Odsun Němců z Úval

Odsun Němců zejména z pohraničí je dodnes citlivé téma. A v Úvalech? O odsunu Němců z Úval se nikde dosud nepsalo a nemluvilo.

I v Úvalech však komunita Němců byla. Za druhé světové války se do Úval přestěhovaly další celé rodiny za svými živiteli. Do klíčových podniků totiž byli dosazeni němečtí správci. Například na výrobu leteckých součástek v Elektronspolu pro vojenské účely dohlíželo hned několik Němců. Po úvalských Němcích, kteří odešli rovnou s německou armádou zůstali prázdné domy 269, 372, 466, 879 a 483.
V kronice 1945 je zmíněno 5 rodin Němců, ale vyzdviženi také tři přisluhovači a udavači.

Kronika města Úvaly 1945

Na videozáběrech z rodinného archivu paní Baumanové pamětníci rozklíčovali „zlého“ Němce – posluhovače (muž v dlouhém koženém kabátě mezi emotivně gestikulujícími lidmi).

Po letech se dostala na světlo z rodinného archivu fotografie pořízená po roce 1945 na úvalském náměstí. Zřejmě tato jediná fotografie zachycuje stěhování v rámci tzv. „odsunu Němců“. Dům vpravo s kulatými rozetami na fasádě je dnešní hospoda Na dobrým místě. Fotograf stojí před bránou statku rodiny Šťastných (č.p. 6) – dnešní zahrádka hospody a zabírá náměstí nahoru. Vlevo na stožáru visí česká vlajka a za ní je vysoký štít domu pana Tučka, vedle kterého je dnes přístavba s prodejnou domácích potřeb.

Odsun Němců do Německa a osidlování pohraničí se v Úvalech projevilo výrazným poklesem počtu obyvatel. Do pohraničí osidlovat prázdné chalupy a statky z Úval odešel každý desátý obyvatel. V průběhu roku 1945 se tak snížil počet obyvatel z 5450 na 4840.

Objeví se ještě nějaká příhoda tradující se po domácnostech k odsunu Němců?
/Obrátit se můžete na redakci nebo přímo na archivářku města Alenu Janurovou./

Written by