Co se děje za humny, 5/2015

Přehled toho, co se v Úvalech za poslední dny událo a má smysl na to upozornit …

Rada Středočeského kraje schválila navýšení rozsahu železniční dopravy mezi stanicemi Úvaly – Český Brod. Z Úval do Českého Brodu tak zřejmě bude zaveden 15minutový interval. V ranní špičce mezi 6.00 a 9.00 pojede navíc šest párů vlaků a odpoledne mezi 15.00 a 19.00 osm párů vlaků. Nedávno organizovaná petice bude zřejmě vyslyšena.

Řízení města Úvaly se mění. Úřad pořádá anketu na výběr nejlepšího návrhu na pomalování nádraží. V anketě zatím hlasovalo jen 132 návštěvníků webu – 46 % by si z návrhů vybralo a ostatní svého favorita nemají nebo nesouhlasí s pomalováním staveb. Samotná anketa je výborný nápad, který se dá při příští příležitosti vylepšit a připravit na tento způsob vyjadřování názoru Úvaláky.
Podle komentářů na facebooku není proti podchodu příliš námitek, ale pomalovat budovu nádraží se lidem nezdá jako dobrý nápad. Zdá se, že prvním krokem mohla být anketa, zda a co pomalovat. Možná vhodnějším adeptem by mohla být alpská budova reléové stanice vedle nádražní budovy…
Návrhy grafiti:
http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/titulka/1csleft_3.pdf&original=StreetArt.pdf
http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data/titulka/1csleft_4.pdf&original=nadrazi.pdf
nebo také na
https://www.facebook.com/StreetArtUvaly
Hlasovat v jednoduché anketě můžete na webu MěÚ … http://www.mestouvaly.cz/ankety

Na čarodějnice se otevřena rozhledna Vinice. Otevřeno již bude každý den od 8:00 do 20:00 hod. A velká rizika pro město zmiňovaná minulým starostou? Prý jsou řešena pojištěním.

Zastupitelé většinou hlasů odebrali čestné občanství Klementu Gottwaldovi. Pro odebrání občanství se mj. v dopise zastupitelům přimluvil také ředitel Národního muzea, který bydlí v Úvalech.

Za zmínku z dění na zastupitelstvu stojí schválení výkupu pozemků pod komunikacemi. Tento děděný stav neumožňoval investice do komunikací (na cizím pozemku). „Město by tak na konci celého procesu mělo vlastnit až na pár výjimek prakticky všechny komunikace v Úvalech.“

Na webu MěÚ v části „Město – Rozvoj města – Nová výstavba – Developerské záměry a projekty“ jsou doplněné plány k rozrůstání Úval. Historicky tak mají občané na webu poprvé přístupný přehled všech plánovaných čtvrtí a satelitních sídlišť.

14 členů místního sdružení ODS odsouhlasilo přijetí nového člena, stal se jím Josef Krutský zastupitel za ODS. Za předsedu místního sdružení byl tajnou volbou zvolen MUDr. Jan Šťastný, místopředsedy se stali Josef Štěpánovský (šéfredaktor Života Úval) a (místostarosta města) ing. Alexis Kimbembe.

Město s projektantem operativně změnilo projekt zasakovacího pásu u Horoušánek z důvodu dodatečných připomínek plynařů. (V tomto místě má také zájem o další výstavbu nový developer. O lesní čtvrti jsme psali v článku „Výstavba v Úvalech nekončí„.)

A u Horoušánek se také diskutuje o vybudování lokální vysokorychlostní datové sítě v souvislosti s budováním veřejného osvětlení. Mělo by se využít konektivity v rychlostech okolo 1000MBit/s ze sítě ČD Telematika. Pokládání optických vláken a budování městské sítě je zatím ještě v rovině úvah.

V dubnu proběhla celorepubliková úklidová akce „Ukliďme Česko 2015“. Tradiční úklid probíhal také v Úvalech. Děti ze Základní školy v Úvalech sbírali odpadky v lese, na Vinici a při cestách. Po obměně generací snad už nebude nikdo, kdo by odpadky odhazoval.

Čarodějnický běh komentoval Ondra Teplý slovy „Tato akce je pro celou naší rodinu doslova srdeční záležitostí.“ … a měli co dělat, aby se celá rodina vešla na stupně vítězů.

čarodějnice Úvaly 2015Sportovních i kulturních akcí se účastní v Úvalech stále více lidí. Stanislav Motl novinář, který byl reportérem např. časopisů Svět v obrazech, Signál, Reflex a od roku 195 byl jedním z reportérů populárního pořadu Na vlastní oči, naplnil sál DPS s besedou o zlatém pokladu. Plný sál „65“ si zase vyslechl vzpomínání na květen 1945 v Úvalech, kde se mluvilo o tom, jak zemřel neznámý sovětský voják pohřbený v Úvalech a jak skončili zatčení němečtí vojáci. Rekord návštěvnosti padl také na pálení čarodějnic – tři sta připravených soutěžních lístků pro děti nestačilo (dospělí soutěžili u stánků s občerstvením 🙂 a v opékání špekáčků).
Už aby se začal v Úvalech plánovat a projektovat dostatečně velký kulturní dům…
Seznam dění v tomto a dalším měsíci najdete v pravidelném „kalendáři akcí„.

Written by