Nové bytovky ve vilové čtvrti

Město uspořádalo v sálu DPS prezentaci nového záměru výstavby na Náměstí Svobody. Diskuse okolo vysokých bytovek na bramborovém náměstí je poučná pro úvalské sousedy i z jiných částí města…

Na základě dřívějších rozhodnutí čeká město Úvaly nová bytová výstavba pro dalších 5000 obyvatel a další komerční výstavba na zelené louce, resp. polích kolem Úval. I dnes však padají rozhodnutí o dalším navýšení počtu obyvatel prostřednictvím projektů v již zastavěném území. Se záměrem bytové výstavby přišel vlastník pozemků na Náměstí Svobody /firma Fisolta plus s.r.o./, kde dnes stojí obchodní dům s velkou samoobsluhou užívanou dnes k prodeji vietnamského sortimentu, doplněný poštou, menšími obchody, fitcentrem a přilehlým velkým parkovištěm.

Nedávné historii Náměstí Svobody se věnuje článek Bramborové náměstí.

Připraveno pro bytovou výstavbu změnou územního plánu
V diskusi na prezentaci několikrát zaznělo, že prostor Náměstí Svobody město prodalo a zbavilo se možnosti ovlivnit co se zde (ne)postaví.
Pravdou je, že charakter toho, co se zde může postavit definuje zejména územní plán. „Hnědá“ plocha v územním plánu je stejná jako v okolí hlavních úvalských ulic, kde se střídají domy pro bydlení s obchody. V původním územním plánu jsou hnědou barvou na náměstí označeny pozemky s určením ke smíšené obytné výstavbě. Platí zde limit pro zastavěnost 30 % pozemku.

/Pozn. 26.3.2018 aktualizována informace o stávajícím a navrhovaném územním plánu/


starý územní plán: hnědá barva: „SV – plochy smíšené obytné – venkovské“, zdroj: mestouvaly.cz

Aktuální územní plán tuto plochu vymezil pro „občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“. Co se bude či nebude moci stavět je dáno územním plánem. Poznámky o tom, že příčinou současného stavu je prodej rozestavěného objektu městem v devadesátých letech jsou liché.


Aktuální územní plán, „plocha 50 – obchod  a služby“, zdroj: mestouvaly.cz


Návrh nového územního plánu na webu města, plocha pro „komerční vybavení – komerční zařízení malá a střední“, zdroj: mestouvaly.cz

Bramborové náměstí dnes
V současnosti pozemek a budovy patří od roku 2010 společnosti Fisolta plus s.r.o. (jako 100 % vlastník společnosti byla uvedena Road Invest a.s.)
Plocha parkoviště má rozlohu 4378 m2, zastavěná plocha je 1094 m2. Současná zastavěnost je přibližně 20 %.


Plácek mezi domovem seniorů a budoucí stavbou bytovek má být základem „náměstíčka“

Investiční záměr
Několik měsíců investor se zájmem o výstavbu na pozemcích na Náměstí Svobody komunikoval s představiteli města Úvaly a od jara 2017 řešil úpravy svého záměru. Tím bylo modernizovat / nahradit stávající dům (kde je nyní fitcentrum, pošta,…). I v nově postaveném domě se počítalo s poštou a fitcentrem, nikoli ale s obchodem a parkování mělo být jen na povrchu.
Původní záměr, podle sdělení investora na veřejné prezentaci, „respektoval okolí“. Po diskusi s architektem a starostou se přidalo městské centrum, které „zabírá“ zastavěnou plochu na úkor náměstí a tak „se šlo o patro výš“, aby se splnilo komerční zadání investora.
Z města zazněl zájem, aby se stala plocha centrem. Město má zájem, aby část ploch byla využita pro společenský sál (pro potřeby MDDM). Podle slov starosty město zároveň řeší v širším prostoru parkování s dostupností k nádraží. V objektu tak mají vzniknout parkovací místa P+R pro veřejnost cestující dál vlakem.
Přízemí (1.NP) je uvažováno jako prostory veřejně přístupné – prodejní plocha, drobné komerční prostory, (Česká pošta), kavárna obklopená „velkoryse“ veřejným prostorem, zeleň před prodejnou, …


