Adventní koncerty

Bohatý kulturní program v Úvalech neodradil Úvaláky od účasti na koncertu v kostele v nedalekých Tismicích.Rybova mše vánoční – hudební vystoupení „VOX Bohemica a přátelé“ (s četným zastoupením Úvaláků) proběhlo 13. prosince 2014 v Tismicích v krásných prostorách opraveného kostela Nanebevzetí Panny Marie. Podle příslibu se můžeme těšit, že se v této sestavě dočkáme po několika letech vystoupení příští rok také v Úvalech.

kostel Tismice

Kostel v Tismicích byl postaven před 850 lety. Nejzajímavější památka „Tismická madona“ způsobující celá staletí řady zázraků byla ukradena 28. října 1990 a dodnes je nezvěstná. Šlo o 148 cm vysokou plastiku – polychromované dřevo. V kostele je tak k vidění již jen její kopie zhotovená těsně před krádeží.

Románský kostel stojí v Tismicích déle než 850 let. Dochoval se téměř v nezměněné podobě. Poslední generální oprava proběhla v letech 2009 – 2011. Při návštěvě se vyplatí obejít celou pískovcovou neomítnutou stavbu ze všech stran. Celou historii kostela vč. pověstí popisuje turistická brožurka nabízená na místě. Vedle již zmíněné madony stojí také za zmínku nejstarší zvon Kolínska zavšený v severní věži a rozeznívající Tismice již přes 570 let.

Fotografie kostela a interiéru:
kostel Tismice
kostel Tismice
kostel Tismice kostel Tismice

podoba originálu Madony (rok 1907), zdroj: Cesty a památky:
kostel Tismice 1907

Written by