Dotace spolkům na rok 2019

Město Úvaly každý rok rozděluje dotace spolkům. Kolik peněz pro kulturní a sportovní akce zbylo v rozpočtu města pro rok 2019?

Představitelé města dlouho, několik let, hledají pravidla, podle kterých by spravedlivě rozdělili peníze spolkům na sport, kulturu a práci s mládeží. Pravidla nejsou a asi nebudou. Společných rysů, podle kterých by šlo spravedlivě rozdělovat příspěvky (dotace), prý moc není. Místostarosta podle vyjádření na zastupitelstvu uvítá každý nápad, jak a podle čeho pravidla nastavit a přidělování peněz kontrolovat. Klíč k rozdělení peněz prostřednictvím programových dotací spolkům od roku 2020 má také navrhnout obměněný finanční výbor.

Úvalské porcování medvěda
V parlamentu „porcují medvěda“ v miliardách. O kolik peněz jde každý rok v Úvalech? V rozpočtu 2019 je na spolkovou činnost stejných 1,8 mil. Kč. Podle plánu vedení města budou mít spolky s městem smlouvu o obhospodařování majetku a na to budou dostávat peníze. Druhou položkou budou programové dotace k činnosti spolků.

Jisté dotace
Smlouvu již mají z roku 2016 uzavřenu s městem rybáři. Obdobně se uzavře smlouva s dalšími spolky spravujícími městský majetek.  V roce 2019 obdrží 900 tis. Kč:

  • Tenis … 150 tis. Kč
  • Fotbal … 300 tis. Kč
  • Skaut … 100 tis. Kč
  • Rybáři … 350 tis. Kč (částka je v rozpočtu uvedena v kapitole správa majetku)

Programové dotace
Na rok 2019 je dále vyčleněno

  • pro neinvestiční podporu (provoz a údržba) … 800 tis. Kč
  • pořádání akcí … 100 tis. Kč

 

Záznam z prosincového jednání zastupitelstva, které projednalo dotace spolkům na rok 2019 …
youtube.com


FOTO: Peníze do rozpočtu spolků a klubů se shání těžko. SK Úvaly fotbal zkusil sponzorství částí svého trávníků…

Written by