Koláž současného stavu a záměru výstavby na místě současné pošty  a parkoviště (verze listopad 2017)
Zdroj: mestouvaly.cz

Další obchoďák
Požadavkem města bylo zde „ponechat“ obchodní centrum s velkou prodejnou potravin. Investor prezentoval, že má s provozováním velkoprodejen v Praze zkušenost.
Velkoprodejna má mít plochu přibližně 1200 m2. Ve hře je Billa, Albert, TESCO apod. Jak zaznělo na prezentaci, tak se pro komerční uživení musí počítat s prodejnou, která bude mít spádovost i mimo tuto čtvrť a přitáhne kupující i z okolních obcí (Jirny, Horoušánky,..).
Obchod bude, jak bylo zmíněno, zásobován automobily střední velikosti 3,5 až 6 t.
Zmínila se také dostupnost hromadnou dopravou. V případě umístění pošty, obchodu a městského (volnočasového) centra to dává logiku. Je možné, že dočasné projíždění autobusů MHD by se tak mohlo v této čtvrti stát trvalou realitou. Většina ulic v okolí je připravena pro rekonstrukci ve variantě jednosměrek. Kudy by mohly projíždět několikrát denně autobusy se tak dá odhadnout již dnes.
Na prezentaci kupodivu nikdo nezmínil problematiku „světelného smogu“ obchodů mezi domy pro bydlení.


Nové byty budou umístěny v patrech nad obchody, restaurací a poštou (verze listopad 2017)
Zdroj mestouvaly.cz

Parkování a P+R
Město požaduje vznik parkoviště, aby se ulevilo v oblasti kolem nádraží. Parkoviště v soukromém majetku bude samozřejmě placené (zmiňovalo se 20 Kč/den) a protože o jeho vytíženosti může leckdo pochybovat (ani v době parkovací krize při rekonstrukci železnice nebylo současné parkoviště zcela zaplněné cestujícími vlakem) budou povoláni odborníci z ČVUT. Jisté je, že k návštěvníkům pošty, fitcentra a obchodů tak budou do této čtvrti zajíždět další auta.
Jak uvedl starosta města, tak obyvatelé mohou počítat s tím, že v okolních ulicích bude parkování zakázáno. Při existenci parkování v podzemním P+R bude existovat dostatečná alternativa a parkování vyřeší „provázaný komplex opatření“ (cyklodům na nádraží, posílení autobusové dopravy a další P+R parkoviště u nádraží) a bude opodstatněná restrikce (parkování) v celé čtvrti.

Jak bylo uvedeno na jednání komise pro výstavbu, od vlastníka nemovitosti má město nyní parkoviště pronajato. (Smlouvu o pronájmu však v seznamu smluv na webu MěÚ Úvaly nenajdete.)


FOTO: Obsazenost parkoviště v pracovních dnech bývá kolem 30 aut. Pouze výjimečně je parkoviště plné. Desítky nových bytů situaci radikálně změní.

Bytovky ve vilové čtvrti
Investiční záměr počítá se zbouráním celé současné stavby a výstavbou nových budov. Výnos projektu tvoří výstavba bytů. Navržena je čtyřpodlažní (!) stavba. A výška budov je prvním a největším problémem pro stávající sousedy.
Investor po druhé veřejné prezentaci upravuje celý projekt a odmítl pro tento článek komentovat současný návrh. Je však přislíbena prezentace nové podoby zhruba za měsíc v momentě, co s ní bude seznámen starosta další zástupci města Úvaly.
Rámcově šlo o 5000 m2 ve čtyřiceti nových bytech a 7700 m2 parkování. Skladba bytů je plánována od garzonky, 2+kk a 3+kk (kterých má být většina) až po 4+kk. Ze strany města je požadavek zajistit pro každý byt 2 parkovací stání.


Bytovky na nejvyšším místě náměstí a čtyři podlaží ve srovnání se současnou budovou domu seniorů na vizualizaci vpravo (verze březen 2018)
Zdroj: mestouvaly.cz

Výstavba je přínosem pro město
Na otázku, jakým přínosem pro město je taková výstavba padlo, že město od developera dostane finance, které budou použity na infrastrukturu, v tomto případě bude investor spolufinancovat výstavbu nové základní školy v jižní části města na Hostíně.

