Kam v únoru 2020

Sportovní klání, kulturní akce, vzdělávací a osvětové besedy, pozvánky spolků, neorganizovaná setkání a výlety …
/průběžně aktualizováno/

měsíční přehled akcí v Úvalech:

Rybářský ples
1. 2. 2020 od 20:00 hod. v sokolovně

Cestovatelská beseda s P. Chlumem o Číně
14. 2. 2020 od 18.hod. – sál DPS
www.mestouvaly.cz

Yvetta Simonová – Beseda s písněmi
21. 2. 2020 od 18:00, sál DPS
www.mestouvaly.cz

Úvalský masopust
22. 2. 200, průvod od 12:30 od MDDM
www.mestouvaly.cz

… následující akce:

Talkshow – The man Behind Freddie Mercury
13. 03. 2020 od 19:00 v „65“
www.mestouvaly.cz

Svatou zemí – Izrael a Palestina
27. 3. 2020, od 18:00 v DPS, fotograf Tomáš Kala

Mistr Jan hus trochu jinak
29. 3. 2020, sraz ve 14,30 h na Ovocném trhu před vchodem do Karolina – vycházka s Lenkou Mandovou pro Úvaláky po Starém Městě pražském – Stalo se před 605 a více lety…
facebook.com/events

IV ročník Dne učitelů
31. 03. 2020 od 16:00, Úvalská sokolovna
www.mestouvaly.cz

Velikonoční koncert sboru Chorus Carolinus Kladno Stabat Mater
2. 4. 2020 od 18:00, v „65“
www.mestouvaly.cz

Ukliďme naše ÚVALY!
4. 4. 2020 od 9:00, Město Úvaly a okolí, na závěr opékání buřtů na hřišti pod Sokolovnou
www.mestouvaly.cz

Pomlázkové odpoledne
4. 4. 2020 od 14:00, Kulturní sál DPS Úvaly
www.mestouvaly.cz

Čarodějnice
30. 4. 2020 od 16:30 – lasování, laserová střelnice, vzdušný hokej pro mládež i dospělé. Hrají: Jefferson, Vladimír Hron s the Drops a Kabát Revival Varnsdorf
www.mestouvaly.cz

Highland games Úvaly 2020 
23. 5. 2020, od 11:00, hřiště ul. Chorvatská, závody a společenská akce pro celou rodinu, pořádá Spolek Jonatán
www.facebook.com

MTB Úvaly 2020
14. 6. 2020, 8:00 až 16:30, seriál závodu Tři pro zdraví
www.triprozdravi.cz

Synové výčepu+M.Z.H.(mnohejznichjehrbatej)
13. 8. 2020 od 20:00 v hospodě Na Dobrým Místě
facebook.com/events

Dejte vědět také o vaší akci

… a další:

ŠKVOREC
Kalendář akcí Škvorec

JIRNY
kalendář akcí: kulturní dům, sál U Antošů

Horoušany
Hospoda A.Basaře „U nás“

TUKLATY
kalendář akcí tuklaty.cz

ČESKÝ BROD
Kulturní akce, Informační centrum Český Brod

KLÁNOVICE
kino, koncerty, divadlo,… Program Kulturního centra Nová Beseda Klánovice

Kulturní dům Kyje (u železniční zastávky)
koncerty, pohádky, zájmové kroužky…

BRANDÝS NAD LABEM
Kino Brandýs nad Labem a Letní kino Houštka

NYMBURK
Městské kulturní středisko Nymburk

KOLÍN
Královské město Kolín

 

Written by