Jak pomohly nalezené dukáty

Byl jednou chudák vdovec, měl malou holčičku, Zdeničku. Bývali v chaloupce se zahrádkou, sázeli si brambory na políčku za humny, v létě sbírali klestí, paběrkovali po polích, v zimě seděl tatínek za stavem, Zdenička pletla koše. Ale po dva roky se neurodilo, práce nebylo, nebylo odkud vzít na živobytí, čím zaplatit dáňku, až přišli páni od úřadu, dali vybubnovat, nazítří se bude prodávat chalupa, zahrádka, pole, domácí zvířata, všecko. Tak kdysi bývalo.  

Devět kanálů – úvalský železniční viadukt

Významnou památku, kterou nelze při návštěvě Úval minout je železniční most – viadukt „Devět kanálů“. Stavba je zapsaná v v seznamu Národního památkového ústavu. Traduje se, že při plánu nové železniční tratě se železnice nesměla zakousnout do polí ve Škvorci a tak byla trať vedena přes Úvaly.

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete objevit také místa, kde příroda čaruje desítky let bez zásahů člověka. Výmola s budováním kanalizace a čistíren odpadních vod v Úvalech i nad Úvaly má nejhorší období asi za sebou. Její voda a okolí opět ožívá. Přes všechny neduhy spojené s činností člověka u Výmoly zahlédnete spoustu zvěře – od vysoké až po ohrožené druhy plazů, motýly, ale například i ledňáčka…

Ludvig Úvalský von Úvaly u Prahy

Nejslavnějším Úvalákem s modrou krví je zřejmě baron Ludvig Úvalský ze zámečku v Úvalech u Prahy, kde bydlel s celou svoji početnou rodinou. Při jedné výpravě na jeho vzducholoď přelétávající z Prahy přes Běchovice, Úvaly do Afriky mává manželka, tchán, bratři, sestry, strýcové, tety, … Baron hodlal z výpravy přivézt trofeje do sbírek Národního muzea (a to v Úvalech v té době ještě nebydlel ředitel tohoto muzea). Výprava však narazí na lidožrouty…

Klepec – vrch na Kolínsku

Na této stránce naleznete podrobné informace ke knize „Klepec – vrch na Kolínsku“. S dotazy a objednávkami můžete kontaktovat Jana Psotu ml.: info.drobnepamatky@email.cz

Co nevíte o Klepci

Vychází nová kniha „Klepec – vrch na Kolínsku“. Seznamte se se všemi zajímavostmi i novými informacemi ….. jak vrch využil stavitel Suezského průplavu, o Táborech lidu, kam se ztratily kameny z Klepce, o divotvorné rosičce, o archeologických nálezech, kde skončil Šplíchalův kočár, o hledačích pokladů, o poutu s Národním divadlem, …