Informace o základní škole na Uvaly.cz

Zásah do bydlení a soukromí stávajících obyvatel
Na dotaz, jak k tomu přijdou obyvatelé z okolních domů, kterým budou ze čtyřpatrové bytovky na zahradu vidět noví sousedé byla reakce: „…my na to takhle nekoukáme…“.
Podle starosty jde o obdobný případ, jakým byla výstavba Domu s pečovatelskou službou a Domova seniorů. Uvažovaná stavba je však výrazně vyšší a umístěna na největším místě svažitého pozemku náměstí.

Proti výstavbě nelze nic dělat
Podle starosty „investor využívá toho, že má pozemek určený územním plánem ke smíšené výstavbě a má právo po splnění podmínek postavit co chce, když vyhoví zákonu“.
Reakci starosta na otázky typu: „Jak hájíte veřejný zájem?, „Rozhodli jste něco, aniž byste se zeptali obyvatelů předem.“, „Může se projekt změnit, nebo jde o hotovou věc?“ … shrnuje odpověď „Jsem přesvědčený, že z urbanistického hlediska je současné řešení lepší než původní“.
Zejména na druhé prezentaci, kde již obyvatelé nebyli zaskočeni novým záměrem a jeho parametry, byla odezva vesměs negativní. Také ale „jsou lidé, kteří si myslí, že tento prostor se povznese.“ Na samotné prezentaci se proti zbrklému odsuzování nové výstavby ozvali asi tři lidé, vesměs ze stavařské branže. Nejvíce radikální postoj  zaujal pan Martinovský /mj. předseda ODS Úvaly/: „víc stínů na zahradě je smůla, to není veřejný zájem … je mi to líto, ale probuďte se ze sna“.

V tomto místě nejsou parametry výstavby a budov omezeny regulačním plánem, který může definovat charakter střechy, maximální výšku budovy, počet podlaží,…apod. Dostáváme se tak k otázce politické, otázce na zastupitele města Úvaly. Zastupitelé byli pro účely tohoto článku osloveni emailem s několika otázkami. Pouze místostarosta p. Pokorný se ze zdravotních důvodů omluvil, že odpovídat nebude. Zastupitelé ze spolku Pro Úvaly se rozhodli odpovědět společně. Ostatní zastupitelé na email s otázkami vůbec nezareagovali a obyvatelům svůj názor prostřednictvím tohoto článku nechtějí prezentovat.

1/ Kdy jste se dozvěděl/-a o tomto projektu?

Petr Borecký /Otevřené Úvaly/: O projektu jsem se poprvé od investora dozvěděl na konci března roku 2017.
Alexis Kimbembe /ODS/: bez odpovědi
Vítězslav Pokorný /mandát za ČSSD, nyní nezávislý/: ze zdravotních důvodů se omluvil, nebude odpovídat
Petr Petržílek /ČSSD/: bez odpovědi
Josef Polák /Otevřené Úvaly/: Přesné datum si nepamatuji,ale  bylo to před první prezentací tohoto projektu, která byla 6.11.2017 v DPS.
Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/: Někdy na podzim 2017.
Miloslav Kolařík /TOP09/: bez odpovědi
Josef Krutský /ODS/: bez odpovědi
Roman Martinák /ODS/: bez odpovědi
Dana Poláková /Otevřené Úvaly/: bez odpovědi
Helena Váňová /mandát za TOP09, nyní ČSSD/: bez odpovědi
Jan Černý /Pro Úvaly/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/, Jaromír Gloc /Pro Úvaly/, Naděžda Kouklová /Pro Úvaly/:  Někteří členové našeho spolku se to dozvěděli na komisi výstavby ve formě náznaku nějakého budoucího záměru investora bez jakýchkoliv předložených podkladů, a to v květnu 2017, další členové pak následně od nich. Pevnější obrysy záměru jsme viděli až v tomto roce.

2/ Jaké stanovisko zaujímáte k parametrům investičního záměru z hlediska – výšky budov umístěných na nejvyšším místě svažitého pozemku a narušení „soukromí“ okolních nemovitostí?

