Co se děje za humny 2016/4

Nedělní déšť se sněhem zchladil květy třešní a meteorologové slibují ještě pár dnů chladu. Ohlédneme se, co se v Úvalech událo a má smysl na to upozornit …Zima byla teplá a téměř bez sněhu. Poslední dvě úvalské mininadílky sněhu, který chvíli vydržel, jsme zaznamenali v polovině února.

Únorová srdíčková nadílka v ulici U Hostína
foto: Markéta Hranická.
Nové Slovany, ul. U Hostína

Po přistěhování do Úval se za nezájmu místních pan Pokorný ujal kroniky a obnovil mapování života a dění v Úvalech. Nesmazatelně se tak zapsal do historie. Kroníkář ale nyní dává přednost místostarostování. Po dopsání kronikářského zápisu za rok 2015 a 2014, jej vystřídá nástupce. Funkci kronikáře se ujme zřejmě paní Mandová, porevoluční šéfredaktorka Života Úval, která letos dává najevo nespokojenost s jeho obsahem.
Bývalý starosta Jan Šťastný zase ukončil své působení v řízení komise pro prevenci a bezpečnost, kterou před lety vymyslel a založil. Činností komise je zejména pořádání akce pro děti „Bezpečná sobota“, které se účastní policie, hasiči,… Vedením komise se ujal nový člen komise pan Vosecký (v posledních volbách na kandidátce Pro Úvaly).
Změna v  pracovním životě bývalého starosty se dotkla také místní ODS, kde odstoupil z funkce předsedy. Jeho následovníkem se stal pan Martinovský. Ten hned v následujícím Životě Úval prezentoval názory úvalské ODS.
V dubnu ohlásila odchod z kulturní komise paní Horová. Ke kulturní komisi vznikla paralelní skupina pro mladé – uvidíme, kolik juniorů se do činnosti zapojí.

Na silnici do Jiren byly 7. 4. osazeny radary na měření rychlosti. Měření okamžité rychlosti probíhá na dvou místech, porovnáním rychlosti průjezdu ještě vznikne úsekové měření rychlosti. Ještě dříve byl zprovozněn radar před světelnou křižovatkou na silnici ze Škvorce.

radar na Jirenské

Masna Úvaly, komín, 2016Opět kratší. Komín na masně se dva roky nahýbal a hrozil pádem. Na začátku března byl ubourán a je o pár šárů cihel nižší. Jde o jeden ze dvou komínů – svědků průmyslového rozmachu Úvaly po stavbě železnice a průmyslové revoluce před válkou. Druhý pamětník stojí ještě v bývalé a zcela opuštěné parketárně, další komíny cihelen jsou dávno pryč, komín Olea Janoušek padl za přestavby továrny a komín cukrovaru…

V úvalech byla založena společnost „Akciový pivovar LIBERTAS a.s., Úvaly“  Sídlo má na adrese Hospody na dobrém místě 🙂
Starosta na facebooku také oznámil první ročník pivních slavností, které se budou konat na náměstí. Termínově se kryjí s křesťanským posvícením.

7. dubna byla zahájena stavba nové čtvrti na Skeříkově – Radlické čtvrti. Domy se budou stavět od shora k silnici. Ročně má vyrůst 15 domů. Majitelé část od města získaných pozemků také prodávají pro individuální výstavbu. Ceny pozemků začínají na 2700 Kč/m2. se závazkem infrastruktury, ploch pro komunikace a asi i ziskem, o kterém se vedla v Životě Úval před 2 lety polemika.

Do krimi rubrik médií se Úvaly zapsaly v poslední době hned několikrát. Nejdříve byl odhalen pachatel z loňské vraždy detektoráře v Klánovickém lese, který se obával, že budou nalezeny nakradené cennosti z jeho lupů zakopané v lese mezi Úvaly a Újezdem. Blízko těchto míst přitom řadu let úřadovaly loupežnické bandy po třicetileté válce.
20 let po činu byli zadrženi podezřelí z  vraždy v domě v Úvalech, na který se před touto událostí také střílelo protitankovou střelou.
A v Úvalech si bulvár smlsnul ještě jednou, když byl za volantem zadržen řidič se zákazem řízení …

V souvislosti s investicemi města se začalo hovořit o využití lomu na konci náměstí (proti budově městského úřadu) pro skate park.
A o nemalých investicích na které město nemá, bude v Úvalech referendum. Zeptejte se dítěte jestli chce lízátko. Asi tak může dopadnout první úvalské referendum o tom, zda má město opravit městské koupaliště. Starosta na facebooku oznámil jeho konání v termínu podzimních krajských voleb.

