Heuréka! Nová základní škola v Úvalech

V lednu proběhla první schůzka a byl představen záměr otevření soukromé základní školy v Úvalech. Nová soukromá základní škola bude v Úvalech otevřena 1. září 2016…

 

Základní škola zahájí provoz ve Smetanově ulici v budově, kterou k pronájmu nabízelo město. Na internetových stránkách www.zsheureka.cz byl již zahájen předběžný zápis. Na otázky odpovídá Jan Kala, ředitel společnosti Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.“.

Jak vznikl nápad otevřít základní školu zrovna v Úvalech?
Myslím, že velkou roli sehrálo hned několik faktorů. Jednak velká podpora ze strany vedení města. Není zcela běžné, že vedení města vidí kvalitní vzdělání jako důležitou věc. V Úvalech tomu tak je. Za druhé zájem rodičů – zorganizovali jsme workshop pro rodiče a velmi rychle se obsadil, takže jsme museli hned vzápětí přidat další termín. Oba workshopy měly skvělou atmosféru – rodiče cítí, že je třeba podpořit v dětech jejich vnitřní motivaci po objevování a nesnažit se je ovládnout jedničkami a hvězdičkami či pětkami a puntíky. A samozřejmě i jasná potřeba rozšíření vzdělávacích kapacit. Není tajemstvím, že úvalská škola praská ve švech.

Pro kolik dětí bude škola otevřena? Výuka ve školách Heuréka probíhá ve věkově smíšených skupinách. Znamená to, že budete i v Úvalech přijímat děti různého věku?
V Úvalech budeme začínat s malou, věkově smíšenou skupinou dětí. Počítáme přibližně s 20 dětmi – prvňáčků až třeťáčků. Těm se budou věnovat 2-3 lidé, takže bude možné děti dělit do skupin nikoliv podle věku, ale podle zájmů a schopností. Prvňáčka, který umí sčítat čísla, nebudeme nudit počítáním do pěti, ale klidně se může přidat ke starším dětem. A naopak – vytvoříme si čas na dítě, které bude potřebovat pomoci. Od začátku bude výuka hodně badatelsky orientovaná, postavená na zájmech a otázkách dětí. Každý rodič moc dobře ví, jak skvělé mají děti otázky a jaké dobrodružství je hledat na ně společně odpovědi.

Také počítáme s tím, že škola bude hodně otevřená svému okolí a na řadě aktivit budeme spolupracovat s externisty – odborníky v daných oborech. Chceme, aby učení bylo co nejvíce autentické a neprobíhalo jen ve škole, ale i mimo ni.

A ještě k budově. Budova ve Smetanově není veliká, ale je krásná s nádherným zázemím zahrady, kterou budeme maximálně využívat. V letošním roce počítáme s využitím přízemí, v dalším roce zprovozníme patro. Nicméně je jasné, že toto je jen začátek a během několika málo let se budeme muset přestěhovat do většího.

Smetanova 203
Školné je stanoveno na 5.500 Kč měsíčně pro 1. dítě, 4.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole) a 3.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole).

Školné není závratně vysoké…
Ano, snažili jsme se najít kompromis, který zaručí dlouhodobou finanční soběstačnost školy a zároveň školné na úrovni, které nebude jen pro vybrané podnikatele či vysoké manažery. Školné v Praze a okolí je většinou 10 tis. Kč a výše, my se držíme cca poloviční částky. Ta stačí na běžné fungování školy, ale samotný rozjezd musíme dotovat.

Jaký systém vzdělávání bude používán?
Výuka je inspirována především mezinárodními školami, které obecně patří k nejlepším ve světě. Já sám mám rodičovskou zkušenost z International School of Prague, kterou považuji za jednu z nejlepších škol v Evropě, a jsem nadšen nejenom vzdělávací koncepcí, ale i zodpovědným a profesionálním přístupem učitelů a dalších lidí ve škole. Chtěl bych obdobnou zkušenost přinést i českým dětem a jejich rodičům. Stejně jako hodnoty školy je pro mne důležitá i kvalita a smysluplnost vzdělání – a tím nemyslím tisíce detailů bez souvislostí, které se běžně za vzdělání považují.

Nejdůležitější jsou pro školu tři koncepty: Lifeworthy Learning neboli smysluplné učení založené tzv. velkých otázkách. To je v protikladu právě s tisíci drobných informací, které se běžně ve školách vyučují a které se v lepším případě dětem vykouří z hlavy, v horším vyvolají různé mylné koncepty, protože nejsou dostatečné propojené jak s realitou, tak s myšlením dětí. Druhým principem je Visible Thinking, tedy Zviditelněné myšlení. Je prokázáno, že se na školách běžně myslí jen velmi málo. Přitom právě myšlení je základním kamenem skutečného učení a poznání. A třetím principem je Inquiry Based Learning, tedy badatelské učení, učení založené na zvídavosti dětí a jejich objevování světa. Ne náhodou špičkové zahraniční či mezinárodní školy jsou postavené právě zejména na těchto třech pilířích.

