Podnikavé Úvaly 2019

Jsou Úvaly městem podnikatelů a podnikavých lidí?

Pokud zkusíme aktivitu obyvatel města Úvaly změřit počtem podnikatelských a jiných subjektů, tak se dostaneme k poměrně zajímavým číslům. Údaje za celou republiku udávají v průměru jednoho podnikatele (fyzickou osobu) na 5,2 obyvatele. Pokud spočítáme počet podnikajících fyzických osob s adresou v Úvalech, pak se dostaneme k číslu o čtvrtinu vyššímu. V Úvalech je podnikatel každý čtvrtý obyvatel. Úředně evidovaná živnost samozřejmě neznamená, že každá osoba tuto aktivitu provozuje. Část živnostenských oprávnění je hlavním zdrojem příjmů, část znamená jen příležitostný přivýdělek. V Úvalech také podnikají a nabízejí služby i osoby, které mají bydliště či adresu podnikání mimo Úvaly a naopak někteří podnikatelů z Úval svoji aktivitu realizují mimo naše město.

Město Úvaly má 6 678 obyvatel (poslední údaj k 31.12.2017, vč. cizinců). Ve městě je 2 015 čísel popisných. (zdroj mestouvaly.cz)

Stejně zajímavý pohled je na počet zapsaných právnických osob se sídlem v Úvalech. Těch je 367. Najdeme mezi nimi kromě firem (2 akciové společnosti, 221 společnost s ručení omezeným, 2 veřejné obchodní společnosti) také 45 společenství vlastníků jednotek, 3 bytová družstva, 4 příspěvkové organizace a další subjekty. Z celkového výčtu musíme ještě zmínit 75 spolků a jejich poboček.

Některé ze spolků nejsou aktivní, některé svoji činnost provozují za hranicemi města nebo celorepublikově. Velká část ze zapsaných spolků však v našem městě přispívá ke zlepšení kulturního a společenského života. Důkazem toho je počet pravidelně se konajících akcí a další jednorázové kulturní či sportovní aktivity.

pravidelně aktualizovaný kalendář akcí v Úvalech

roční přehled obvyklých akcí v Úvalech

 

 

 

Written by