Starosta vykopal politickou válečnou sekeru s ministrem životního prostředí. Mgr. Richard Brabec z hnutí ANO po nástupu do úřadu oznámil protikorupční úspěch při kontrole dotace pro vodovod do Úval. Chyba byla nalezena na straně notářky,  která vyhotovila špatný zápis. Díky losovačce, na které město nemělo svého zástupce (losovačku vynechal tehdejší starosta města MUDr. Šťastný), se nyní město Úvaly bude soudit, aby nepřišlo o doplatek několika milionů korun dotace.

Říčany zdražily poplatek za infrastrukturu. Na jeden byt se zaplatí až 125 tis. Kč. Uvidíme, kdy přitvrdí Úvaly.

Mezi problémy úvalské základní školy patří mj. kapacitně nevyhovující jídelna. V rozpočtu města však rezervy na její rozšíření nejsou. Na jídelnu škola čekala desítky let s hygienickými výjimkami. Vysněná přestavba za více než 10 mil. Kč proběhla v roce 2012.

Skauti otevřeli novu přestavěnou klubovnu. Děti konečně získaly toalety, tekoucí pitnou vodu a také vytápěný prostor. Na provoz a režijní náklady bude přispívat lesní školka, která se sem již přesunula.

Po desítkách let se v Úvalech konalo divadelní představení nově vzniklého divadelního spolku OUDIV. Dvě představení sklidily takový úspěch, že se představení v Úvalech bude v dubnu ještě opakovat.

Pan Svěrák jehož tvorba ku příležitosti jeho narozenin plní média nám poskytl rozhovor na téma slavného úvalského barona Ludwiga.
Kdo další 🙂 z úvaláků je reprezentativní osobou Úval a zaslouží si podle vás uznání?

Město do své firmy technické služby pořídilo auto s plošinou pro obsluhu veřejného osvětlení, které si bere zpět do vlastní správy. Snad to nedopadne jako s velkým zametacím vozem před mnoha lety, který se musel s ohromnou ztrátou prodat poté co se zjistilo, že město (v té době) nemá dost zpevněných komunikací, které by šly autem čistit.

Životní prostředí decimuje roky samo město. Zjistilo se, že část Úval má splaškovou kanalizaci napojenou do dešťové kanalizace a teče rovnou do Výmoly. Lidé v dobré víře za tuto ekologickou likvidaci odpadních vod ještě platí stočné. Město přitom původně chtělo pokutovat občany, kteří nelegálně napojují dešťovou kanalizaci do splaškové a dešťové vody pak přetěžují městskou čistírnu.
Vznik myčky aut v Úvalech by měla být komerční informace, ale snad se tím i šetří trochu životní prostředí 🙂

Základní škola praská ve švech. Už asi neplatí, že se v záplavovém území nebude stavět. Město připravuje stavbu dřevěných buněk na místě za školou, kde je neudržovaný dřevotřískový domek. Pokud by se město nerozrostlo o dalších 5 tis. obyvatel na Hostíně, tak by prý městu tato kapacita školy již stačila. Takže kolotoč desítek mil. Kč ještě nekončí…

Je v Úvalech autobusová doprava bezpečná? Poslední březnový den děti z Horoušánek upozornili řidiče autobusu, že mu hoří levá zadní pneumatika. Ten dojel na náměstí do Úval s tím, že na mokré silnici guma bouchnout nemůže. Ještě riskantnější je přejíždění jiného autobusu přes železniční přejezd na červenou. Se zprovozněním nových kamer na přejezdu bude možné tyto hříšníky u „závor“ odhalit.

Město dalo přesadit stromy ze stromořadí Aleje úvalských dětí II od továrny Essa přes pole do úvalských Horoušánek. Na toto místo se stromy již nehodí a město se muselo znovu touto již realizovanou akcí zabývat. Po přesazení jednořadé „aleje“ k silnici  má vzniknout podél silnice pěšina a cyklostezka.

Velikonoce jsou pryč a nad otázkou, které Velikonoce chtěl investor v Úvalech otevřít novou malou Billu, můžeme přemýšlet mj. v novém hypermarketu Kaufland na okraji Brandýsa 🙁

A když už jsme překročili hranice Úval, tak v Říčanech začala stavba zimní haly – Úvalům nejbližší ledová plocha bude mít zámořské malé míry.

Written by