Výsledky komunálních voleb, Úvaly 1990

Výsledky komunálních voleb 1990 v Úvalech: Volební účast 78,4 % voličů z celkového počtu 3610 voličů. Složení 17-ti členného zastupitelstva: Občanské fórum … 10 zastupitelů Samostatní nezávislí kandidáti … 4 zastupitelé Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová … 2 zastupitelé Komunistická strana československá … 1 zastupitel Zvolení zastupitelé: MUDr. Soňa Brousková – OF ing. Ivan Černý – OF Jan Král – OF ing. Václava Baumanová-Svobodová – OF Roman Kroutil – OF Jaroslav Tourek – OF Josef Levý – OF ing. Miloslava Jauerová-Kotlandová – OF ing. Josef Zahrádka CSc. – OF ing. Bohumil Němec – OF Jana Pospíšilová – nezávislý kandidát ing. Josef číst dál

Kandidátní listiny pro volby 1990 – 1994

Občanské fórum 1. Ing. Ivan Černý, 43 let, Úvaly, Štefánikova 1278, stavební inženýr. Od roku 1986 předseda komise pro výstavbu a plánování, člen rady NV, od 1.3.1990 předseda MěNV v Úvalech. 2. Ing. Miroslav Klouda, 58 let, Úvaly, Alešova 405, stavební inženýr. Zkušenost v investiční výstavbě pro civilní letectví, v oboru silničního hospodářství, komunikací. 1959-1986 člen stavební komise MěNV, 4 roky předsedou komise, zahraniční zkušenosti. 3. JUDr. Miloš Němec, 64 let, Úvaly, Štefánikova 289, doktor práv. Organizační zkušenosti, jako vedoucí odbytu a útvaru plánu a cen. Člen komise výstavby, poslanec, v r. 1990 místopředseda MěNV v Úvalech. Pro město zajistil 2 montované samoobsluhy potravin, klubovnu pro rybáře, kynologický číst dál