Bramborové náměstí

Plán městské čtvrti „Pařeziny“ vznikal zhruba ve dvacátých letech 20. století. Šlo o výstavu na „zelené louce“. Stavěly se celé nové ulice. Mezi domy zůstala proluka pro občanskou vybavenost.

Názvem náměstí, ale realitou pole, kde rostly brambory… Jak říkají místní z Pařeziny: „bramborové náměstí“.

Územní blok, na kterém má být zahuštěna výstavba v rámci záměru představeného v závěru roku 2017, byl určen pro občanskou vybavenost. Od začátku nebyly pozemky ve vlastnictví města (vlastnila je církev, p. Král a další drobní vlastníci v příbuzenském vztahu). V 70. letech se zde zvažovala stavba nové základní školy, později vznikla studie pro kulturní dům. Vždy šlo o občanskou vybavenost – domov důchodců, škola, …

První výstavba v tomto „prázdném“ místě byla obchodní jednotka stavěná v „akci Z“ systémem variel, doplněný o protiatomový kryt civilní obrany v suterénu. Pozemek byl od soukromých vlastníků vyvlastněn a poté jej vlastnilo město. Ve výstavbě nákupního střediska se pokračovalo ještě po revoluci, s pomocí dotací až do konce jejich poskytování. To se již psal přibližně rok 1994. Město se rozhodlo stavbu prodat panu Fialovi, který s pomocí bankovních úvěrů budoval celorepublikovou obchodní síť potravin „Vít“.

Na náměstí však od socialismu vyrostl na tu dobu moderní patrový obchodní dům se samoobsluhou a vyasfaltovaným parkovištěm. V době, kdy většina ulic v Úvalech byla prašná, šlo o nevídaný pokrok. Společnost provozující celorepublikový řetězec prodejen však zkrachovala dřív než do ČR v plné síle vtrhly zahraniční hypermarkety. Bohužel žádný z nich obchodní dům nezachránil. Postupně přes věřitele se budova na náměstí dostala do rukou současných majitelů.

Dnes v něm dominuje prodej vietnamských obchodníků a v prvním patře reputaci zachraňuje Mamut a Česká pošta přestěhovaná z Pražské ulice, kde bývala na rohu proti Městskému úřadu.

Celá budova, kde je nyní Česká pošta, má být zbořena a plocha zhodnocena developerským záměrem představeným poprvé v závěru roku 2017. Druhé setkání k projektu výstavby velkých bytových domů na náměstí Svobody se bude konat v pondělí 5.3.2018 od 19:00 v DPS.

Zdroj: Sepsáno s podporou informací z prezentace „Jaká bude nová tvář náměstí Svobody?“ 6. 11. 2017
www.youtube.com

Foto: letecký záběr na výstavbu na náměstí v roce 2004

DOPLNĚNO: Pokračování tématu po druhém setkání k projektu v článku „Nové bytovky ve vilové čtvrti„.

 

Written by