Petr Borecký /Otevřené Úvaly/: Projekt navazuje na převažující zástavbu na Náměstí Svobody, jehož podoba je dnes dominantně určována objekty DPS (3 – 4 nadzemní podlaží), Domovem seniorů (3 nadzemní podlaží) a Mamuta. Nová výstavba vzhledem ke své poloze, architektuře i výšce (2 až 4 nadzemní podlaží) do stávající zástavby velmi dobře zapadá. Jsem přesvědčen, že se stane prvkem pozitivním, kdy dojde k přeměně postsocialistického neutěšeného prostoru na plnohodnotný městský prostor. Otázku narušení soukromí nelze odtrhovat od kontextu místa – jistě bude mít více soukromí vlastník objektu na samotě u lesa než vlastník objektu v centru města. Určitá ztráta klidu a soukromí (byť velmi relativní vzhledem k současné vytíženosti lokality) je kompenzována dobrou dostupností městských služeb a společenského vyžití.
Alexis Kimbembe /ODS/: bez odpovědi
Vítězslav Pokorný /mandát za ČSSD, nyní nezávislý/: ze zdravotních důvodů se omluvil, nebude odpovídat
Petr Petržílek /ČSSD/: bez odpovědi
Josef Polák /Otevřené Úvaly/: Před několika málo dny probíhalo už 2.setkání zástupce majitele a developera  s občany, vlastníky  nemovitostí  z nejbližšího okolí. Tam jasně zazněl záměr investora, soukromého vlastníka stávajících budov i pozemků, vyjít těmto svým „ potenciálním sousedům“ maximálně vstříc. Celková výška bytových domů bude upravena, v nejbližší době bude projekt reálně zasazen do 3D fotografie celého prostoru. Pro mě tedy ještě nemluvíme „ o definitivní výšce“ zamýšlené výstavby, protože projektanti také nehovořili o výškovém usazení do stávajícího terénu.
A narušení soukromí. Každý si tento pojem vysvětluje po svém. Jsem přesvědčen o tom, že stavba musí splňovat všechny hygienické a stavební  normy, ať už se to týká zastínění nebo vzdálenosti stavby od hranice pozemku. Dalo se i předpokládat, že takový prostor v centu města bude v budoucnu zastavěn, vzhledem k vlastnictví pozemku.
Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/: Je to investiční projekt soukromého subjektu, kterému byl tento objekt i s pozemkem prodán městem již v 90.letech 20. století. Bohužel.
Projekt přinese městu nové komerční prostory, novou poštu, objekt pro MDDM, což se domnívám, že má obrovskou přidanou hodnotu pro město jako celek.
Co se týká zastínění, tak bude provedena studie, která musí splňovat parametry dané zákonem.
Narušení soukromí? Toť otázka, pokud bydlím na náměstí nebo na hlavní třídě ve městě, tak mám všude blízko, ale za cenu většího ruchu, jak projíždějících aut, tak větší frekvence pohybu obyvatelstva.
Pokud bydlím u lesa – mám všude daleko, ale mám klid.
Miloslav Kolařík /TOP09/: bez odpovědi
Josef Krutský /ODS/: bez odpovědi
Roman Martinák /ODS/: bez odpovědi
Dana Poláková /Otevřené Úvaly/: bez odpovědi
Helena Váňová /mandát za TOP09, nyní ČSSD/: bez odpovědi
Jan Černý /Pro Úvaly/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/, Jaromír Gloc /Pro Úvaly/, Naděžda Kouklová /Pro Úvaly/: Okolní budovy – vesměs rodinné domy a dva menší bytové domy – jsou o patro až dvě nižší. Srovnatelnými jsou pouze domov důchodců, případně níže položená a budoucí stavbou již nezasažená DPS, přičemž obojí už teď zastiňuje okolní zástavbu a je vyšší, než by bylo vhodné. Takže domy by dle našeho názoru měly být nižší, třeba i na úkor zmenšení prostor pro prodejnu nebo další veřejné prostory.
Samozřejmě chápeme developera a jeho legitimní snahu maximalizovat zisk, ale my tu nejsme proto, abychom bojovali za jeho zájmy…

3/ Jaké stanovisko zaujímáte k parametrům investičního záměru z hlediska – zvýšení dopravy v lokalitě vlivem dopravy vyššího počtu nových obyvatel, umístění většího obchodu (1000 – 1200 m2) se spádovostí a dopravou ze širšího okolí (vč. např. Jiren, Horoušánek,…), případně trvalého zavedení autobusové dopravy k obchodnímu centru?

