Na dlažbě v Úvalech

S dobou se proměňuje celé město, ulice a chodníky. Skloňme hlavu a podívejme se pod nohy a kola aut. Dlouho očekávaná modernizace odbagrovává minulost.

Není to tak dávno, kdy jedinou celou zpevněnou silnicí napříč městem byla původní okresní silnice Praha – Český Brod. Od Prahy jste město Úvaly projeli vydlážděnou silnicí po ulici dnes nazvaných Pražská – Husova – náměstí Arnošta z Pardubic – Riegerova – 5. května dále na Český Brod.


ulice Pražská, pohlednice

Zpevněný povrch byl v Úvalech vzácností. Radovat se mohla například spodní příkrá část ulice 28. října.


FOTO: ulice 28. října, fotografie z roku 2014 také napovídá, proč se Úvalům říkalo město v zeleni

Některé ulice takové štěstí nemají. Přes množství suti se nikdy nejednalo o bezpečně sjízdný povrch například v ulici Švermova.


FOTO: ulice Švermova 2014, při dostatku sněhu skvělé místo pro sáňkování dětí

Nyní se za přispění Středočeského kraje zcela obnovuje ulice 5. května, dřívější výpadovka z Úval na Český Brod. Spodní část ulice byla poznamenaná plynofikací, stavbou kanalizace a vodovodu, ale v horní části ulice u hřbitova se ještě dala v celé šíři komunikace obdivovat mistrovská práce dlaždičů první republiky. Komunikace přečkala ve výborném stavu. Povrch netvoří žulové dlažební kostky, ale do čtvercových šablon skládaný štípaný kámen.


FOTO: ulice 5. května

Pozůstatkem začátku zpevňování povrchu ulic v devadesátých letech 20. století je například ulice Vojanova. Když se začala vyrábět a hromadně používat betonová dlažba, zkoušela se zde trvanlivost dlažby, která měla jít v případě výkopů inženýrských sítí znovu použít, položit zpět.


FOTO: Ulice Vojanova po zátěžových zkouškách uplynulých necelých dvaceti let

Dnešní standard modernizace povrchu ulic ve čtvrti nad nádražím – chodníky z betonové dlažby, vozovka asfalt.


FOTO: ulice Alešova po modernizaci, 2014

Středočeský kraj dokončí „průtah“ městem kompletní obnovou ulice Pražská. I její stoletý povrch už poznal obruče vozů i pásy tanků. Na krásně skládané dlažbě opotřebení ale znát není.


FOTO: Pražskou čeká totální obnova po dokončení ulice 5. května

Written by