Jak se rodila úvalská opozice

Pro vyváženost názorů zveřejňujeme reakci Jana Černého (Pro Úvaly) na příspěvek „Vznikla úvalská koalice pro volební období 2014 – 2018“ (převzatý z webu Otevřených Úval).

 

Jak se rodila úvalská opozice
autor: Jan Černý, Pro Úvaly

Pokusím se přiblížit vyjednávání, které vedl spolek PRO Úvaly po volbách do zastupitelstva města Úvaly. Vše začalo v sobotu 11. 10. uveřejněním výsledků voleb.

Sobota 16:00 – Scházíme se, abychom společně čelili výsledkům voleb. Radost bývá větší a smutek menší, když je sdílený ve skupině 🙂

Sobota 17:30 – Všichni užasle koukáme na výsledky voleb – radujeme se, 4 zastupitelské mandáty jsou obrovským úspěchem.

Sobota 17:30 – 18:00 – Gratuluji postupně jednotlivým lídrům ostatních uskupení.  Začínám těmi menšími.

Sobota kolem 18:00 – Lídr Otevřených Úval (OÚ) Petr Borecký nás zve na schůzku, pozvání přijímáme a sestavujeme vyjednávací tým

Sobota 20:30 – Já spolu s ostatními z našeho vyjednávacího týmu (Naďa Kouklová, Vojta Dvořáček a Jaromír  Gloc) se scházíme se zástupci Otevřených Úval (Petr Borecký, Josef Polák a Jan Němec), ale jednání se bohužel dobře nevyvíjí. Snažíme se bavit o našich prioritách v programu, avšak je nám řečeno, že všechno co máme v naší vizi je, buď mimo nebo už se o to vlastně Otevřené Úvaly zasadily. Na přímou otázku Jaromíra Gloce, jaké jsou priority Otevřených Úval, se dozvídáme odpověď, že celý volební program. Snažím se zjistit, co chtějí samotné Otevřené Úvaly změnit ve stylu vedení města a odpovědí je, že nic. Nabídka na obsazení rady města nereflektuje stejný počet zastupitelů. Jednání je naprosto zbytečně konfrontační a  mám z něj pocit, že se vyjednávači za Otevřené Úvaly s námi vlastně nechtějí dohodnout, jen si splnit nějakou povinnost a poučit nás mladší a „hloupější“ jak to ve skutečnosti funguje.
Poté co zástupci Otevřených Úval odejdou, zjišťujeme, že velmi nepříjemné pocity máme ze schůzky všichni a vnímáme ji velmi podobně.  Dost nám to sebralo jakoukoliv motivaci dále se s těmito pány bavit.

Sobota pozdní večer – informujeme členskou schůzi o proběhlém jednání s Otevřenými Úvaly, nejen o obsahu, ale i formě. Shodujeme se, že další jednání v tento okamžik nemají smysl, protože OÚ neuznávají naše priority i když se k nim sami před volbami hlásí. Navíc nikdo z vyjednávacího týmu nemá chuť znovu poslouchat, jak jsme nezkušení, jak jsme se doposud o město nestarali, jak nic nevíme a za co může čí otec… 🙂 Preferujeme pro následující dny jednání s ostatními stranami.

Neděle dopoledne – Pan Pokorný (ČSSD) mi oznamuje, že preferují stávající koalici a nevidí důvod se setkat na oficiálním jednání.

Pondělí večer – Stejný tým jako minule se schází se zastupiteli zvolenými za ODS (Josef Krutský, Michael Březina, Roman Martiňák). Oproti předchozí schůzce to je poměrně příjemné jednání, nicméně vše je otevřené. Ani jeden zvolený zastupitel není člen ODS a ještě není jasné, jaký bude vztah stranická buňka ODS – zvolení nezávislí zastupitelé. Navzájem si představujeme programové priority a obecně panuje názor, že jsme schopni se dále o nich bavit a upřesňovat je. Představujeme návrh koalice PRO Úvaly – ODS – NK-TOP09 včetně rozložení míst radě, 2 (PRO Úvaly)-2 (ODS)-1 (TOP09) s tím, že bychom si nechali post starosty a nabízíme ODS uvolněného místostarostu.