Petr Borecký /Otevřené Úvaly/: Jak je zřejmé již z mé výše uvedené odpovědi, zastávám stanovisko kladné. Chceme-li, aby centrum města žilo a fungovalo, nelze tak zajistit bez fungujících a návazných služeb. A je logické, že tyto služby vyhledávají i obyvatelé okrajových částí města a okolních obcí. Jestliže chceme postupně omezovat počet aut v centru, musíme být schopni nabídnout obyvatelům přijatelnou alternativu ve veřejné hromadné dopravě. Zavedení autobusové linky je tedy zcela logickým krokem.
Alexis Kimbembe /ODS/: bez odpovědi
Vítězslav Pokorný /mandát za ČSSD, nyní nezávislý/: ze zdravotních důvodů se omluvil, nebude odpovídat
Petr Petržílek /ČSSD/: bez odpovědi
Josef Polák /Otevřené Úvaly/: Zvýšení dopravy ve všech oblastech Úval beru jako samozřejmou daň pohodlí nás všech. Doby, kdy jsme chodili na nákup pěšky s taškou jsou nevratné, nebo se naopak umístěním obchodu v centru oblasti může tento zvyk vrátit a nebudeme muset vyjíždět autem do vzdálenější Penny, Billy nebo dokonce mimo Úvaly.
Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/: Dnešní doba přináší mnoho negativ, všichni spěcháme a abychom vše stihli, jedeme autem. Domnívám se, v této lokalitě si obyvatelé nemohou koupit ani rohlík, obchod s potravinami by této čtvrti určitě usnadnil život. Co se týká autobusové zastávky – dosažitelnost OC by byla snazší pro obyvatele co nejezdí autem a omezila by určitě množství aut.
Miloslav Kolařík /TOP09/: bez odpovědi
Josef Krutský /ODS/: bez odpovědi
Roman Martinák /ODS/: bez odpovědi
Dana Poláková /Otevřené Úvaly/: bez odpovědi
Helena Váňová /mandát za TOP09, nyní ČSSD/: bez odpovědi
Jan Černý /Pro Úvaly/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/, Jaromír Gloc /Pro Úvaly/, Naděžda Kouklová /Pro Úvaly/: Prodejna by mohla mít cca 600 m2, což by mělo uspokojivě stačit pro obyvatele přilehlých čtvrtí. Větší plocha přiláká do okolních ulic příliš mnoho aut.  Velikostně je prodejna na hranici velikosti rozumně umístitelné a dopravně obsloužitelné, a pro okolní domy je nějaká menší prodejna určitě vhodná. Navíc před pár dny pustilo vedení obce na veřejnost už nějakou dobu chystaný plán jiného investora postavit obchodní centrum v západním cípu Pražské u Jirenské, takže stavět nějakou větší prodejnu na náměstí Svobody nemá podle nás smysl.
Co se týče dopravy, tak už teď je v části náměstí (Bezručova) situace mizerná a severozápadní roh je na úvalské poměry často dějištěm dopravních nehod.

4/ Jaké stanovisko zaujímáte k parametrům investičního záměru z hlediska – navýšení počtu obyvatel města s dopadem na kapacitu školy, mateřské školky, kanalizace, …

