Palmer Capital začne v Úvalech stavět čtvrť Hostín

Na zastupitelstvu města 16. 12. 2014 se dotázal p. Jelínek jak vedení města reagovalo na tiskovou zprávu Palmer Capital o výstavbě čtvrti Hostín s kapacitou 5 tis. nových bytů…… viz článek na www.uvaly.cz. Starosta města Petr Borecký (Otevřené Úvaly) odkázal na tiskovou zprávu města. „Na základě toho sem přijelo vedení společnosti a bylo nám sděleno následující:
1. 5000 bytů byl prý jakýsi úlet pana Guy Barkera /poznámka redakce: ředitel společnosti pro Evropu/ a  nejednalo se o prohlášení schválené vedením společnosti.
2. Město je ze smlouvy zavázáno respektovat výstavbu pouze baráků ze schválené územně plánovací dokumentace – studie, která počítá maximálně se 2650 obyvateli. Nad rámec této studie město není ze stávajícíh smluv zavázáno. Nemohou počítat s tím, že by Úvaly mohly nějak ustoupit.
3. Zcela konkrétní plán této společnosti je, že v letech 2015 až 2016 chtějí postavit na Hostíně prvních 22 bytů a na těchto bytech si chtějí ověřit vůbec prodejnost toho projektu a připouští, že budou mít problém prodat vůbec těchto 2650 obyvatel.“

Starosta uvedl, že si sám nedovede představit, že by bylo možné zde prodat bydlení pro 14 tis. nových obyvatel. Podle starosty by v dalším roce (2016) mělo být společnostmi pod Palmer Capital postaveno dalších 44 bytů.

Uvaly Hostín 2020
Úvaly v roce 2020 (tmavě čtvrť Hostín)

Kolik budou město stát investice do infrasktruktury s výstavbou na Hostíně? Současný starosta, který byl v historii po celou dobu proti této velké výstavbě, si myslí, že v případě pozvolné výstavby bude přírůstek obyvatel absorbován (přírůstek 66 bytů v této lokalitě do roku 2016). V případě plné  výstavby by bylo potřeba investovat do infrastruktury města dalších 70-80 mil. Kč. Lidé z Palmer Capital podle starosty však dosud vystupují velmi slušně a seriózně.

článku vydaném 15. 12. 2014 Ben Maudling, FRICS, Head of CEE společnosti Palmer Capital uvádí … „v developerských aktivitách pokračujeme a připravujeme další projekty. Jedním z nich je Bydlení Úvaly s nabídkou nízkoenergetických bytů, kde jsme již zahájili výstavbu.“

V lokalitě Hostín nyní stojí pouze uzamčený vzorový dům za kravínem.

FOTO: vzorový dům v únoru 2013
Hostín

Na pozemcích nad čtvrtí Nové Slovany je letos nový jen příkop k zadržení dešťové vody stékající po dva roky obnaženém poli. Ta v květnu 2014 dvakrát vyplavila přízemí bytových domů a díky ucpaným kanalizačním vpustím způsobila velkou záplavu, které padlo za oběť i několik aut. Na toto riziko byli přitom zastupitelé upozorněni již rok před touto událostí, na zastupitelstvu v červnu 2013.

FOTO: obnažené pole v červnu 2013
Hostín eroze Hostín eroze

FOTO: záplava čtvrtě Nové Slovany, květen 2014 (zdroj M.Mahdal pro Život Úval 6/2014 a 2 foto Hasiči Úvaly)
záplava Nové Slovany
záplava Nové Slovany
záplava Nové Slovany

Kam až se mají Úvaly rozrůst? Nová čtvrť Hostín pohltí pole po levé i pravé straně silnice na Škvorec a bude ji rozdělovat Přišimaský potok a dálniční výpadovka z Prahy.

FOTO: pohled na Úvaly přes Hostín v prosinci 2014
Hostín Hostín

 

 

 

Written by