Tuklatka – limonády a sodovky

Výrobna Tuklatka vznikla na začátku třicátých let 20. století jako sodovkárna a vyráběla se zde limonáda „Tuklatka“.

Benešovského cihelna – Hellerova cihelna

Cihlářská výroba má v Úvalech dlouhou tradici. Je to dáno bohatými ložisky vhodné hlíny. Dosud nepopsanou cihelnou je druhá kruhová úvalské cihelna pana Benešovského, původně Hellerova.

Skeříkova cihelna

Cihelna byla postavena v roce 1908 úvalským statkářem, rychtářem Josefem Hladíkem. Cihelna měla na tehdejší dobu moderní kruhovou pec, v níž se ročně vyrábělo 3 000 000 výrobků (plných a dutých cihel a střešních tašek). V roce 1911 cihelnu koupil statkář Adolf Vojtěchovský, který se tehdy navrátil z carského Ruska. Po roce 1918 cihelnu koupil Samuel Sterzik.

Petrolea

V letech 1921 – 1922 vybudovala v Úvalech pražská akciová společnost Petrolea, založená firmou F. Uhlík a spol., chemickou továrnu na výrobu olejů, tuků a mazadel pro průmysl, která nesla název Petrolea. Technickou duší projektu vybudování rafinerie byl významný akcionář firmy RNDr. Federer. Podílníkem byl také ing. Nechvíle.

Ovčín na Vinici

Stráně kolem Výmoly v historii sloužily jako pastviny pro ovce. Na území Úval je poprvé ovčín zmíněn v roce 1783 v Hodově. Druhý ovčín vznikl na dvoře Hostín – tedy na pravém břehu Výmoly.

Synagoga, Úvaly

1850 zřízení synagogy Mýto se u nás vybíralo nepřetržitě od r. 1489. V josefinském katastru z r. 1782 se udává, že v domě č. 40 je vrchnostenská mýtovna. Nejstarším mýtným je znám Jakub Gerson, z jehož odkazu měla být mýtovna se sýpkou přestavěna na synagogu a židovskou školu roku 1850. Zřejmě se však nejdříve využíval dům pro výuku židovského náboženství. V roce 1854 se zmiňuje, že zde vyučuje rabín Benjamin Synek. Další rabíni jsou uváděni Isák Roubíček a Herman Brod. Synagoga byla zřízena zřejmě později z nevyužívané sýpky u domu. K použití budov pro synagogu možná pomohla i velká povodeň v roce 1845, která postihla celý Malechov a voda strhla i silniční most na škvoreckém potoce. číst dál

Rosenbaumova cihelna

S příchodem průmyslové revoluce se stavební a průmyslový rozvoj nevyhnul ani městu Úvaly. V roce 1850 v Úvalech vzniká první cihelna.  

Leština Vladimír

Prof. Vladimír Leština (* 17. 5. 1922, Úvaly) – malíř, grafik, ilustrátor dětských knížek a průmyslový výtvarník. Odborný asistent na katedře výtvarné výchovy, autor loutkových her, ilustrátor loutkářských časopisů. Studoval na Fakultě architektury ČVUT a Pedagogické fakultě UK. Již za studentských časů hrál v Pošumaví ochotnické divadlo. Po 1945 byl jako výtvarník i herec členem LD Umělecké výchovy na Vinohradech – viz, hrál na Hronově, i v prvních loutkových pořadech ČsTV. Loutkařství Loutkářské zkušenosti získával po válce jako výtvarník a činný člen Umělecké výchovy na Vinohradech.  Spolupracoval s více amatérskými soubory (scénografie např. LS ČSČK Praha 6, Drápek Ústí nad Labem), působil v porotách různých stupňů (také LCH 1961), býval lektorem loutkářských školení – číst dál

Arnošt z Pardubic

Dlouho se uvádělo narození Arnošta z Pardubic na Hostýni s tím, že mělo jít o dvůr u městečka Úvaly. Tato domněnka je již historiky vyvrácena a Úvaly tak přišly o svého nejslavnějšího rodáka. Nic se však nezměnilo na významu Arnošta na českou kulturu, vzdělávání, náboženství a respektu k výsledkům jeho práce.

Hotel Budka

Dům č.p. 91 Hotel Budka s restaurací byl od svého postavení v roce 1912 dominantní stavbou v Úvalech.

Preslova

Ulice pojmenovaná podle českého pedagoga a přírodovědce Jana Svatopluka Presla. Jedná se o krátkou uličku pro pěší se schody i cestou, vedoucí shora z Nerudovy ulice do ulice Komenského k Fabráku, patřící do oblasti Vinohrady. Jan Svatopluk Presl (4. září 1791 Praha – 6. dubna 1849 Praha) byl rakouský a český vysokoškolský pedagog, profesor zoologie a mineralogie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a jeden z nejvýznačnějších českých přírodovědců 19. století. wikipedia.org :: Rejstřík názvů ulic města Úvaly :: :: Úvalské čtvrti :: :: Průvodce Úval s použitím původních místních názvů ::