Petr Borecký /Otevřené Úvaly/: Projekt nemá z hlediska navýšení počtu obyvatel významný dopad na městskou infrastrukturu –  jak kanalizace, tak školská zařízení (navíc připravujeme dostavbu dalších dvou pavilonů MŠ Kollárova) jsou schopna nové obyvatele (cca 200 osob) absorbovat. Je však potřeba si uvědomit, že projekt nepřináší jenom zátěž pro stávající městskou infrastrukturu, ale naopak též novou infrastrukturu a vybavenost přinese – nejvýznamnější faktor je, že město získá vlastní objekt pro městské kulturní centrum s takřka 500 m2 užitné plochy.
Alexis Kimbembe /ODS/: bez odpovědi
Vítězslav Pokorný /mandát za ČSSD, nyní nezávislý/: ze zdravotních důvodů se omluvil, nebude odpovídat
Petr Petržílek /ČSSD/: bez odpovědi
Josef Polák /Otevřené Úvaly/: V tomto nevidím zásadní problém. Investor souhlasil už teď se snížením počtu bytů, podařilo se vyjednat a zahrnout do projektu i objekty, které město nutně potřebuje – samozřejmě pošta, prostory pro kulturu a Městský dům dětí a mládeže, které investor předá městu. Město by mělo dosáhnout z důvodu v minulosti odhlasované výstavby na Hostíně a dalších lokalitách až jednou tolik obyvatel než má teď a odtud bude zásadní tlak na kapacity školských zařízení, jak se ptáte v otázce. Protože ale školství patří vedle infrastruktury k nosným projektům vedení města, věřím, že se podaří postavit svazkovou školu na Hostíně i další pavilon mateřské školky v ulici Bulharská a nyní se dostavují 4 kmenové třídy u budovy základní školy.
Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/: Navýšení o 200 obyvatel v tom nevidím problém. ČOV je vytížena v současné době na 70 %, tam jsou zatím rezervy. MŠ mají kapacitu 275 dětí a připravuje se projekt na dostavbu dalších dvou pavilonů v Bulharské ulici. ZŠ – současná škola praská ve švech, ale doufám, že se nám podaří vybudovat Svazkovou školu na Hostíně.
Miloslav Kolařík /TOP09/: bez odpovědi
Josef Krutský /ODS/: bez odpovědi
Roman Martinák /ODS/: bez odpovědi
Dana Poláková /Otevřené Úvaly/: bez odpovědi
Helena Váňová /mandát za TOP09, nyní ČSSD/: bez odpovědi
Jan Černý /Pro Úvaly/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/, Jaromír Gloc /Pro Úvaly/, Naděžda Kouklová /Pro Úvaly/: Rozhodně je lepší bytové domy s občanským vybavením stavět v relativním centru města než na jeho okraji. Pokud vedení města přijde s plánem jak tyto nové stovky obyvatel „vyměnit“ za jiné plánované stovky z doposud plánovaných okrajových čtvrtí a tento plán projeví třeba i v návrhu nového územního plánu, jsme pro. Jinak si opět pod vidinou rychlých peněz zaděláváme na budoucí drahé problémy.
Tento projekt nebyl zahrnut do sociologické studie a dalších dokumentů zabývajících se rozvojem města, v podstatě se s ním nepočítalo. Vzhledem k postoji vedení radnice k příspěvkům developerů je také otázkou, zda a v jaké výši bude investor platit poplatek za připojení na vodovod a kanalizaci.
Jsme rozhodně proti výstavbě bez zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro obyvatele i klienty a návštěvníky. Příspěvek investora na parkovací dům není řešením a jeho ohlášenou výši považujeme (při údajném vynechání druhého podlaží podzemního parkování pod novou výstavbou) za špatný vtip.
Určitě si také nemyslíme, na rozdíl od některých s městem spolupracujících architektů, že by v Úvalech uprostřed vilkové čtvrti byla zajímavá nějaká „menší výšková budova.“

5/ Proč město dosud nemá regulativní plán určující charakter nemovitostí (max. výška či počet podlaží staveb, charakter střechy, respektování uliční čáry, apod.)? Podpoříte vznik takového regulativu?

