Odjezdy – vlak, bus

Odjezdy – vlak, bus

Veřejná doprava ve městě je součástí Pražské integrované dopravy. V následujícím seznamu autobusových zastávek si kdykoli zjistíte aktuální nejbližší spoj. Zobrazí ... číst příspěvek »

Práce

Práce

Inzerce práce na titulní stránce Uvaly.cz Nabídky volných pracovních pozic nebo brigády zobrazíme přímo v novinkách na Uvaly.cz Kontaktujte redakci s textem nabídky. Aktuální ... číst příspěvek »

Odpady

Odpady

Sběrný dvůr Úvaly (od 1.6.2020) Od června 2020 je v provozu nově vybudovaný sběrný dvůr města Úvaly na Hostíně (za stavebninami ... číst příspěvek »

Příroda, památky

Příroda, památky

Město Úvaly díky svému umístění v údolí potoka Výmoly má stále ještě místa, kde je příroda nedotčená výstavbou. Stále zde můžete ... číst příspěvek »

Rozhledna Vinice

Rozhledna Vinice

Snad již v roce 2007 vznikl nápad na stavbu dřevěné rozhledny na vršku nad městem – na Vinici. K realizaci stavby rozhledny ... číst příspěvek »

Nové bydlení v Úvalech

Nové bydlení v Úvalech

Lavina rozrůstání čtyřtisícového města na více než 12,5 tisíc obyvatel (a ve hře jsou další stovky obyvatel k tomu navíc) spouští schvalování ... číst příspěvek »

 

Rozšíření Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Přinese rok 2019 do Úval na náměstí Svobody nové obchody, byty a sál pro Městský dům dětí a mládeže?

Velké vášně mezi sousedy přineslo představení developerského projektu výstavby polyfunkčního domu (domů) na náměstí Svobody v Úvalech.

Společnost Fisolta plus s.r.o. po demolici skomírajícího obchodního domu, pošty, fitcentra a parkoviště chtěla na pozemku postavit nový polyfunkční dům s komerčními prostory, byty, sálem pro Městský dům dětí a mládeže a podzemním parkovištěm.

Investičnímu developerskému záměru na náměstí Svobody se věnuje článek Bramborové náměstíNové bytovky ve vilové čtvrti.
Základní informace o původním záměru najdete také na webu MěÚ.

Jaký je aktuální stav investičního záměru výstavby na náměstí Svobody shrnuje Petr Fiala, zástupce investora.

Uběhl téměř rok co jste se obrátili na město s plánem na novou výstavbu na náměstí Svobody. Co se od této doby změnilo a jak jste pokročili s přípravou stavby?
Projekt jsem zásadním způsobem upravili tak, abychom co nejvíce zapracovali připomínky občanů. Konkrétně nepočítáme s vybudováním supermarketu z důvodu obav z velkého dopravního zatížení lokality. Dále jsme upustili od vybudování podpovrchových parkovacích ploch z důvodů obav občanů o možné ztržení spodních vod v jejich studnách.

Podle informací z prezentací vašeho projektu jste od jara 2017 upravovali svůj záměr v souladu s požadavky města. Kdo za město se jednání účastnil a kdo určoval požadavky města?
Jednáme především se starostou Petrem Boreckým, dále pak se členy odborných komisí městského úřadu Úvaly a samozřejmě s občany.  Jednání s panem starostou jsou profesionální a konstruktivní, stejně tak jednání v komisích i s veřejností…

Do posledního veřejnosti známého projektu byl zakomponován sál pro účely města, resp. Městského domu dětí a mládeže. Jaké parametry tento sál v záměru má? Po vybudování přejdou tyto prostory do majetku města vč. provozování, nebo se počítá s pronájmem?
Ano, v rámci jednání jsme se zavázali, že na vlastní náklady vybudujeme prostor pro potřeby Městského domu dětí a mládeže. Tento prostor přejde do majetku města Úvaly. Celková plocha prostoru je cca 500 m2.

Děkujeme za informace.

Městský dům dětí a mládeže Úvaly působí v kapacitně již nedostatečných prostorách vily v ulici Vítězslava Nováka, která po druhé světové válce dlouho sloužila jako mateřská školka a nedávno prošla další zásadní rekonstrukcí. Evropské ceny do Úval přivezly taneční skupiny MDDM a tak vznikl i pokus o vytvoření nových vhodnějších cvičebních prostor při nové výstavbě volnočasové „65“. MDDM však kulturní sál z důvodu dispozice nevyužívá – tanečníkům výškově překáží železné konstrukce krovu.
www.mddmuvaly.cz
FOTO: MDDM v ul. Vítězslava Nováka

FOTO: sál v „65“ v ulici Riegerova

Kromě výstavby bytových domů na místě dnešní pošty a parkoviště zřejmě město Úvaly získá pro širokou paletu zájmových kroužků MDDM další prostory na náměstí Svobody…