Informace pro všechny

Kam kráčí měsíčník Život Úval v novém volebním období?

V lednovém měsíčníku města Život Úval vyšel příspěvek “Zastupitelé PRO Úvaly jednali s vedením města“ v rubrice „městský úřad“. Zastupitelé za spolek PRO Úvaly, který v posledních komunálních volbách o hlasy jen 175 voličů zaostal za vítěznými Otevřenými Úvaly, v něm vysvětlují svá povolební vyjednávání. Na tom by nebylo nic zvláštního. Zajímavý je článek „Poznámka k článku pana Ing. Jana Černého o povolebním vyjednávání“ reagující na příspěvek ve stejné čísle měsíčníku.

Redakční oprava (4.1., krátce po zveřejnění příspěvku):
Po zveřejnění tohoto příspěvku se ukázalo, že informace uvedená v předchozím odstavci není správná. Pan Martinovský reagoval na obdobný článek PRO Úval, ovšem vydaný v prosincovém čísle (s názvem „Spolek PRO Úvaly a povolební vyjednávání“). Panu Martinovskému, úvalské ODS i čtenářům, kteří si stihli přečíst příspěvek s nesprávnou informací, se upřímně omlouvám!

Redakční rada měsíčníku přebírá většinou vše, co jí je do doby uzávěrky doručeno. Ze statutu má fungovat nezávisle. V posledních letech se však opakovaně diskutovalo o tom, zda na příspěvky mají dotčené osoby reagovat hned (na výzvu redakční rady a pro udržení aktuálnosti tématu) nebo v dalším čísle za měsíc (pro dodržení rovného přístupu k informacím i případným dalším čtenářům, kteří by také třeba chtěli reagovat).
Oba přístupy mají svá pro a proti a ani ve zpravodajích jiných měst nepřevládá jeden přístup.

Svoboda slova
V prosincovém čísle Života Úval vyšel příspěvek nové zastupitelky paní Jedličkové /TOP 09/ „Moje první zastupitelstvo“. Píše „… Jako nově zvolená zastupitelka jsem se rozhodla formou tohoto krátkého textu pravidelně informovat občany o dění v zastupitelstvu z mého pohledu běžného občana. …“ Aniž by byla položena otázka, tak na text reaguje ve stejném čísle starosta města Petr Borecký /Otevřené Úvaly/ „Poznámka k příspěvku paní zastupitelky Zdeny Jedličkové“, kde mj. píše: „…Na svůj pohled má právo, ostatně jako každý z nás, nezastírám, že můj pohled je trochu jiný. …“. Je zbytečné rozebírat obsahově jeden či druhý příspěvek. Zajímavý je fakt, že redakční rada dala prostor starostovi pro jeho reakci.

Nezávislý měsíčník
To, že členy redakční rady měsíčníku jsou lidé politicky angažovaní, nedodává měsíčníku přílišnou důvěryhodnost. Proč dostává starosta k reakci článek paní Jedličkové z TOP 09 a nereaguje v lednu na článek o odvolání kronikářky paní Mandové, která není spjata s žádnou současnou politickou silou v Úvalech? Nebyl vyzván, byl vyzván a nereaguje? O tom jsme se v minulosti nedočetli v měsíčníku ani v zápisech z jednání redakční rady.

Aktuální zápis 2 měsíce starý
Jak postupovala redakční rada při tvorbě prosincového a lednového čísla? Město oceněné za svoji otevřenost má v lednu 2019 na svém webu zveřejněný poslední zápis z jednání redakční rady ze dne 15.10.2018 (předložené příspěvky do čísla 11/2018, zhodnocení čísla 10/2018).

Kdo má „moc“ ovlivňovat veřejné mínění prostřednictvím městského periodika hrazeného z rozpočtu města?

Složení redakční rady měsíčníku Život Úval (2018-2022):
předseda: Josef Štěpánovský
členové: Mgr. Romana Vorlíčková, Mgr. Marek Mahdal Dis, Ing. Radek Netušil, Ing. Petr Jankovský, Mgr. Milan Bednář, Jan Poledník
zapisovatel: Lenka Platzová
zdroj: mestouvaly.cz, 4.1.2018

O kvalitě obsahu se vede polemika již dlouho. Faktem je, že i v lednovém čísle napsal dva příspěvky („Nové funkce IS Města Úvaly“ a „Před 50 lety se staly Úvaly městem“) neznámý autor „Vedení města“.

Hlásná trouba?
Bude moci být měsíčník Život Úval v tomto volebním období hlásnou troubou radnice s možností politické manipulace? Na webu města je v sekci komise rady již obsazení redakční rady z rozhodnutí Rady města /Otevřené Úvaly + ODS/ na období 2018 – 2020. Jak upozornili zastupitelé za PRO Úvaly přímo na zastupitelstvu, členy schvalují zastupitelé. Zda je 8 z 15 zastupitelů spokojeno s výkonem staronové redakční rady se ukáže na zastupitelstvu 31.1.2019.

Vyzkoušíme jaký máte pohled na zveřejňování reakcí v Životě Úval formou jednoduché ankety s otázkou „Jaký režim zveřejňování reakcí (odpovědí) na články v Životě Úval podporujete?“ ….
Sorry, there are no polls available at the moment.

Written by