Máme toho dost

Máme toho dost

V Úvalech proběhlo třetí setkání lidí, kteří podporují výzvu spolku „Milion chvilek“ pro demokracii. Spolek pořádá demonstrace v Praze, a v regionech se ... číst příspěvek »

Jan Tesař halovým mistrem republiky

Jan Tesař halovým mistrem republiky

Je držitel historicky druhého nejlepšího času na 400 m v ČR 45,73. Běhá za „Atletiku Stará Boleslav“, ale vyrostl v Úvalech, prošel například ... číst příspěvek »

Úvalské přikázání – nezaparkuješ

Úvalské přikázání – nezaparkuješ

Starosta města Úval Petr Borecký a doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. z ČVUT prezentovali projekt regulace parkování v Úvalech kolem nádraží.   K ... číst příspěvek »

Úvalské přikázání  – nepostavíš

Úvalské přikázání  – nepostavíš

V Úvalech platí od 1.2.2019 stavební uzávěra. ... číst příspěvek »

Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší

Rok 2019 bude pro Úvaly nejtěžší

Městu chybí 5 mil. Kč a finanční situace může být ještě horší. Lékem může být prodej majetku, developerské sídliště na polích ... číst příspěvek »

 

Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital

Tisková zpráva města – Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital na výstavbu 5 000 nových bytů v lokalitě Hostín…

T I S K O V Á   Z P R Á V A

Úvaly odmítají plány společnosti Palmer Capital na výstavbu 5 000 nových bytů v lokalitě Hostín

Nepříjemným překvapením byla pro vedení města Úvaly zpráva ČTK ze dne 28. 11. 2014, která informovala o tom, že britská investiční společnost Palmer Capital v Úvalech plánuje postavit 5 000 nových bytů.

Prvních 22 bytů údajně začne stavět ještě letos v lokalitě Hostín a projekt plánuje dokončit do 20 let. Překvapení bylo o to nepříjemnější, že se Úvaly o tomto záměru, který vyjádřil generální ředitel společnosti Guy Barker v rozhovoru pro ČTK, dozvěděly z médií a ne z přímého jednání města a uvedené společnosti.

Vedení města prohlašuje, že nebylo vedeno žádné jednání o takovémto rozsáhlém záměru. Ten je považován ze strany města za zcela nereálný, s takovýmto rozsahem výstavby bytů v Úvalech nepočítá stávající ani nově navrhovaný územní plán města a město ani neuvažuje o takovém rozsáhlém navyšování počtu obyvatel, jak bezprostředně na dotaz ČTK reagoval místostarosta města Vítězslav Pokorný.

Při realizaci výstavby v uvedeném rozsahu by došlo k značnému nárůstu počtu obyvatel Úval ve struktuře satelitního města, s čímž nepočítá ani strategický plán města a pro město je to nepřijatelné. Došlo by k nezvratné změně charakteru města, okolní krajiny a s tím spojeným dalším dopadům na život obyvatel nejen v Úvalech, ale i okolí (např. výrazný nárůst automobilové dopravy), na což není připravena ani infrastruktura.

Dosud je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení pro horizont 2014 – 2020, kde je počítáno s výstavbou 20 bytů v rodinných a řadových rodinných domcích a 68 bytů v 5 bytových domech. Město Úvaly bude zásadně trvat na dodržení již schválené územní studie, ze které vychází i návrh nového územního plánu.

Za vedení města
Petr Borecký, starosta
Alexis Kimbembe, místostarosta
Vítězslav Pokorný, místostarosta
www.mestouvaly.cz