Komplikace při cestě vlakem do Prahy i do Českého Brodu

Od 3. března se připravte na další změny při dopravě vlakem do Prahy i do Českého Brodu…  /aktualizováno o jízdní řád/

V minulém článku jsme psali o možném úplném uzavření závor v důsledku zhuštěného provozu na zbývající koleji od 3. března do konce června 2015. Ze stejného důvodu České dráhy na toto období připravují jízdní řád, který přinese změny na linkách S1 a S7 minimálně v ranní a odpolední dopravní špičce. Informace o novém jízdním řádu přineseme i na stránkách Uvaly.cz.

Zároveň platí, že od 2. února 2015 bude konečnou stanicí linky S7 Masarykovo nádraží! (viz předchozí informace) … jízdní řád ke stažení zde

„Počínaje 3. březnem 2015 dochází v železniční stanici Úvaly v důsledku pokračující stavební činnosti k výraznému omezení kapacity infrastruktury. V provozu budou koleje u nového ostrovního nástupištějedna kolej přes most Výmola (společně s výhybkami směrem na Český Brod). V důsledku takto intenzivního omezení dochází ke změně jízdního řádu regionální dopravy v celém úseku Kolín – Praha (týká se linky S1 i S7). V současné době se tento jízdní řád připravuje ve spolupráci s dopravcem ČD a organizátorem dopravy (ROPID). Jednou z omezujících podmínek konstrukce nového jízdního řádu je mj. i snaha co nejméně omezit dosavadní obsluhu Prahy-Klánovic a Úval, avšak SŽDC i České dráhy předpokládají rozdílný koncept provozu v ranní a odpolední špičce.“ … ze zprávy SŽDC

Written by