – 2020, kde je počítáno s výstavbou 20 bytů v rodinných a řadových rodinných domcích a 68 bytů v 5 bytových domech. Město Úvaly bude zásadně trvat na dodržení již schválené územní studie, ze které vychází i návrh nového územního plánu.

Za vedení města
Petr Borecký, starosta
Alexis Kimbembe, místostarosta
Vítězslav Pokorný, místostarosta
www.mestouvaly.cz