Petr Borecký /Otevřené Úvaly/: Proč město nemá doposud regulační plán? Stejná otázka by mohla být položena i všem našim předchůdcům, minimálně od roku 1989. Nedá se všechno stihnout za jedno volební období. Prioritní je nyní dokončit nový územní plán Úval, se zpracováním regulačního plánu centra Úval počítáme v návaznosti na tento plán – čili ano, vznik regulačního plánu podpořím. Neměla by však zapadnout jedna věc – již v současnosti město výstavbu reguluje, a to poměrně účinně, prostřednictvím plánovacích smluv. V těchto smlouvách se stanoví mimo jiné parametry výstavby v daných lokalitách (Náměstí Svobody, Vinice, Radlická čtvrť, Hostín atd.).
Alexis Kimbembe /ODS/: bez odpovědi
Vítězslav Pokorný /mandát za ČSSD, nyní nezávislý/: ze zdravotních důvodů se omluvil, nebude odpovídat
Petr Petržílek /ČSSD/: bez odpovědi
Josef Polák /Otevřené Úvaly/: To je stejné, jako byste se ptal, proč nemáme chodníky, zpevněné ulice, všude osvětlení, všude zavedený plyn, kanalizaci,… Nejsem zastáncem příliš detailních regulativů. Domnívám se, že úplně postačují propracované plánovací smlouvy, kterými je řízen charakter výstavby jednotlivých oblastí jako např. Radlická, Hostín a teď bude i Náměstí Svobody.
Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/: Proč město nemá … to je otázka, která se mohla pokládat již našim předchůdcům před 20 – 30 lety. Za 4 roky volebního období se nedá vše stihnout. Určitě bych podpořila regulativy, které by městu prospěli, aby bylo krásnější.
Miloslav Kolařík /TOP09/: bez odpovědi
Josef Krutský /ODS/: bez odpovědi
Roman Martinák /ODS/: bez odpovědi
Dana Poláková /Otevřené Úvaly/: bez odpovědi
Helena Váňová /mandát za TOP09, nyní ČSSD/: bez odpovědi
Jan Černý /Pro Úvaly/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/, Jaromír Gloc /Pro Úvaly/, Naděžda Kouklová /Pro Úvaly/: Správnou terminologií se nejedná o regulativní plán, ale o regulační plán.
Takové regulační plány pro některé ohroženější části města spolek PRO Úvaly opakovaně navrhuje a opakovaně jsou odmítány s tím, že jsou „příliš svazující.“ Ony totiž ničím nesvázané ad hoc dohody s developery pak vyhovují vedení města. Takže ano, pojďme se vážně bavit o regulačním plánu (plánech) pro některé části města!

6/ Jak mají postupovat občané, kteří s parametry této výstavby nesouhlasí? Myslíte si, že obyvatelé ze sousedství mají možnost záměru v této podobě zabránit, resp. prosadit jeho změnu?

Petr Borecký /Otevřené Úvaly/: Občané v okolí stavby budou účastníky územního a stavebního řízení a v jeho rámci budou moci uplatňovat své připomínky a nároky. Celá věc je tedy o tom, na čem se investorem dohodnou, případně jak rozhodnou úřady ve správních řízeních (a eventuálně i soudy).  Měli bychom si uvědomit, že celá horní plocha Náměstí Svobody (Mamut + parkoviště) je v majetku soukromého vlastníka, a ten bude chtít tuto plochu využít k výstavbě (pro niž je určena). Jsem přesvědčen, že daný projekt představuje vyvážený mix mezi zájmy soukromými a zájmy veřejnými, urbanisticko – společenskými. Uvědomme si, že zastavení celé lokality jen a jen bytovkami (byť třeba o patro nižšími) by určitě takovým přínosem nebylo.
Alexis Kimbembe /ODS/: bez odpovědi
Vítězslav Pokorný /mandát za ČSSD, nyní nezávislý/: ze zdravotních důvodů se omluvil, nebude odpovídat
Petr Petržílek /ČSSD/: bez odpovědi
Josef Polák /Otevřené Úvaly/: Občané ze sousedství se už mohli na dvou schůzkách se zástupcem investora a developera sejít, dávali a dají své konkrétní připomínky a jak bylo dohodnuto na druhé schůzce. Ne připomínky typu, to se mi nelíbí. Navíc jsou ze zákona účastníky řízení. Věřím, že konečné řešení bude v souladu se zájmy obou stran a vznikne další, zajímavě řešená část města.
Ludmila Milerová /Otevřené Úvaly/: Občané budou účastníky řízení a mohou se vyjadřovat, dávat připomínky k ÚŘ a SP. Zase bude záležet na způsobu komunikace, je to proces, který se vyvíjí. Záleží co budou prosazovat a co bude akceptovatelné pro vlastníka pozemku a stávající (ošklivé budovy Mamut).
Miloslav Kolařík /TOP09/: bez odpovědi
Josef Krutský /ODS/: bez odpovědi
Roman Martinák /ODS/: bez odpovědi
Dana Poláková /Otevřené Úvaly/: bez odpovědi
Helena Váňová /mandát za TOP09, nyní ČSSD/: bez odpovědi
Jan Černý /Pro Úvaly/, Vojtěch Dvořáček /Pro Úvaly/, Jaromír Gloc /Pro Úvaly/, Naděžda Kouklová /Pro Úvaly/: Občané v sousedství budou mít vždy odlišné zájmy než stavebník anebo občané v širším okolí.
Každopádně se musí mezi sebou bavit, pokud možno se dohodnout na tom, čeho chtějí dosáhnout a jak dále postupovat, a od začátku jednat přímo s developerem. Pokud by zůstali nevyslyšeni, pak mají pořád dost silnou pozici v rámci územního řízení jako jeho účastníci, a to bez ohledu na to, že nejsou přímo pozemkově sousedícími. Mohou také požadovat, aby se vyjádření města jako účastníka řízení projednávalo na zasedání zastupitelstva, a to k němu přijalo usnesení (pokud takový bod současná koalice na program jednání zařadí, protože jednou už tu takový postup občany požadován byl a dle našich informací to byli mimo jiné i někteří členové současného vedení, kdo to tehdy z programu vyřadil).
Každopádně sousedé a majitelé okolních objektů mají určitě šanci alespoň částečně prosadit své požadavky, jen musí být aktivními…

