Kam v březnu 2018

Sportovní klání, kulturní akce, vzdělávací a osvětové besedy, pozvánky spolků, neorganizovaná setkání a výlety …
/průběžně aktualizováno/

měsíční přehled akcí v Úvalech:

Country bál
3. 3. 2018 od 20:00 v sokolovně
spolek Jonatán

Třetí šachový turnaj
3. 3. 2018 od 14 hodin  v MDDM

Pamatuj!
8.3.2018 od 15:30 na nám. Arnošta z Pardubic
www.mestouvaly.cz

Cestovatelská beseda  – Atlas, Sahara
9. 3. 2018 od 18:00 v DPS – s Tomášem Kalou
www.mestouvaly.cz

Karneval sportovců
10. 3. 2018 od 20:00 v Sokolovně

Pomlázková
24. 3. 2018 od 14:00 v DPS – posezení s hudebním doprovodem Jaromíra Jansy
www.mestouvaly.cz

… následující akce:

Den otevřených dveří v Lesní mateřské škole DÚLEK
5. 4. 2018, 14,30 – 16,30
skolka-dulek.cz

Jana Rychterová a Vlastimil Harapes
Společný program písničkářky Jany Rychterové a Vlastimila Harapese
13. 4. 2018 od 19:00 v „65“
www.mestouvaly.cz

Poslední turnaj letošního šachového seriálu
21. dubna 2018 od 14 hodin v MDDM
www.mddmuvaly.cz

Den Země na Klepci
21. 4. 2018, Klepec u Přišimas
www.janpsota.cz/kulturni-akce

Highland games Úvaly 2018
19. 5. 2018, 11:00–22:00, Úvaly. ul. Chorvatská, hřiště
https://www.facebook.com/events/1801326756838526/

100 let v pohybu
19. 5. 2018 – jarní vycházka s Janem Psotou a Petrem Urbanem za historií i krásou přírody přírodního parku Škvorecká obora – Králičina a přírodní památky Králičina a Povýmolí.
www.mestouvaly.cz

Legiovlak
15. 10. – 21. 10. 2018 na nádraží v Úvalech
www.mestouvaly.cz

slavnostní koncert
19. 10. 2018 v „65“ od 19:00 – František Antonín Mensi (1753–1829) CANTATA PRAECATORIA. Účinkují – Smíšený komorní pěvecký sbor Chorus Carolinus a pěvecký sbor Smetana Kladno, komorní smyčcový orchestr, dirigent Karel Procházka.
www.mestouvaly.cz

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
20. 10. 2018 – uvítání prezidenta Masaryka s chotí s legiovlakem v Úvalech
na nádraží, slavnostní průvod na náměstí Arnošta z Pardubic s doprovodem kapely Jitřenka, pietní akt a projevy představitelů města u pomníku padlých v 1. světové válce, slavnostní symbolické zasazení lípy Republikyna náměstí, československá hymna a Česká beseda v podání baráčníků.
www.mestouvaly.cz

Kulturní pásmo 
20. 10. 2018 v sokolovně – vystoupí děti ze ZŠ a MDDM
www.mestouvaly.cz

T. G. Masaryk, legie, ČSR
28. 10. 2018 od 18:00 v „65“ – přednáška PhDr. Lenky Mandové na téma T. G. Masaryk ve veřejné i soukromé sféře, založení čsl. legií, vznik republiky 28. 10. 1918.
www.mestouvaly.cz

Dejte vědět také o vaší akci

… a další:

SK Úvaly – fotbal
Rozlosování fotbalových utkání:
www.skuvaly.cz

ČESKÝ BROD
Kulturní akce, Informační centrum Český Brod:
www.cesbrod.cz/archive/akce

KLÁNOVICE
kino, koncerty, divadlo,… Program Kulturního centra Nová Beseda Klánovice
kcnovabeseda.cz/program

Kulturní dům Kyje (u železniční zastávky)
koncerty, pohádky, zájmové kroužky…
www.kdkyje.cz

BRANDÝS NAD LABEM
Kino Brandýs nad Labem a Letní kino Houštka:
http://www.kinobrandys.cz

NYMBURK
Městské kulturní středisko Nymburk:
www.meks-nbk.cz/kalendar-akci

KOLÍN
Královské město Kolín:
www.mukolin.cz/cz/navstevnik/kalendar-akci

 

Written by