Úterý večer – Máme schůzku s nezávislými zastupiteli s podporou TOP09 (Helena Váňová a Miloslav Kolařík). Programově jsme velmi blízko a možnou koalici Pro Úvaly – ODS – NK-TOP09  vč. rozložení míst v radě města akceptují jako možnou a reálnou variantu.

Úterý pozdě večer – Neoficiálně dostávám informaci, že byla dohodnuta koalice Otevřené Úvaly – ODS – ČSSD – NK-TOP09. Všichni proti nám!

Středa ráno – Dozvídám se, že Michal Březina složil mandát a za něj nastupuje člen ODS Alexis Kimbembe. Tuším, že se nám zužuje manévrovací prostor. Stranická buňka ODS pod vedením ještě úřadujícího starosty Jana Šťastného nám asi nebude nakloněna.

Středa kolem poledne – Lídr Otevřených Úval Petr Borecký nás zve na 2. kolo jednání, odpoledne nám posílá 11 svých programových bodů k vyjádření (samé investiční akce)

Středa večer – Různé zdroje mi potvrzují, že koalice Otevřené Úvaly – ODS – ČSSD je hotova, s námi v opozici zůstávají 2 zastupitelé za NK-TOP09.

Středa večer – Naše členská schůze nám dává mandát vyjednávacímu týmu dále jednat s Otevřenými Úvaly, ačkoliv máme informaci o téměř hotové koalici.

Středa pozdě večer – Avizuji Petru Boreckému, že se na čtvrteční termín jednání nestihneme připravit. Vyjednávací tým není kompletní (chybí J. Gloc) a body k jednání jsou dost komplikované (investiční akce města u kterých nejsou všechny informace veřejně dostupné)

Čtvrtek dopoledne a odpoledne – Jsem nucen jednání s OÚ minimálně o den odložit. Nemáme kompletní tým a stanoviska k jednotlivým bodům pro OÚ zpracováváme, ale budeme je mít až během pátku. Odpoledne odesílám Petru Boreckému naše programové body a prosím o oficiální vyjádření ze strany OÚ.

Čtvrtek 17:30 – Konečně se sám scházím informativně s lídrem ČSSD, Vítězslavem Pokorným. Ten mi jako první zastupitel oficiálně potvrzuje dohodu na koalici OÚ – ODS – ČSSD, která prý vznikla ve čtvrtek ráno. Dokonce mi říká, že nám jako opozici má připadnout post předsedy kontrolního výboru (přesně tak se to i nakonec stane). Po cestě ze schůzky přemýšlím, o čem chtějí Otevřené Úvaly ještě jednat, když mají hotovou koalici včetně jmen radních?

Čtvrtek 18:30 – Lídr Otevřených Úval Petr Borecký mi volá a oznamuje, že vytvořil koalici a že se jednání s PRO Úvaly „táhnou“ a tudíž ukončuje jednání o spolupráci. Pogratuloval jsem mu k postu starosty, nicméně jsem podotkl, že plánovaná jednání s námi nemohla být upřímná, když už koalice byla hotová.

Považuji za legitimní, když všichni jednají se všemi rozumnými partnery o koalici do poslední chvíle. Nicméně je minimálně podivné, když vás někdo zve na jednání, ladíte body jednání a později se dozvíte, že v tu dobu již partner má hotovou koalici s někým jiným.

PRO Úvaly deklarovali spoustu cílů, ke kterým se Otevřené Úvaly přihlásili. Byla by proto logická koalice obou sdružení – spolků. Jenže jsme pochopili, že zásadní rozdíl mezi oběma subjekty není v tom „CO“, ale „JAK“. Zatímco OÚ chtěli řešit „CO“ (investiční akce), kde jsme se víceméně shodovali, naše témata „JAK“ (otevřenost města, jednání s občany) zástupci OÚ smetli, jako nedůležitá, nepotřebná a vlastně už dávno fungující, nebo tak strašně náročná, že to je plýtvání.

vtip Kytlica, Pro Úvaly

poznámka redakce:
Diskuse k tomuto tématu proběhla mj. již na facebooku Otevřených Úval. Facebookový profil mají také Pro Úvaly a pozadu není ani server Uvaly.cz 🙂

Written by