Drobnost nebo zásadní problém?

V předvolebním období se v Pařezině asfaltovalo, díry na ulicích mizely pod hromadou štěrku a asfaltového nástřiku. Ale jedna drobnost stojí ještě za zmínku.Před křižovatkou ulic Grégrova a Rašínova, od ul. Pražské dolů ulicí Hakenovou (směrem k hasičárně) ve vozovce vznikl odvodňovací kanálek odvádějící dešťovou vodu ke kanalizační vpusti. Drobnost, která ochrání od spláchnutí kubíky navezené kamenné drti a obyvatele spodních ulic od záplavy díky opět zvednuté výšce vozovky mnohdy již na úroveň chodníku.

Za dobrý počin patří pochvala.

Fotografie:

Pohled do ulice Hakenova
Hakenova

Pohled do kopce z opravené ulice Grégrova směrem k ul. Pražské
Hakenova

 

Written by