První hlasování o výzvě! Jak dopadlo?

Rychlá a stručná informace o zařazení „výzvy“ na jednání zastupitelstva a výsledku prvního hlasování o výzvě:Rekapitulace

13. 10. 2014 – „Výzva“ s datem  sepsání 12. 10. 2014 rozeslána všem zastupitelům na osobní email.

31. 10. 2014 – Dostávám dopis z MěÚ, kde stojí, že „…vedení města rozhodlo, že projednání podnětu z 12. 10. bude zařazeno do programu jednání řádného zastupitelstva stanoveného dne 6. 11. 2014 na ustanovujícím zastupitelstvu“ (Přeloženo: 6. 11. se rozhodne kdy bude další termín zastupitelstva, kde se projedná výzva.)
Obratem reaguji, že „zmiňovaný podnět jsem nepodával jako návrh pro projednání zastupitelstvem. Návrh pro zastupitelstvo bude podán standardní cestou a předpokládám, že bude zařazen na některé z dalších jednání zastupitelstva“.

14. 11. 2014 – Podán návrh přesného znění návrhů na schválení zastupitelstvem. (Celé znění návrhu je také dostupné zde.)

27. 11. 2014 – Druhé jednání zastupitelstva, výzva nebyla zařazena (objektivně nebyla splněna lhůta podání 10 pracovních dní před jednáním).

11. 12. 2014 – Emailový dotaz na starostu, proč není znění zaslaných návrhů součástí podkladů pro jednání zastupitelů.

12. 12. 2014 (pátek 14:49) – Starosta telefonicky sděluje, že jsou dvě možnosti… „první varianta je, že to projednám na tomto zastupitelstvu (16.12.) v rámci bodu různé … a zastupitelstvo to vezme na vědomí, … druhá možnost je, že se to projedná na prvním zastupitelstvu 17. 2. 2015 …“.

16. 12. 2014 – V úvodu jednání zastupitelstva jsou návrhy z výzvy starostou p. Boreckým (Otevřené Úvaly) zařazeny do programu pod bod „17. Dotazy, připomínky a podněty občanů“.
Přednáším první návrh s přesným zněním, které jsem zaslal na MěÚ 14. 11. 2014.

  • Zastupitel p. Krutský (ODS) se dotazuje, proč to není v podkladech pro hlasování a že to není tolik důležité, aby se to muselo dnes schvalovat.
  • Starosta p. Borecký sděluje, že zastupitelé mají právo, pokud nemají podklady, rozhodnout, že materiál projednávat nebudou. Navrhuje odložit projednání na 17. 2. 2015.
  • Zastupitel p. Petržílek (ČSSD) navrhuje aby se k materiálu doplnilo stanovisko rady města a návrh předsedy.
  • Zastupitelka paní Váňová (TOP 09) namítá, že některé požadavky z výzvy nejsou splnitelné z důvodu požadavku na zveřejňování údajů firem z faktur (čísla bankovních účtů,…) bez souhlasu dodavatelů. „… ono je moc hezké zveřejňovat všechno, ale ne všechno je ke zveřejnění … všechno zveřejňovat je někdy až moc nad rámec toho co mám zveřejňovat …“.
  • Zastupitelka paní Poláková (Otevřené Úvaly) sděluje, že nepochopila, že to bude formou usnesení s hlasováním. Sděluje, že až na faktury, kde souhlasí s paní Váňovou tak, že všechno /uvedené ve výzvě/ funguje.
  • Stejný závěr, že je vše již dnes plněno má p. Borecký (Otevřené Úvaly) a je jen otázkou kdo si to jak vykládá.
  • Zastupitel p. Černý (Pro Úvaly) navrhuje, že v případě přesunutí rozhodování na únorové zastupitelstvo rada vypracuje stanovisko do konce ledna, aby měl autor výzvy čas se ke stanovisku vyjádřit.

Starosta p. Borecký navrhuje usnesení:
1. Zastupitelstvo nebude na dnešním zasedání návrh „výzva Lukáše Rubeše vůči novým zastupitelům“ projednávat z důvodu nepřipravených podkladů pro dnešní jednání.
2. Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat vyjádření k této výzvě a toto předložit na jednání zastupitelstva, které bude svoláno 17. 2. 2015.

Výsledek prvního hlasování o výzvě:
Pro: 11 hlasů … Petržílek (ČSSD), Pokorný (ČSSD), Polák (Otevřené Úvaly), Poláková (Otevřené Úvaly), Milerová (Otevřené Úvaly), Borecký  (Otevřené Úvaly), Kimbembe (ODS), Krutský (ODS), Martinák (ODS), Váňová (TOP 09), Kolařík (TOP 09)
Proti: 2 hlasy … Gloc (Pro Úvaly), Černý (Pro Úvaly)
Zadrželi se hlasování: 2 hlasy … Dvořáček (Pro Úvaly), Kouklová (Pro Úvaly)
Usnesení bylo schváleno a bod bude projednán zastupitelstvem 17. 2. 2015.

  • V další rozpravě se p. Dvořáček (Pro Úvaly) vyjadřuje ke zveřejňování údajů čísel bankovních údajů z faktur. Sděluje, že naopak plátci DPH čísla bankovních účtů dokonce na internetu povinně zveřejňují.
  • Starosta p. Borecký (Otevřené Úvaly) ještě sděluje, že z pohybů na transparentních účtech města je zřejmé co kdo městu dodává.

Celý videozáznam z jednání zastupitelstva 16. 12. 2014 najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=Wmeq-L-rhuE&feature=youtu.be

Podrobné informace k jednotlivým bodům výzvy:
zveřejněno 18. – 20. 11. 2014
Videozáznam jednání zastupitelstva a zápisy … 1. bod VÝZVY
Rozklikávací rozpočet města, faktury … 2. a 3. bod VÝZVY
Smlouvy, projekty, výběrová řízení a plán investic …  4. až 7. bod VÝZVY

Plné znění návrhu k dnešnímu projednání zaslané 14. 11. 2014.

Pro Uvaly.cz 17. 12. 2014 sepsal Lukáš Rubeš 

Written by