Diskuse ke změně výstavby Hostín

Město svolává do DPS na pondělí 11. 5. 2015 od 18:00 veřejnou diskusi k návrhu etapy II.A výstavby „Hostín“… Pojďte si poslechnout co vše se z původních plánů změní…

 

Na webu města je pozvánka na diskusní setkání k další etapě výstavby čtvrti „Hostín“ nad Novými Slovany u silnice na Škvorec. Součástí pozvánky je také „návrh studie“.
Jak se na webu MěÚ uvádí „Tato studie navrhuje nové rodinné a bytové domy, doplněné městskými funkcemi.“

Základní informace z webu MěÚ:
plocha řešeného území 25323 m2
zastavěná plocha v této etapě 6986 m2
obytných jednotek 102
obchodní dům a komerční prostory
celkem v obytné i obchodní části 235 parkovacích míst

Hostín návrh 20150511
zdroj podkladů grafiky: www.mestouvaly.cz

Co se v záměrech z roku 2008 mění? Dovolíme si citovat komentář z webu spolku Pro Úvaly:

„Původní varianta pojímá Hostínské náměstí jako městské centrum – není zde v podstatě ani jedna čistě obytná budova. Vše je označeno buď jako obytné se službami v přízemí, anebo veřejná vybavenost, nebo jako prodejna. V jiném plánku budova prodejny byla označena jako třípatrová, ostatní budovy jako 3P + ustoupené patro (tedy 4 patra celkem).
Nová varianta najednou v místě přímo u současných bytovek plánuje další bytové domy (už staví a inzerují). V další etapě (na webu města) je pak vidět přízemní prodejna (namísto patrové budovy) a polyfunkční dům. Zmizela budova občanské vybavenosti.
Místo bytových domů s obchody v přízemí (a případně restauracemi) se navrhuje supermarket s parkovištěm. Původní studie navrhovala bytové domy s obchody, které vytvořili malé náměstí, u kterého byla i autobusová zastávka. Hostín a Slovany by tak dostaly důstojné centrum. Nyní se však místo tohoto důstojného centra navrhuje supermarket s parkovištěm.“

Změní se opravdu původní plány? Přijďte si vše poslechnout a prodiskutovat do DPS v pondělí 11. 5. 2015. /red. pozn.: postřehy z diskuse najdete v příspěvku „Změny výstavby Hostín/

Hostín - bytový dům jižní a západní pohled
Hostín – bytový dům jižní a západní pohled, zdroj: www.mestouvaly.cz

Written by