Otevřené a ještě přívětivější Úvaly

Jaké informace o rozhodování při správě svého města mají občané Úval, města oceněného za svoji otevřenost a přívětivost…

Město Úvaly obdrželo v roce 2018 od Ministerstva vnitra ocenění za přívětivý úřad. Mezi obcemi s pověřeným úřadem Úvaly dosáhly ocenění nejpřívětivější městský úřad ve Středočeském kraji a druhé místo v rámci celé ČR.

Soutěž „přívětivý úřad“ vyhlašuje Ministerstvo vnitra na základě zjištění z obsáhlého dotazníku.
Posuzované kritéria pro vyhodnocení najdete na webu MV ČR.

V roce 2015 bylo město Úvaly oceněno také v hodnocení „Otevřeno – Zavřeno“, které pořádá Otevřená společnost, o. p. s., v kategorii „Otevřeno – Účast na rozhodování, svoboda projevu“ s 32 hlasy veřejnosti a ve stejné kategorii i odbornou porotou.

Otevřeno – zavřeno
Popis pro porotu a hodnocení organizátora…
http://oz.otevrenaspolecnost.cz/archiv/2015#porota
Výsledky hodnocení veřejnosti … http://oz.otevrenaspolecnost.cz/archiv/2015#verejnost

Ještě před čtyřmi lety (ve volebním období 2010 -2014) byla situace v Úvalech zcela jiná. Situaci se věnoval článek „Otevřené město“. Zveřejňování informací pro rozhodování a správě města bylo obsahem „výzvy nově zvoleným zastupitelům“.
Dostupnosti zápisů z jednání Rady města, komisí, výborů a zastupitelstva, se týkal i dotaz na zastupitelstvu v prosinci 2018.

Situace v den zastupitelstva 13.12.2018:

 • Poslední zápis z jednání Rady města na webu: Mimořádná rada města Úvaly 4.10.2018 / zveřejněno 5 týdnů po jednání 12. 11. 2018
 • Na webu města jsou k dispozici složení nových komisí rady města pro období 2018 – 2022.  Není k dispozici žádný zápis z jednání (není zřejmé, zda vůbec nějaké jednání některé z komisí proběhlo). Z webu města se ztratily zápisy komisí z minulého volebního období.
 • Z jednání výborů zastupitelstva… jsou na webu poslední zápisy z jednání:
  Kontrolní výbor … 15.8.2018
  Finanční výbor … 5.9.2018
  Není zřejmé, zda tyto výbory dál do 13.12.2018 již nejednaly, nebo jen nejsou dosud k dispozici novější zápisy.

V rámci „výzvy zastupitelům“ padl požadavek na určení termínu (a je jedno zda 10 dnů, měsíc nebo týden), kdy mohou občané na příslušné podstránce webu města očekávat informace z komisí, výborů, rady města nebo zastupitelstva. Tzn. zájemci by nemuseli číhat, kdy bude některý z materiálů zveřejněn pro „obyčejné občany“.

Jak informovala tajemnice úřadu paní Jana Tesařová, tak zápisy z jednání komisí jsou zveřejněny až spolu se zápisem z rady města, kde byly projednány (komise jsou poradní orgán rady). Zápisy jsou mj. také součástí samotných zápisů jako přílohy. Obdobně je to u výborů a zápisů z jednání zastupitelstva. Zdálo by se tedy, že stačí „hlídat“ jen dvě stránky – zápisy z rady a zápisy ze zastupitelstva. Jak paní tajemnice slíbila, pracovníci MěÚ budou na webu města v aktualitách nově avizovat vystavení těchto zápisů (nyní obvykle 1 až 5 týdnů po jednání). Dosud tato praxe na webu ani na facebooku města nebyla v uplynulých 4 letech uplatněna.

Následně (po jednání zastupitelstva) byly na webu doplněny chybějící dokumenty:

 • Zápis z jednání rady města z 13.11.2018 / zveřejněno 17.12.2018
 • Zápis z jednání rady města z 4.12.2018 / zveřejněno 20.12.2018

Na webu města opět najdete i archiv zápisů z jednání komisí rady  města v minulém volebním období…
http://www.mestouvaly.cz/samosprava/rada-mesta/komise-rady-mesta-2018-2022/

Město chystá zcela nové webové stránky. Pozitivní zprávou paní tajemnice je, že se plánuje zachování dostupnosti současného webu a také webu předchozího.

Aktuální web (spuštěn v roce 2014) … www.mestouvaly.cz

Předchozí a stále dostupný web města fungující mezi lety 2006 až 2014 …
http://www.mestouvaly.cz/stary_web/MESTOUVALY/INDEX.HTM

První web města Úvaly z roku 2005, sloužící do roku 2006:

 

Na zveřejnění výsledků rozhodování zvolených zástupců a doporučení občanů v komisích a výborech budou zájemci nově upozorněni v aktualitách. Je to další vstřícný krok úřadu na cestě k větší transparentnosti při správě našeho města. Zaslouží si město Úvaly ocenění?

Zdroj úvodní grafiky k článku: www.mestouvaly.cz

Written by