Na závěr uveďme, že na prezentaci projektu v DPS několikrát starosta potvrdil, že sousedé (přestože nesousedí katastrálně s pozemkem stavby) budou moci být účastníky (územního a stavebního) řízení. Obyvatelé z okolních domů již městu zaslali první společný dopis s připomínkami k plánované výstavbě.

Dvě obchodní centra u sebe
Je potřeba také zmínit, že několik set metrů od náměstí se na hlavní příjezdové komunikaci do města na Pražské ulici na poli před Kollárovou ulicí připravuje také výstavba nového obchodního centra „Pražská“. Obchod s potravinami (přes 2000 m2) zřejmě doplní Teta drogerie, Super Zoo, Planeo Elektro, Kik, Pepco a prodejna textilu. Jestli zůstane přízemní patro na Náměstí Svobody pod tlakem konkurence prázdné a jak jednou investor naloží s prostory původně plánovanými pro obchody dnes můžeme jen spekulovat. Velkolepé plány plné fungujících obchodů byly také na Nových Slovanech…

V avizovaném pokračování článku se dozvíte odpovědi investorů a autorů návrhu na otázky k jejich záměru: jaké jsou nové rozměrové dimenze stavby, zda má investor dostatečné finanční krytí, jak si poradí se skálou v podloží, spodní vodou a jak bude eliminovat tyto vlivy sousedům, jaký by byl osud  prodejny, pokud se ukáže, že nebude rentabilní, zda se opravdu můžeme těšit na další městský kulturní sál určený pro MDDM…

Má město umožnit stavbu bytovek ve vilové čtvrti?

 

Informace o výstavbě získáte:
Informace o projektech na území města najdete na stránkách MěÚ … www.mestouvaly.cz
O projektu se také jednalo v komisích města. Zápisy z jednání najdete na webu MěÚ:
Zápis z jednání komise pro výstavbu, územní plánování a investice 8.11.2017.
Zápis z jednání komise pro výstavbu, územní plánování a investice 17.5.2017.
Zápis z jednání komise pro výstavbu, územní plánování a investice 5.3.2018.
Veřejná prezentace 6.11.2017 Jaká bude nová tvář náměstí Svobody? (dosud 664 shlédnutí na internetu)
2. veřejná prezentace 5.3.2018 Jaká bude nová tvář náměstí Svobody? II. (dosud 87 shlédnutí na internetu)

 

 

 

 

Written by