Návrat bývalého starosty

Návrat bývalého starosty Petra Boreckého a další informace z druhého jednání zastupitelstva města po volbách.

Zprůhlednění řízení města
Starostka paní Rydvalová při zprávě o jednání rady města viditelně zaskočila opozici (po konkrétním dotazu Jaromíra Gloce) tím, že zápis z jednání je již před jednáním zastupitelstva vystaven na webu města.
Bez ohledu na obsah projednávaných záležitostí je tato událost (rada jednala 7.11. a zápis byl vystaven 14.11.) naděje na další zprůhlednění řízení města. Jestli současné vedení města v trendu vydrží, můžeme se dočkat více transparentní správy města. Uvidíme, zda podobně bez dlouhé prodlevy budou občanům dostupné i zápisy z komisí a výborů.

Kdo hledá, najde. Kdo čeká, tak se dočká.
Termíny jednání rady města nejsou avizovány a ani není daný termín, do kdy by zájemci mohli očekávat vystavení zápisu. Takže nevíte „jestli vůbec“ a nevíte „kdy už“. Aktivní občané (ale i opoziční zastupitelé) musí holt stále „číhat“. Další věcí je absence zveřejňování těchto novinek v aktualitách na webu. Stačilo by třeba automatické sledování změn obsahu stránek, ale to zřejmě v zadání zhotovení ani čtvrtého městského webu nebylo požadováno.

Konkrétně zápisy z jednání rady města jsou zde … https://www.mestouvaly.cz/category/rada/jednani-rady-mesta

V roce 2014 byli nově zvolení zastupitelé osloveni s „Výzvou“ k větší transparentnosti města. První bod výzvy se týká právě zveřejňování zápisů z jednání rady města, komisí a výborů. Po 8 letech se zřejmě blížíme k věcnému naplnění i tohoto požadavku.

Co se můžete dozvědět ze zápisů z jednání rady?
Například rada města nesouhlasila se záměrem TJ Sokol Úvaly o přestavbě objektu „Sokolovna“ na bytové jednotky z důvodu nedostatečného počtu parkovacích míst a absence projednání plánovací smlouvy.

A praktická informace z bodů jednání rady města? Do kalendáře si dejte 25.8. a 26.8.2023 – Divokej Bill na koncertech v Úvalech oslaví 25 let.

Návrat starosty
První bohatá diskuze se týkala vzniku nové „Komise pro městské části“. (Poznámka: komise jsou poradní orgán rady města, výbory pracují jako poradní orgán zastupitelstva.) Předsedou komise byl jmenován předchozí starosta Petr Borecký /Otevřené Úvaly/. Členy komise budou lidé, kteří se aktivně podílejí na rozvoji města (např. architekt).
Co je úkolem této komise? Scházet se bude v termínech stanovené radou města. Projednává návrhy strategické plánovací dokumentace, projednává návrhy projektů drobných staveb zřizovaných v souvislosti s rozvojem jednotlivých čtvrtí města (ploty, chodníky, zeleň, vizuální stránka projektů a vliv na celkovou koncepci rozvoje dané čtvrti), ve spolupráci s MěÚ Úvaly – OID jsou zástupci komise přítomni u dohledu drobných staveb ve vlastnictví města. Předseda komise Petr Borecký se bude účastnit také jednání Výboru pro investice, výstavbu a územní plánování, kde má vyjadřovat názory, závěry a návrhy jménem komise.

Dotažení nového územního plánu
V minulém období byla opozici svěřena funkce „určeného zastupitele pro pořizování územního plánu“. Touto osobou byl dosud Jan Černý /Pro Úvaly/. Z osobních a časových důvodů tuto funkci opouští a dokončí pouze práci nad změnou č. 13 současného územního plánu. Navržena byla koaliční zastupitelka Hana Kameníková /TOP 09/, v protinávrhu opozice byla však při nejednotném hlasováním koaličních zastupitelů zvolena do této funkce starostka Markéta Rydvalová /Otevřené Úvaly/. Na samém závěru jednání (po 3,5 hodinách) se hlasování na podnět Hany Kameníkové opakovalo a do této funkce byla místo starostky zvolena Hana Kameníková.

Nad výstavbou se bude opět diskutovat
I zastupitelé získají prostřednictvím staronového výboru s předstihem možnost posoudit stavební záměry ve městě. Po osmileté přestávce za starostování Petra Boreckého byl opět ustanoven Výbor pro investice, výstavbu a územní plánování. Předsedou je koaliční zastupitelka Hana Kameníková /TOP 09/.

Zdražení odpadů
Zastupitelé odsouhlasili zdražení poplatku za odpady z 996 na 1056 Kč / rok / osobu, tj. o 6 %.

Projektovat nebo zajistit
Velké dohady a diskuze způsobil požadavek na výběr projektanta a zadání projektu na rekonstrukci Hotelu Budka pro účely MDDM. Strhla se diskuze, že je nutné zajistit objekt, střechu, statiku přístaveb a nepospíchat s projektem, když stejně není naděje na financování rekonstrukce v blízkých letech. Opozice projevila zájem sbírat inspirativní návrhy na finální podobu a využití stavby, zamyslet se mj. nad terénní nerovností do ulice, provoz kavárny, atd. Z diskuze například vyplynulo, že u domu je ohromný septik, který se nebude používat, ale bude nutné jej řešit. Z jednání nepůsobilo, že by nazrál čas ke kreslení projektu.

Porcování medvěda přednější
Ze dvou nominací na ocenění juniora města zůstala pouze jedna nominace juniora do 18 let. Skvělý plavec Vasilij Ploc (mistr republiky v plavání s monoploutví) si ocenění zaslouží a asi o něm ještě uslyšíme, až bude cinkat dalšími medailemi. Oceněni mohou být junioři za výsledky ve sportovní, kulturní činnosti a další aktivity. V diskuzi se všichni shodli, že reprezentantů města a ocenitelných juniorů by bylo více, jen se o nich neví. Perličkou bylo sdělení nováčka v zastupitelstvu. Václav Buček /Pro Úvaly/, který byl v minulých letech členem komise pro sport, si postěžoval, že zástupci spolků v komisi nikdy nejednali o nominacích juniorů, ale pouze porcovali medvěda (rozpočet města) ve prospěch jednotlivých spolků.

Nevíme co chcete
Po vyčerpávajícím tříhodinovém jednání se zdánlivě nekonfliktním programem jednání se před ukončením rozjela hodinová diskuze zejména nad pečovatelskou službou. V další hodině mj. člen rady Josef Polák /Otevřené Úvaly/ vylíčil nákup a velmi drahou přestavbu automobilu pro méně pohyblivé osoby a opozice mluvila o službě „senior taxi“. Pan Polák na to reagoval, že stále neví co opozice chce.
Komunikace a zájem o ni mezi zastupiteli zřejmě měla v minulém volebním období velké rezervy. Změní se to?

Záznam z jednání zastupitelstva je k dispozici na Youtube… https://www.youtube.com/watch?v=Fq9mpRv4zl4
Opět je potřeba vyzdvihnout, že záznam zůstal k dispozici po skončení on-line přenosu bez dalšího sestřihu. Jednání sledovalo on-line 23 občanů. I bez uvedení odkazů na webu města má záznam za 5 dnů od jednání již 192 shlédnutí.

 

 

Written by