Co se děje za humny 2/2015

Přehled toho, co se v Úvalech za poslední dny událo a má smysl na to upozornit …

Ondra Teplý vydal svůj „kilometrovník“ za rok 2014. Na sport po práci věnuje neskutečných 25 – 30 hodin týdně. V loňském roce uplaval celkem 621,2km, na kole najel 13 061 km, uběhl 2 068 km, 407 km na běžkách, sjezdovky, brusle, posilovna,… www.ondrateply.cz

V Úvalech se díky aktivitě pana Petra Mendíka, který se do Úval přestěhoval teprve před rokem, chystá galavečer – charitativní akce „Boxeři dětem“.
Zajímavý rozhovor s panem Mendíkem k této akci najdete na … www.stredocech.net
Čerstvé informace k akci jsou doplňované na facebooku.

Na internetu začala firma Palmer capital nabízet 21 bytů plánované výstavby první etapy projektu na Hostíně. Ceny bytů se pohybují mezi cca 40 – 45 tis. Kč za m2.

Po volbách se probudil internet úvalské ODS. Impulsem asi byl článek Středočeské Sudety rozebírající nárůst obyvatel Středočeského kraje o 198 415 obyatel od roku 1990, který nenechal chladným bývalého starostu MUDr. Šťastného … viz jeho reakce.

Zavšivené Úvaly? V hlavních večerních zprávách ČT1 se rozebíralo přemnožení vší. Úvaly „zviditelnil“ rozhovorem ředitel ZŠ Úvaly p. Březka. … www.ceskatelevize.cz

V Úvalech se začalo více diskutovat. Po výměně názorů obyvatel čtvrti U Horoušánek k využití pozemku města, který dosud ležel ladem, uspořádal starosta diskusní setkání. Ti, kteří se nemohli dostavit, měli možnost sledovat vše on-line. Výhled je pro čtvrť U Horoušánek pozitivní. Pokud vše dopadne dobře, na jiném blízkém a vhodnějším pozemku může vzniknout místo pro sport, děti a sousedské setkávání.

Problému se věnoval také článek … http://www.uvaly.cz/nechtene-hriste
Na stránkách města „žije“ právě jen pracovní skupina Sever … www.mestouvaly.cz
Že je komunita U Horoušánek aktivní je vidět například i na facebooku.

Další důležitá veřejná debata organizovaná městem je naplánovaná na březen. Bude se týkat nové podoby náměstí v Úvalech. (Částečně jsme se tématu věnovali v říjnovém článku.)
Starosta otevřel prostor i pro připomínky k novému schématu zjednosměrnění ulic v centru Úval.
Přístup v posledních letech nevídaný.

Město také rozjelo spoustu nových akcí. Je vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci mostu přes Výmolu (2 mil. Kč), studii revitalizace Výmoly (1 mil. Kč), …

Rada města doporučila a zastupitelé schválili mírné zvýšení cen vodného a stočného, cena za odvoz odpadu v roce 2015 zůstane nezměněna.

Co se týká „výzvy“ směřované novým zastupitelům, tak od 6.1.2015 je na stránkách města seznam prosincových faktur města.
Obsahově se tak naplňuje 3. bod „výzvy“. Na webu je zvlášť stránka věnovaná financím s odkazy na transparentní účty města.
Videozáznamy z jednání zastupitelů (a videopřenosy) jsou s použitím nových mikrofonů již doprovázeny dobrým zvukovým záznamem.

MěÚ vydává zprávy čím dál častěji. Kromě webu www.mestouvaly.cz jsou též zprávy na facebooku, kde jsou samostatně i zprávy Městské policie. Že nejde jen o jalovou mediální a marketingovou kampaň svědčí nové zavedené výkazy činnosti VPS (Veřejně prospěšné služby města Úvaly) nebo statistika Městské policie.
Vypadá to, že úřad s novým starostou nabral čerstvý vítr do plachet.

 

Written by