Jak po 300 letech v Úvalech padl lev

Ohlédneme se za nejčastěji zmiňovanou památkou v Úvalech. Na „Vídeňské“ cestě přes Úvaly ji nešlo minout…

Panský zájezdní hostinec byl na frekventovaném místě postaven v roce 1706. Po třicetileté válce (1618–1648) vylidněné a vypálené Úvaly získaly na spodním náměstí raně barokní zděnou budovu panského zájezdního hostince, zvaného hospoda vrchnostenská, dominikální, dolejší, velká, panská, poté hostinec U Bílého lva a naposledy zvanou hotel U Českého lva.
Asi nebudeme daleko od pravdy, když si domyslíme, že po dlouhotrvající válce vděčíme za znovuvzkříšení života válkou zničeného městečka výstavbě tohoto hostince.

U Českého lva, Úvaly

V roce 1706 (letopočet na klenáku zachycený na titulní fotografii) byl na spodní části náměstí na pokyn Jana Adama Ondřeje z Liechtensteinu postaven hostinec. Došlo k tomu na místě vzniklém spojením dvou opuštěných statků (Maškovský a Krejčovský). V majetku Lichtenštejnů byl hostinec dalších 37 let, ale v téměř nezměněné podobě stál na spodním konci úvalského náměstí další tři století.
Prvním nájemcem hospody byl vrchní rychtář Jiří Doubrava.

U Českého lva, Úvaly
FOTO: pohled z horní části náměstí, vlevo od hostince byl ještě statek, který později nahradila základní škola

U Českého lva, Úvaly
FOTO: záběr od mostu z Riegerovy ulice

Kněžna Marie Terezie Savojská tento největší úvalský hostinec v roce 1743 prodala dosavadnímu nájemci Janu Menšíkovi. Koncem 18. století byl objekt opatřen nástavbou prvního patra nad klenutými místnostmi v přízemí.

U Českého lva, Úvaly
FOTO: Nově postavená základní škola vlevo od hostince. Sochu v zatáčce proti hostinci již na tomto místě nenajdete. Hostinec je na fotografii ještě bez podkrovní vestavby mansard.

Hostinec byl postaven na velmi strategickém místě u brodu přes Výmolu, kde byl později postaven most. V sousedství lesů uzavřený objekt se stájemi a kovárnou byl vítaným bezpečným místem pro odpočinek a přenocování na hlavní cestě Lipsko – Praha – Vídeň, historicky nazývaná „Vídeňská“ nebo „Císařská silnice“. V budově byl také v průběhu doby umístěn poštovní úřad nebo škola. Když byla hasičům v roce 1896 zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka, uspořádali veřejné cvičení hašení požáru právě na hotelu U Českého lva.

V roce 1921 byla provedena další přístavba a v podkroví bylo zřízeno 16 mansardových pokojů a hostinec byl přejmenován na hotel.

U Českého lva, Úvaly
FOTO: Rozlehlost a výborné zázemí stodol a hospodářských budov uzavřeného dvora je patrné na záběru z Vinice. Vlevo je dominanta města – cukrovar, vpravo od něj devítiobloukový viadukt.

Podle pověsti se v budově zjevovala Bílá paní. Zajímavější je, že kolem tohoto místa v roce 1656 projížděl na svou korunovaci na českého krále císař Leopold I. A stejnou cestou na svou korunovaci tudy projížděl (kdy již hostinec byl postaven) v roce 1723 jeho syn, císař Karel VI. Za prusko – rakouské války se v hotelu usídlil štáb arcivévody Albrechta Habsburského (díky úspěchům v podnikání patřil k nejbohatším členům habsburského rodu). Za druhé světové války hotel využila také německá armáda a po ní krátce Revoluční garda.

U Českého lva, Úvaly
FOTO: Hostinec v nejlepších letech…

U Českého lva, Úvaly
FOTO: …kulečníkový stůl, piano,…

U Českého lva, Úvaly
FOTO: …venkovní zahrádka a dráha na kuželky.

V roce 1948 byl dům i celý areál komunisty znárodněn. Objekt postupně s nedostatečnou údržbou chátral. Hostinec byl zrušen a využití neměly ani stání pro koně, chlévy a přístřešky pro vozy. V přízemí dříve honosných budov se vystřídaly strojní dílny, modeláři a sběrné suroviny. Budovy se začaly rozpadat a s doporučením městského národního výboru z roku 1975 byl objekt odsouzen k likvidaci. V roce 1987, poté co byl dům U Českého lva vyjmut ze seznamu památek, byl ihned zbourán.
Město Úvaly přišlo o jednu z nestarších historických památek.

U Českého lva, Úvaly
U Českého lva, Úvaly
FOTO: Osud je již zpečetěn, září 1987

U Českého lva, Úvaly
U Českého lva, Úvaly
U Českého lva, Úvaly
U Českého lva, Úvaly
FOTO: říjen 1987

U Českého lva, Úvaly
U Českého lva, Úvaly
FOTO: listopad 1987

Hostinec přežil několik válek, několikeré politické změny, ale národní správu za komunistického vedení nepřečkal.

Fotografie: soukromý archiv Jiřího Štorka, Jana Psoty, Miloslava Klicpery

Written by