Komunální volby aneb tradice, morálka a zodpovědnost

Pohled na komunální volby očima PhDr. Lenky Mandové.

V říjnu nás čekají komunální volby, které svým významem překračují dosavadní předcházející komunální volby. Vítěz ovlivní dlouhodobý rozvoj a směřování města Úvaly.

Svou volbou ODS a Otevřených Úval, nebo sdružení Pro Úvaly se rozhodnete, zda si přejete Úvaly „21. století“, nebo zachování regionálních a státních tradic včetně pokorného vztahu k městu i českému jazyku. Myšleno konkrétně, zda podpoříte současnou koalici, která odstranila všechny budovy na koupališti a poničila nepropustné vany, nechala pokácet znak české státnosti, lípy na náměstí, a zvolila raději opravu opravené Husovy ulice a náměstí s novou fontánou před opravou nejhorších ulic, Kollárovy a Štefánikovy ulice i poté, co koupaliště nebylo opraveno navzdory formulaci a jasnému výsledku úvalského referenda. Oproti svým původním prohlášením podporují Otevřené Úvaly rozšiřování města.

Mladí ze sdružení Pro Úvaly se naučili pracovat s fakty a diskutovat, ale neměli možnost prosadit své názory, protože téměř všechny jejich návrhy byly přehlasovány koalicí ODS a Otevřené Úvaly.

Bývalý člen koalice, sociální demokracie, nechala vztyčit rozhlednu, kameny Stonehenge, navrhla postavit protipovodňovou hráz v Králičině, čímž by ji zanesla bahnem. Tento program neřeší to nejpalčivější, čímž je bezprašný povrch vozovek a inženýrské sítě.

Nové sdružení Kdo z koho je vedeno dlouholetou zastupitelkou, která prošla už několika stranami včetně sociální demokracie.

Namítnete, že se dosud v Úvalech tolik neopravilo. Nedovedu to posoudit, k připomenutí doby starosty Ing. Ivana Černého mohu uvést dostavbu nákupního střediska na náměstí Svobody, postavení zvláštní školy, domova s pečovatelskou službou, čističky odpadních vod, výstavbu plynového a vodovodního řadu v mnoha ulicích, opravy mostů, kvalitní opravu van koupaliště.  Město koupilo budovu současné radnice a areál v Riegrově ulici. Současný člen TOP 09 Ing. I. Černý ale hlasoval také pro rozšiřování Úval.

Všichni tři poslední starostové stavěli kanalizační a vodovodní řady, čistí rybníky, opravují budovy. Za starosty J. Šťastného se postavila budova centra volnočasových aktivit a školní jídelna. Současné vedení za vedení P. Boreckého nechalo postavit mateřskou školku a realizovalo několik dětských hřišť, rekonstruovalo čp. 95 pro novou radnici a bývalý areál v Riegrově ulici, zateplilo a upravilo přístavbu základní školy, znovu postavilo budovu Tesko pro ZŠ, řešilo parkování v centru města a opravilo mnoho silnic, chodníků, inženýrských sítí včetně mostku v Horově ulici atd.  Byl koupen bývalý mlýn, později sídlo Fruty či výroby oken, na rohu Riegrovy a Dvořákovy ulice, kde dnes sídlí Technické služby města Úval.

Víme, že se za posledních třicet let v Úvalech hodně udělalo, s možností čerpání evropských dotací se podařilo snížit vnitřní dluh vybavenosti města, ale asfaltové jednosměrné vozovky s tlampači a betonové chodníky ještě nedělají život ve městě spokojenější. (Asfaltový povrch ulic se vzrostlými travinami je samozřejmě lépe vidět než nějaká potrubí v zemi. Poslední roky si lidé pamatují samozřejmě lépe než změny v 90. letech.)

V Úvalech chybí mimo restaurací a dobře fungujícího spolkového života možnost neformálního setkávání, kultura města je podporována minimálně. Mnozí voliči nesledují průběžně dění v obci.

Vedle materiálního vybavení nebo bezpečnosti je tu rozměr duchovní, či stránka psychické spokojenosti. I když žijeme v konzumní společnosti, chápeme, že rodina či společnost, kde jsou naše přání či stesky vyslyšeny, je pro naše duševní zdraví lepší než město, kde si koalice, potažmo starosta, prosazuje razantně svůj názor. Invence P. Boreckého je obdivuhodná, včetně získávání dotací,  ale sociální jednání je nedostatečné. Dva roky jsou kladeny stejné otázky ohledně koupaliště, jež zůstávají bez odpovědi. Není řešeno budoucí hlavní náměstí, máme dostatek sociálních bytů? Jeden příklad. Za dva roky po svém případném zvolení nechá současná koalice, Otevřené Úvaly a ODS, rozbořit kulisu starých domků na náměstí Arnošta z Pardubic a na místě rodného domku Marie Majerové postavit vysokou skleněnou knihovnu. Kde zůstal citlivý vztah ke kulturnímu dědictví?

Starosta a celá rada je pod velkým tlakem, ale měli by, pokud žijeme v demokracii, vyslyšet všechny občany, nevolat na ně městskou policii, nepokoušet se vyvlastňovat soukromý majetek, nezvyšovat vysoké zadlužení města, neobsazovat post předsedy komise pro výstavbu, územní plánování a investice starostou, jenž by měl vyslyšet poradní hlasy např. finanční komise bez osobního napadání, vyplnit vůli lidí ve formě referenda o koupališti, tedy ctít tradici města.

Starším lidem by se mělo dostat zastání, aby po opravě vozovky mohli parkovat před svým domem, nebo když si přejí posunout od svých vchodů výsadbu netypických platanů, jejichž větve dokonce zdobí sochu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. (Řeknete pokrok, platany jsou odolnější, vhodnější, ale naše děti by měly vědět, co je česká tradice, státní symbol, historické kořeny. Logicky vzato by Češi mohli mluvit jen anglicky, je to praktické a cool, že?)

Milí spoluobčané, volte obezřetně lidi, které znáte, od nichž očekáváte diskusi s otevřeným, nikoliv předem daným mocenským závěrem, volte Úvaláky, kteří jako podnikatelé a zastupitelé nebudou ve střetu zájmů, nebudou myslet jen na své zviditelnění, volte zodpovědné občany, kteří myslí na rozvoj Úval v horizontu dalších generací a přitom mají citlivý vztah k našemu městu a vědí s T. G. Masarykem, že demokracie je dennodenní drobná práce morálních a zodpovědných lidí, lidí s vlastním názorem. (Každý hlas zastupitele bude rozhodující.)

Přeji čtenářům, aby se Život Úval dostal do domácností ještě před volbami. Ve svých článcích se mohu zmýlit, ale nikdy nepracuji s vědomými polopravdami, proti nimž je člověk nejen v Úvalech bezmocný. Několikrát řečená lež se stává na veřejnosti bohužel pravdou.

PhDr. Lenka Mandová

 

Written by