Vedle rozvoje myšlení je velmi důležitý i rozvoj kreativity dětí (např. Artful Thinking) a rozvoj hodnot a společenské a lidské odpovědnosti (např. Service Learning).

Toto všechno jsou koncepty, které pomáhají dělat učitelům a dětem školu autentickou, smysluplnou, přitažlivou a radostnou.

Výuka probíhá v češtině i v angličtině s rodilými mluvčími? Bude takto probíhat výuka i v Úvalech?
Ano, angličtina bude od počátku plně integrována do výuky. Čím jsou děti menší, tím přirozeněji vnímají cizí jazyk. Jako rodič s tím mám osobní zkušenost, kdy náš starší syn byl v zásadě vržen do plně anglicky mluvícího prostředí. Během tří měsíců se s tím bez problémů srovnal, během roku rozmluvil a dnes, tedy po roce a půl téměř nerozlišuje mezi češtinou a angličtinou. Rodiče se nemusí bát, že by jejich dítě cizí jazyk nezvládlo. Bude jednoduše okolo něj a dítě si jej dříve nebo později přirozeně osvojí.

Sám to vidím na příkladu malé školy v Buštěhradě, které pomáhám s rozběhem. Některé děti „studovaly“ na škole angličtinu už 5 let a přesto nebyly schopny přeložit ani „Everybody interested in English“. Po pár měsících se děti začínají pomalu rozmlouvat, aniž by měly jedinou oficiální lekci angličtiny – prostě se některé věci řeší přímo v angličtině a děti se jazyk učí přirozeně obdobně, jako se ho učí člověk, který se z nějakého důvodu musí přestěhovat do cizí země a tam se jazykem prokousat.

Metodicky se opíráme o dnes už celkem rozšířený koncept CLIL (Content Language Oriented Learning), který jsme v loňském roce zaváděli na 40 školách a se kterým si myslím, že máme velmi dobré a bohaté zkušenosti.

Majitelem společnosti „Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.“ je Jan Kala, který v letech 1997 až 2000 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky – dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví již opustil a posledních 10 let se věnuje vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.
Společnost v současnosti spolupracuje na tvorbě a realizaci vzdělávacích projektů se stovkami škol. Mezi partnery patří neziskové organizace Sdružení TEREZA, Antikomplex, Ekodomov, Národní muzeum, Slovenské národní muzeum, Česká televize…
http://www.cfme.net/skoly

Na webu zmiňujete ZŠ Praha a ZŠ Brno – jak dlouho školy již provozujete a kolik dětí je navštěvuje?
K 1.9. začínáme učit v Úvalech a v Brně. Dále nás oslovila skupina rodičů v Praze 9, že by velmi stáli o školu v jejich okolí pro své děti. Ale to je celkem na začátku. Ve všech lokalitách se bude jednat o maličké školy o 1-2 třídách, abychom byli schopni zaručit maximální kvalitu. Učitelé z Úval i Brna i lidé z CfME pracují společně v jednom týmu, který v sobě má obrovskou energii i pedagogickou znalost a zkušenost. Právě společná práce a snaha učit se od sebe, od jiných a ostatně i od dětí je něco, co dělá školu jedinečnou.

Na webu Heuréka je zatím prázdný seznam učitelů. Budou do Úval dojíždět vaši osvědčení učitelé, nebo zalovíte v řadách základní školy Úvaly?
Pro nás je prvořadým zájmem zájem dítěte, tudíž místní učitele nechceme a ani nemůžeme upřednostňovat – vybereme ty nejkvalitnější. Na druhou stranu nechceme nikoho odrazovat – a budeme rádi, když se přihlásí i místní lidé. Chceme vytvořit živou místní komunitu dětí, rodičů, spolupracovníků a samozřejmě i učitelů. Vzhledem k blízkosti Prahy ale vybíráme ze širšího spektra učitelů. V současnosti probíhá výběrové řízení. Nejdůležitější je pro nás osobní nastavení daného člověka – otevřenost vůči dítěti, schopnost ho vnímat a naslouchat mu, dávat mu prostor a příležitost, být mu přirozenou autoritou a vzorem. Stejně tak je pro nás důležitá zkušenost práce s dětmi, která nutně nemusí odpovídat 20leté pedagogické praxi, protože ta je většinou hodně jiná než ta, kterou budeme po učitelích chtít my.

Děkujeme za představení Základní školy Heuréka Úvaly.

Written by