Co se děje za humny, 4/2015

Přehled toho, co se v Úvalech za poslední dny událo a má smysl na to upozornit …

S kauzou „čestného“ Klementa Gottwalda se Úvaláci dozvěděli, že město má také svého tiskového mluvčího. Je jím Marek Mahdal z Otevřených Úval.

Nad Úvaly začal létat dron. Ještě o něm na Uvaly.cz budeme psát…

Novým projektem Úval se stala základní škola za 250 mil. Kč. A protože má být postavena jako „svazková“ rozpoutala vášnivé diskuse i v okolních obcích. Například ve Škvorci se objevují obavy, že zanikne jejich škola, nebo že příspěvek na úvalskou školu Škvorec zbytečně vyčerpá.

Sotva stavební firma kopla do země nad Novými Slovany (výstavba Hostín, etapa I. propagovaná jako „Bydlení Úvaly“), už se na webových stránkách MěÚ objevuje plán na etapu Hostín II. Schválený plán v konečném výsledku počítá se zastavění polí od rybníků nad celými Slovany, k sv. Donátovi a až k silnici na Český Brod.

Užijte ještě zelené přírody a hurá na procházku kolem sv. Donáta do Škvorce.

Uvaly Hostín 2020
zdroj www.mei.cz

V zápisu z jednání rady města 10.2. (zveřejněno na webu MěÚ s více než měsíčním zpožděním) je zmínka, že Komise pro životní prostředí doporučuje radě města přijetí dotace ze Středočeského kraje na projekt revitalizace plochy na Vinici pro přírodní amfiteátr.

Projekt nebyl představen veřejnosti, tak nejsou známy detaily o kapacitě, parkování nebo přívodu inženýrských sítí, ale doufejme, že místo na návětrné straně Vinice strhne zájem většiny Úvaláků ke kultuře.

A u zápisů z rady zůstaneme. V odůvodnění návrhu na zalesnění jednoho menšího pozemku místostarosta p. Pokorný se píše „…Půdní fond od 90. let 20. století se stále zmenšuje v důsledku nekoncepční a nekoordinované výstavby. …“

Kdo to pořád nekoncepčně kazí? 🙂

Ještě nakoukneme přes hranice Úval do Říčan. Na seznamu stovky nejzajímavějších inovátorů střední a východní Evropy, který sestavily polský časopis Res Publica, Mezinárodní visegrádský fond, deník Financial Times a firma Google, se mezi třemi estonskými zakladateli Skypu, Polkou Olgou Malinkiewiczovou („polský Edison“ za objevy na poli fotovoltaiky) objeví podle internetového zdroje ihned.cz z Čechů také miliardář Karel Janeček či starosta Říčan Vladimír Kořen. Oba nyní spojuje hlasovací systém D21. Systém, který Janeček původně vymyslel pro použití ve volbách, budou v Říčanech dva roky na zkoušku používat.
Jak pro HN uvedl starosta Říčan Vladimír Kořen „Začínáme s tématy typu – na jaký žánr orientovat náš filmový festival. Na konci léta chceme ale podle D21 rozhodnout o tom, na jaké projekty rozpustit nahromaděné rozpočtové rezervy“. Upřesňuje, že samozřejmě podle stávajícího zákona o obcích musí být konečná fáze rozhodování na zastupitelích. Výsledky, které ale posbírá hlasovací platforma D21, budou pro politiky důležitým podkladem.
Český systém D21 (Demokracie 2.1), kterého se současní politici v ČR bojí, již začali používat obyvatelé čtyřiadvaceti newyorských distriktů pro rozhodování o tom, kam poputuje část městských peněz. Mezi uživatele hlasovacího systému se zařadily i světové univerzity jako Stanford nebo Cambridge, významná česká banka nebo dvacet českých obcí,…

FOTO: náměstí v Úvalech, 2015
náměstí 2015

 

 

Written by