Zakopaný pes s hrby jako velbloud

Přeložka dešťové kanalizace v délce asi 100 m mohla být drobnou stavbou. Stavba však život v Úvalech ovlivnila víc, než by se mohlo zdát…

100 metrů za 2 mil. Kč
O stavbě přeložky dešťové kanalizace je první zmínka v únorovém Životě Úval v roce 2015. V dlouhém výčtu plánovaných investic je uvedena s odhadem nákladů 1 966 270 Kč. Z nádraží je dešťová kanalizace vedena (přes soukromý pozemek) do řádu ulice Smetanova a trubka ústila do Mlýnského rybníka. Do stejné trubky je mj. napojeno v horní části ulice Smetanova odvodnění podchodu. Zatím co za rozkopáním nově rekonstruované ulice Smetanova v horní části stojí SŽDC, tak za rozkopáním spodní části komunikace, kde již jde pojmenováním o ulici Mánesova, stojí město Úvaly.

Zanesená trubka i rybník
Jak se však zjistilo, tak ústí dešťové kanalizace bylo zaneseno (ostatně jako celý Mlýnský rybník). Dvoumilionovou přeložkou s vyústěním za stavidlem se problém měl vyřešit. Do přeložky se nově měla napojit i stoka z ulice Denisova

Již v roce 2014 za město smlouvu s firmou VOKA CL s.r.o. uzavírá starosta Jan Šťastný na částku 1 966 270 Kč. Za firmu z Českolipska smlouvu 10. 10. 2014 podepsal jednatel a jediný majitel Ing. Milan Tichý. Mj. záruka je sjednána na 72 měsíců.

Foto: vyústění dešťové kanalizace nově pod hráz Mlýnského rybníka

Zavřené koupaliště
Ve stejnou dobu SŽDC realizuje i ohromnou stavbu v navazující ulici Na Spojce (od podjezdu pod tratí do zatáčky k zrcadlu a kousek ke koupališti) s vyústěním dešťové kanalizace do Výmoly. Aby bylo omezení pro místní dopravu co nejkratší, tak se obě stavby realizují ve stejnou dobu. Již v březnu 2015 MěÚ informuje, že z těchto důvodů bude uzavřeno v této sezóně koupaliště.

Kam kopneš, tak je trubka
Stavební zakázku na dešťovou kanalizaci v Mánesově ulici získala firma VOKA CL, s.r.o.
Stavební práce na obou stavbách se však dokončují ještě v říjnu 2015. Zmiňovaná přeložka dešťové kanalizace u hráze se zkomplikovala mj. i tím, že stavební firma opakovaně narušila potrubí městského vodovodního řadu a místní v okolí tak zažili výpadky v dodávce vody. Havarijní situaci na vodovodu již řeší Technické služby, které správu nad vodovodní síti zrovna převzaly. V místě narušení jsou navíc dvě šachty kanalizace a tak se výkop asi nedělá zrovna jednoduše.
Zakázka se dočká změny a to smluvním dodatkem, který podepisuje již starosta Petr Borecký 20. 10. 2015 a zhotovitel přistupuje na slevu 367 691 Kč. Položení 100 m kanalizační roury prům. 50 cm v komunikaci tak úvalské občany vychází na 1 598 577 Kč.

Vystouplá vozovka
O vystouplé vozovce u Mlýnského rybníka v zimě 2016/2017 informuje odbor investic a dopravy v září 2017 s tím, že reklamaci stavebních prací zhotovitelská firma VOKA CL, s.r.o. odmítá. Město se chystá reklamaci řešit právní cestou s pomocí znaleckých posudků. I stavebnímu začátečníku však musí být jasné, že v místě opakovaných problémů s překopnutý vodovodem u kanalizačních šachet nebude v pořádku těsnost trubek a voda zřejmě strhává zeminu. Terén se propadá, v zimě se mokrá zemina vzdouvá mrazem a vozovka se trhá.

Situace však není vyřešena ani se zimou 2017/2018. Projíždějící auta a jejich náklad je tak každodenně zkoušen velbloudími hrby, které začínají být i přes mírnost letošní zimy nesjízdné. Město tuto reklamaci nyní řeší v právní rovině s podporou posudků a průzkumu.

Co se děje u vás v ulici
Některé stavby města při realizaci pomáhají spontánně uhlídat občané z místa realizace. Na výše uvedením případu nebo na příkladu vozovky sousední ulice je jasné, že jde o stovky tisíc Kč. Jak a kde nahlédnout pod pokličku realizací investic?

Na webu lze najít postupné kroky realizace investičních záměrů:

Jak vás ovlivňuje dění ve vašem okolí a jak toto dění ovlivňujete vy?

 

Written by