Voda nad inflaci

V roce 2019 si v Úvalech za vodu připlatíme více než bylo v plánu.

Projednání rozpočtu Technických služeb na rok 2019 proběhlo na prosincovém zastupitelstvu (v porovnání s rozpočtem města) rychle. Z provozu vodovodů je zisk cca 2 mil.Kč ročně. Z ostatního provozu je ztráta. Vyrovnanost rozpočtu Technických služeb v letošním roce při čekání na 5 mil. Kč dotaci podrželo město, které odložilo platbu nájemného za infrastrukturu – vodovod a kanalizaci (technické služby platí nájem městu).

Pro občany zajímavější informace byly projednány v závěru jednání zastupitelstva. Jednalo se o výši cen vodného (voda), stočného (kanalizace) a poplatku za odpady (popelnice). U ceny vody se v minulosti plánovalo navýšení cen o inflaci. Nyní vedení města doporučilo zvýšit ceny nad inflaci, pro rok 2019 konkrétně o 8,27 %. Paní Řepková (Technické služby) zmínila v minulosti ztrátu z provozu vodovodů, která byla dotovaná z jiných zdrojů města.

Nárůst cen vody dle smlouvy k dotaci musí být každý rok minimálně o 2 % (z roku 2015).

Ceny pro rok 2019: vodné 50,98, stočné 54,86, celkem 105,84 Kč/m3.

V průběhu jednání zaznělo, že svoz odpadů (vč. tříděného) je v Úvalech finančně přibližně na nákladové úrovni. Vedení města plánuje v průběhu roku 2019 navrhnout pro další období změnu plateb za odpady (podle jeho množství).

Původní plán vývoje výše cen vody na prosincovém jednání zastupitelstva padl:

GRAFIKA: http://www.tsuvaly.cz/vodovody-a-kanalizace/

Faktem je, že výše cen vodného a stočného je v Úvalech ve srovnání s jinými městy nižší. Strategickou výhodou je, že předchozí vedení města neprodalo infrastrukturu soukromé vodárenské společnosti a v nedávné době město od správcovské společnosti převzalo provozování do režie Technických služeb. Dlouhodobé problémy s kvalitou pitné vody v Úvalech vyřešila až investice do přivaděče vody z Káraného.

Záznam z jednání najdete na Youtube.com


FOTO: Veřejně prospěšné služby se přejmenovaly na Technické služby před několika lety. Veřejnou prospěšnost pro město mají stále.

Written by